Voorstel minister Plasterk wijziging wet afschaffing precario werkt averechts
Nieuws

Voorstel minister Plasterk wijziging wet afschaffing precario werkt averechts

23-12-2016 De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer op 5 december laten weten het wetsvoorstel dat een einde maakt aan de precariobelasting op nutsnetwerken te willen aanpassen. Vewin is blij met de wet, maar is het niet eens met deze voorgestelde aanpassingLees verder...

Medicijnresten uit water centraal in Waterspiegel 5

22-12-2016 Onze nieuwe Waterspiegel is verschenen waarin het onderwerp medicijnresten uitgebreid aan bod komt.
Het openingsartikel gaat in op de intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. Minister Schultz van IenM tekende samen met overheden en maatschappelijke partners...Lees verder...

Omgevingswet: Minister van IenM belooft drinkwaterbelang te borgen

20-12-2016 Verschillende Kamerleden hebben aandacht gevraagd voor een betere bescherming van de drinkwatervoorziening tijdens het Notaoverleg op 19 december 2016 in de Tweede Kamer over de Uitvoeringsregelgeving Omgevingswet. Lees verder...Meer nieuws...
Standpunten

Precario op waterleidingen

Stop de groei van precariobelasting op waterleidingen, neem het ongewijzigde wetsvoorstel zo snel mogelijk aan. Lees verder...

Structuurvisie Ondergrond (STRONG)

Volg als Rijk het provinciale beleid voor mijnbouw in drinkwatergebieden, met functiescheiding als uitganspunt. Sluit mijnbouw uit voorzorg uit bij risico’s voor grondwater.

Lees verder...

Mestbeleid en 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Overbemesting is een actueel en omvangrijk probleem voor drinkwaterbedrijven. Neem daarom maatregelen op in het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn gericht op beschermde gebieden rond drinkwaterwinningenLees verder... Meer standpunten...
Dossiers

Schaliegas

Schaliegas staat volop in de belangstelling. Op deze dossierpagina is belangrijke informatie van de drinkwatersector in relatie tot schaliegas gebundeld. Lees verder...

Precario

Op de Vewin precariodossierpagina vindt u informatie over precario. Standpunt Vewin: stop precarioheffing op waterleidingen zo spoedig mogelijk. Lees verder...

Agenda

Video

'Gewoon Kraanwater'

Meer video's...
Uitgelicht
Waterspiegel

Lees hier Waterspiegel:

 
klik hier voor alle Vewin publicaties

Sector in beeld
Het Vewin werkveld:

 

Brabant water Dunea Evides Oasen PWN Waterbedrijf Groningen Vitens WMD WML Waternet