Vewin steunt beperking overgangstermijn afschaffen precario
Nieuws

Vewin steunt beperking overgangstermijn afschaffen precario

15-02-2017 Aanstaande donderdag debatteert de Tweede Kamer over precario. De Kamerleden Veldman (VVD), Fokke (PvdA) en Amhaouch (CDA) hebben amendementen ingediend waarmee de door de minister gewenste overgangstermijn van tien jaar korter zal duren. Vewin is het met deze Kamerleden eens dat de overgangstermijn verkort moet worden..Lees verder...

Europese Commissie: Nederland leeft EU-regels drinkwaterkwaliteit zeer goed na, maar zorgen over bronnen

07-02-2017 ​De Europese Commissie publiceerde maandag een evaluatierapport over de uitvoering van het EU-milieubeleid. Dit rapport gaat over de beleidsbevindingen en goede praktijken op het gebied van EU-milieubeleid en EU-milieuwetgeving.Lees verder...

Wetgeving bodemverontreiniging geeft onvoldoende waarborg voor drinkwater

03-02-2017 Vewin is ontevreden over de wijze waarop de aanpak van bodemverontreiniging in wetgeving wordt vastgelegd. Het wetsvoorstel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) voor een Aanvullingswet Bodem bij de Omgevingswet laat te veel over aan goede bedoelingen en samenwerking...Lees verder...Meer nieuws...
Standpunten

Precario op waterleidingen

Stop de groei van precariobelasting op waterleidingen, neem het ongewijzigde wetsvoorstel zo snel mogelijk aan. Lees verder...

Structuurvisie Ondergrond (STRONG)

Volg als Rijk het provinciale beleid voor mijnbouw in drinkwatergebieden, met functiescheiding als uitganspunt. Sluit mijnbouw uit voorzorg uit bij risico’s voor grondwater.

Lees verder...

Mestbeleid en 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Overbemesting is een actueel en omvangrijk probleem voor drinkwaterbedrijven. Neem daarom maatregelen op in het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn gericht op beschermde gebieden rond drinkwaterwinningenLees verder... Meer standpunten...
Dossiers

Schaliegas

Schaliegas staat volop in de belangstelling. Op deze dossierpagina is belangrijke informatie van de drinkwatersector in relatie tot schaliegas gebundeld. Lees verder...

Precario

Op de Vewin precariodossierpagina vindt u informatie over precario. Standpunt Vewin: stop precarioheffing op waterleidingen zo spoedig mogelijk. Lees verder...

Agenda

Video

'Gewoon Kraanwater'

Meer video's...
Uitgelicht
Waterspiegel

Lees hier Waterspiegel:

 
klik hier voor alle Vewin publicaties

Sector in beeld
Het Vewin werkveld:

 

Brabant water Dunea Evides Oasen PWN Waterbedrijf Groningen Vitens WMD WML Waternet