​​​Minister Van Nieuwenhuizen ontvangt Handboek Omgevingswet drinkwatervoorziening
Nieuws

​​​Minister Van Nieuwenhuizen ontvangt Handboek Omgevingswet drinkwatervoorziening

15-12-2017 Op 13 december ontving minister Cora Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) van Riksta Zwart (bestuurder Vewin) het Handboek Omgevingswet voor een duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. Vewin heeft dit handboek opgesteld om drinkwaterbedrijven en overheden te ondersteunen bij het omgaan met de Omgevingswet in de praktijk. Lees verder...

Waterspiegel: Bescherming drinkwaterbronnen en evaluatie Drinkwaterwet

15-12-2017 In de vijfde Waterspiegel van dit jaar veel aandacht voor de bescherming van drinkwaterbronnen. Het belang van deze bescherming en de bedreigingen van die bronnen komen aan bod in de column van Annemarie van Wezel, in artikelen over het Wetgevingsoverleg Water en het Regeerakkoord...Lees verder...

Tweede Kamer neemt moties aan over waterkwaliteit

07-12-2017 De Tweede Kamer heeft op 5 december belangrijke moties aangenomen over waterkwaliteit. Het gaat om de motie van het Kamerlid Kröger (GroenLinks) over het uitfaseren van persistente stoffen. Daarnaast zijn bij het Wetgevingsoverleg Water twee moties over waterkwaliteit aangenomen.Lees verder...

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland is uitstekend

07-12-2017 In het rapport ‘De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2016’ beoordeelt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of het drinkwater in Nederland voldoet aan de gestelde normen.Lees verder...

Vragen in Europees Parlement over Europese strategie aanpak medicijnresten uit water

04-12-2017 Wanneer komt de Europese Commissie met een strategische aanpak van waterverontreiniging door medicijnresten? Deze vraag stelde CDA-Europarlementslid Annie Schreijer-Pierik, woordvoerder water en milieu, deze week aan de Commissie. Zij geeft aan dat lidstaten, burgers, producenten...Lees verder...

Wetgevingsoverleg Water: Tweede Kamer wil steviger inzet minister voor beschermen drinkwaterbronnen

29-11-2017 In het Wetgevingsoverleg Water van 27 november vroeg de Tweede Kamer aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) om de vergunningverlening van risicostoffen te verbeteren door heldere afspraken te maken in deze vergunningverlening.Lees verder...

Glyfosaatlicentie met vijf jaar verlengd; Vewin bepleit aanvullende beschermingsmaatregelen

28-11-2017 De EU-licentie van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat wordt met vijf jaar verlengd. Dat hebben de 28 EU-landen maandag 27 november besloten. Achttien landen, waaronder Nederland, stemden voor en negen tegen het verlengingsvoorstel van de Europese Commissie. Afgelopen maanden...Lees verder...

Evaluatie Drinkwaterwet: stelsel van sturing en toezicht functioneert naar behoren, verbeteringen mogelijk

23-11-2017 Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft het rapport 'Evaluatie doelmatigheid Drinkwaterwet' aan de Tweede Kamer gezondenLees verder...

Minister Schouten gaat streng toezien op tegengaan nitraatuitspoeling

21-11-2017 Op 16 november vond het Algemeen Overleg over het ontwerp 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (6e NAP) plaats in de Tweede Kamer, tevens het eerste AO van de nieuwe Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten.Lees verder...

RIVM-rapport GenX: drinkwater in Nederland veilig

20-11-2017 Het RIVM heeft samen met KWR een rapport opgesteld naar aanleiding van de aanwezigheid van GenX in het drinkwater en drinkwaterbronnen in delen van Nederland. Het onderzoek bevestigt dat het drinkwater in heel Nederland veilig is. Concentraties GenX liggen ruim onder de richtwaarde...Lees verder...
Standpunten

WGO Water 27 november 2017

In aanloop naar het Wetgevingsoverleg van 27 november schetst Vewin de actuele ontwikkelingen die op gebied van drinkwater de aandacht van de Tweede Kamer vergen.Lees verder...

Aanpak geneesmiddelen in drinkwaterbronnen

De kwaliteit van drinkwaterbronnen staat onder druk door toenemend medicijngebruik. Alle schakels in de keten moeten hun verantwoordelijkheid nemen om dit terug te dringen.

Lees verder...

Mestbeleid en 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Neem maatregelen op in het 6e NAP gericht op grondwaterbeschermingsgebieden om hier de nitraat- en KRW doelen te halen.Lees verder... Meer standpunten...
Dossiers

Schaliegas

Schaliegas staat volop in de belangstelling. Op deze dossierpagina is belangrijke informatie van de drinkwatersector in relatie tot schaliegas gebundeld. Lees verder...

Precario

Op de Vewin precariodossierpagina vindt u informatie over precario. Standpunt Vewin: stop precarioheffing op waterleidingen zo spoedig mogelijk. Lees verder...

Agenda

Video

'Gewoon Kraanwater'

Meer video's...
Uitgelicht
Waterspiegel

Lees hier Waterspiegel:

 
klik hier voor alle Vewin publicaties

Sector in beeld
Het Vewin werkveld:

 

Brabant water Dunea Evides Oasen PWN Waterbedrijf Groningen Vitens WMD WML Waternet