​  WHO: glyfosaat niet kankerverwekkend, zorg waterkwaliteit blijft
Nieuws

​ WHO: glyfosaat niet kankerverwekkend, zorg waterkwaliteit blijft

17-05-2016 Hoewel de Joint Meeting of Pesticide Residues, een groep van internationale experts die onder andere advies uitbrengt aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) oordeelt dat glyfosaat niet kankerverwekkend is, blijft de stof een knelpunt vormen voor drinkwater dat wordt bereid uit oppervlaktewater en grondwater.Lees verder...

Geïntegreerde aanpak gezondheidszorg en milieusector nodig tegen medicijnresten

13-05-2016 Medicijnresten zijn, naast bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen en emissies uit mest, een bedreiging voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater. De hoeveelheid medicijnresten in of bronnen voor drinkwater neemt toe, wat schadelijke gevolgen heeft voor het milieu, bijvoorbeeld...Lees verder...

Minister Plasterk maakt vaart met wetsvoorstel precarioheffing

03-05-2016 Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de voortgang van de uitvoering van de motie Veldman over afschaffen van de precariobelasting. Deze belasting kan op dit moment nog door gemeenten worden geheven op onder andere kabels en leidingen...Lees verder...Meer nieuws...
Standpunten

Schaliegas en Mijnbouwwet

Het publieke belang van drinkwater rechtvaardigt een zelfstandige wettelijk vastgelegde adviesrol en verplichte consultatie van waterbedrijven bij Mijnbouwwetvergunningen. Verder wil Vewin een wettelijk...Lees verder...

Initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid

Vewin pleit voor verruiming van de absolute uitzonderingsgrond ‘Veiligheid van de Staat’ met ‘Veiligheid van de vitale infrastructuur’ zodat kwetsbare informatie en daarmee de veiligheidsbelangen van vitale...Lees verder...

Nationaal Programma Radioactief Afval

Elke optie voor eindberging van radioactief afval moet zekerheid geven dat risico's op besmetting van het grondwater volledig uitgesloten zijn.Lees verder... Meer standpunten...
Dossiers

Schaliegas

Schaliegas staat volop in de belangstelling. Op deze dossierpagina is belangrijke informatie van de drinkwatersector in relatie tot schaliegas gebundeld. Lees verder...

Precario

Op de Vewin precariodossierpagina vindt u informatie over precario. Standpunt Vewin: stop precarioheffing op waterleidingen zo spoedig mogelijk. Lees verder...

Agenda

Video

'Gewoon Kraanwater'

Meer video's...
Uitgelicht
Vewin bladen

Ga direct naar de laatste Waterspiegel (links) en Waterspiegel Update (rechts):


klik hier voor alle Vewin publicaties

Sector in beeld
Het Vewin werkveld:

 

Brabant water Dunea Evides Oasen PWN Waterbedrijf Groningen Vitens WMD WML Waternet