Vewin blij: Eerste Kamer maakt definitief eind aan precariobelasting
Nieuws

Vewin blij: Eerste Kamer maakt definitief eind aan precariobelasting

21-03-2017 De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel voor afschaffing van de precariobelasting op gas-, water- en elektriciteitsnetten aanvaard door middel van een hamerslag van de voorzitter van de Eerste Kamer.Lees verder...

Europees Chemicaliën Agentschap: Glyfosaat blijft geclassificeerd als giftig

22-03-2017 De komende maanden zal Vewin in Brussel en Den Haag bij beleidsmakers en politici aandringen op het tegengaan van normoverschrijdingen van glyfosaat in grond- en oppervlaktewaterLees verder...

RIVM: breng milieueffecten medicijnresten beter in kaart

14-03-2017 Het RIVM heeft onderzocht of het voorschrijven van een minder milieubelastend geneesmiddel met een vergelijkbare werking daadwerkelijk zorgt voor milieuwinst. Lees verder...Meer nieuws...
Standpunten

AMvB's Omgevingswet

In de AmvB’s van de Omgevingswet moet het drinkwaterbelang zowel wat betreft oppervlaktewater als grondwater versterkt worden bijlozingen en milieubelastende activiteiten.Lees verder...

Herziening Drinkwaterrichtlijn

Vewin vindt belangrijk dat de Drinkwaterrichtlijn behouden blijft, met daarbij als aandachtspunten: vasthouden aan het voorzorgsprincipe, de relatie met de Kaderrichtlijn Water, de risicobenadering en...Lees verder...

Mestbeleid en 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Overbemesting is een actueel en omvangrijk probleem voor drinkwaterbedrijven. Neem daarom maatregelen op in het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn gericht op beschermde gebieden rond drinkwaterwinningenLees verder... Meer standpunten...
Dossiers

Schaliegas

Schaliegas staat volop in de belangstelling. Op deze dossierpagina is belangrijke informatie van de drinkwatersector in relatie tot schaliegas gebundeld. Lees verder...

Precario

Op de Vewin precariodossierpagina vindt u informatie over precario. Standpunt Vewin: stop precarioheffing op waterleidingen zo spoedig mogelijk. Lees verder...

Agenda

Video

'Gewoon Kraanwater'

Meer video's...
Uitgelicht
Waterspiegel

Lees hier Waterspiegel:

 
klik hier voor alle Vewin publicaties

Sector in beeld
Het Vewin werkveld:

 

Brabant water Dunea Evides Oasen PWN Waterbedrijf Groningen Vitens WMD WML Waternet