Vewin blij met inzet Rutte III op bescherming drinkwaterbronnen
Nieuws

Vewin blij met inzet Rutte III op bescherming drinkwaterbronnen

10-10-2017 Vewin is blij dat de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in het Regeerakkoord kiezen voor het beter beschermen van de drinkwaterbronnen. De voornemens op het gebied van bodem en ondergrond, opkomende stoffen, landbouw, kustbescherming en vitale infrastructuur zullen bijdragen aan de door de drinkwatersector gewenste impuls voor schoon water in de komende jaren. Lees verder...

Blijvende aandacht voor drinkwatervoorziening nodig bij ontwikkelingen kust

06-10-2017 Gisteren vond in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over het Kustpact. Leden van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu spraken met vertegenwoordigers van de drinkwatersector, gemeenten, provincies, waterschappen, de recreatiesector en natuurorganisaties....Lees verder...

Kustpact is belangrijk voor bescherming drinkwatervoorziening

05-10-2017 Vandaag spreekt de Tweede Kamer over het Kustpact. Vewin is door de leden van de commissie voor Infrastructuur en Milieu uitgenodigd om deel te nemen aan een rondetafelgesprek, samen met andere ondertekenaars van het kustpact en experts en belanghebbenden. Lees verder...Meer nieuws...
Standpunten

Debat Chemours - Structurele aanpak opkomende stoffen

Opkomende stoffen: meer transparantie over stoffen en verbetering van de vergunningverlening is nodig om drinkwaterbronnen te beschermenLees verder...

Mestbeleid en 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Neem maatregelen op in het 6e NAP gericht op grondwaterbeschermingsgebieden om hier de nitraat- en KRW doelen te halen.Lees verder...

Kustpact

Behoud de randvoorwaardelijkheid van drinkwatervoorziening en natuur bij ruimtelijk-economische ontwikkelingen in het kustgebied/ Kustpact.Lees verder... Meer standpunten...
Dossiers

Schaliegas

Schaliegas staat volop in de belangstelling. Op deze dossierpagina is belangrijke informatie van de drinkwatersector in relatie tot schaliegas gebundeld. Lees verder...

Precario

Op de Vewin precariodossierpagina vindt u informatie over precario. Standpunt Vewin: stop precarioheffing op waterleidingen zo spoedig mogelijk. Lees verder...

Agenda

Video

'Gewoon Kraanwater'

Meer video's...
Uitgelicht
Waterspiegel

Lees hier Waterspiegel:

  ​
klik hier voor alle Vewin publicaties

Sector in beeld
Het Vewin werkveld:

 

Brabant water Dunea Evides Oasen PWN Waterbedrijf Groningen Vitens WMD WML Waternet