Waterspiegel 4: Duurzame drinkwatervoorziening en drukte onder de grond
Nieuws

Waterspiegel 4: Duurzame drinkwatervoorziening en drukte onder de grond

18-10-2016 Duurzame drinkwatervoorziening is van nationaal belang. Maar het wordt in ons kleine land steeds drukker, zowel aan de oppervlakte als onder de grond.Lees verder...

Drinkwatersector en de verkiezing ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’

14-10-2016 Drinkwaterbedrijven beheren ongeveer 24.000 ha natuurgebied, vaak aangewezen als Natura2000- gebied of onderdeel van het Nationaal Natuurnetwerk. De sector levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de (inter)nationale natuurdoelen. Op 10 oktober heeft een vakjury...Lees verder...

RIVM-rapport over maatregelen tegengaan bestrijdingsmiddelen in grondwater

11-10-2016 Bij een kwart van de grondwaterwinputten zijn restanten van bestrijdingsmiddelen aangetroffen die potentieel een probleem vormen voor de drinkwatervoorziening. Dat concludeert het RIVM na onderzoek bij circa 200 drinkwaterwinningen. Ook is door het RIVM geïnventariseerd welke maatregelen...Lees verder...Meer nieuws...
Standpunten

AMvB's Omgevingswet

In de AmvB’s van de Omgevingswet moet het drinkwaterbelang zowel wat betreft oppervlaktewater als grondwater versterkt worden bij milieubelastende en lozingsactiviteiten.Lees verder...

Wijziging Meststoffenwet: invoering stelsel fosfaatrechten

Specificeer het mestbeleid voor intrekgebieden voor waterwinning en scherp het aan om normoverschrijdingen in het grondwater ten gevolge van mestgift te voorkomenLees verder...

Wetsvoorstel gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity

Behoud conform het wetsvoorstel de heldere rol van het NCSC, namelijk het bieden van hulp en bijstand bij ICT-inbreuken. Toezicht ligt elders.Lees verder... Meer standpunten...
Dossiers

Schaliegas

Schaliegas staat volop in de belangstelling. Op deze dossierpagina is belangrijke informatie van de drinkwatersector in relatie tot schaliegas gebundeld. Lees verder...

Precario

Op de Vewin precariodossierpagina vindt u informatie over precario. Standpunt Vewin: stop precarioheffing op waterleidingen zo spoedig mogelijk. Lees verder...

Agenda

Video

'Gewoon Kraanwater'

Meer video's...
Uitgelicht
Waterspiegel

Lees hier Waterpiegel:

 
klik hier voor alle Vewin publicaties

Sector in beeld
Het Vewin werkveld:

 

Brabant water Dunea Evides Oasen PWN Waterbedrijf Groningen Vitens WMD WML Waternet