Drinkwatersector draagt bij aan behalen doelstellingen Nationale Bijenstrategie
Nieuws

Drinkwatersector draagt bij aan behalen doelstellingen Nationale Bijenstrategie

23-01-2018 Vewin is namens de drinkwaterbedrijven een van de ondertekenaars van de op 22 januari gepresenteerde Nationale Bijenstrategie. De Rijksoverheid wil de afname van bijen en andere bestuivers tegengaan.Lees verder...

Vewin benadrukt belang Europese aanpak geneesmiddelen in water

22-01-2018 Vewin heeft gereageerd op de Europese geneesmiddelenstrategie die de Europese Commissie voorstelt en benadrukt hierbij vooral het belang van een grensoverschrijdende aanpak. Lees verder...

Geen belastingverhoging op eerste levensbehoefte drinkwater

19-01-2018 Donderdag 25 januari debatteert de Tweede Kamer in een Algemeen Overleg over BTW. Dit is voor Vewin aanleiding aandacht te vragen voor de consequenties van de voorgenomen verhoging van het lage BTW-tarief op drinkwater. Lees verder...Meer nieuws...
Standpunten

Structuurvisie Ondergrond (STRONG)

Geen mijnbouw in of onder drinkwatergebieden. Neem de uitsluitingen van mijnbouw in gebieden voor de waterwinning uit STRONG over in de mijnbouwregelgeving.Lees verder...

BTW op drinkwater

De voorgenomen BTW-verhoging op drinkwater moet worden teruggedraaid dan wel worden gecompenseerd door verlaging van de Belasting op Leidingwater.Lees verder...

6e actieprogramma Nitraatrichtlijn

Doelmatigheid, voortgangsbewaking, tijdige besluitvorming en regierol Rijk zijn essentieel om nitraat- en KRW-doelen in grondwaterbeschermingsgebieden te kunnen halen.Lees verder... Meer standpunten...
Dossiers

Schaliegas

Schaliegas staat volop in de belangstelling. Op deze dossierpagina is belangrijke informatie van de drinkwatersector in relatie tot schaliegas gebundeld. Lees verder...

Precario

Op de Vewin precariodossierpagina vindt u informatie over precario. Standpunt Vewin: stop precarioheffing op waterleidingen zo spoedig mogelijk. Lees verder...

Agenda

Video

'Gewoon Kraanwater'

Meer video's...
Uitgelicht
Waterspiegel

Lees hier Waterspiegel:

  ​
klik hier voor alle Vewin publicaties

Sector in beeld
Het Vewin werkveld:

 

Brabant water Dunea Evides Oasen PWN Waterbedrijf Groningen Vitens WMD WML Waternet