Kamerleden pleiten voor transparantie van te lozen stoffen in Chemoursdebat
Nieuws

Kamerleden pleiten voor transparantie van te lozen stoffen in Chemoursdebat

22-09-2017 ​Gisteren debatteerde de Tweede Kamer over de casus Chemours/GenX met Staatssecretaris Dijksma (IenM) en Minister Asscher (SZW, voor het onderwerp veiligheid van werknemers). Kamerleden van verschillende partijen hebben gepleit voor een aanpak gericht op preventie om te voorkomen dat iedere keer weer nieuwe stoffen opduiken. Lees verder...

Drinkwatersector presenteert lobbypunten 2017-2018

19-09-2017 Wat moet er opgenomen worden in een nieuw Bestuursakkoord Water? Hoe zorgen we ervoor dat lozingsvergunningen voor de industrie beter rekening houden met de openbare drinkwatervoorziening? Op welke punten moet de Europese Drinkwaterrichtlijn worden herzien? De antwoorden op deze vragen...Lees verder...

Industriële lozingen: meer helderheid over stoffen en beter rekening houden met drinkwatervoorziening

18-09-2017 Industriële lozingen: meer helderheid over stoffen en beter rekening houden met drinkwatervoorziening
Deze week debatteert de Tweede Kamer in een plenair debat over de lozing van gevaarlijke stoffen van chemiebedrijf Chemours in het milieu.Lees verder...Meer nieuws...
Standpunten

Debat Chemours - Structurele aanpak opkomende stoffen

Opkomende stoffen: meer transparantie over stoffen en verbetering van de vergunningverlening is nodig om drinkwaterbronnen te beschermenLees verder...

Mestbeleid en 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Neem maatregelen op in het 6e NAP gericht op grondwaterbeschermingsgebieden om hier de nitraat- en KRW doelen te halen.Lees verder...

​Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten

Geen verplichting voor mede-gebruik van drinkwaterleidingen voor telecomkabels. Meet ontbrekende of onvoldoende bekende huisaansluitingen in op een natuurlijk moment.Lees verder... Meer standpunten...
Dossiers

Schaliegas

Schaliegas staat volop in de belangstelling. Op deze dossierpagina is belangrijke informatie van de drinkwatersector in relatie tot schaliegas gebundeld. Lees verder...

Precario

Op de Vewin precariodossierpagina vindt u informatie over precario. Standpunt Vewin: stop precarioheffing op waterleidingen zo spoedig mogelijk. Lees verder...

Agenda

Video

'Gewoon Kraanwater'

Meer video's...
Uitgelicht
Waterspiegel

Lees hier Waterspiegel:

 
klik hier voor alle Vewin publicaties

Sector in beeld
Het Vewin werkveld:

 

Brabant water Dunea Evides Oasen PWN Waterbedrijf Groningen Vitens WMD WML Waternet