​Tarievenoverzicht Drinkwater 2017
Nieuws

​Tarievenoverzicht Drinkwater 2017

24-04-2017 Vewin publiceert het Tarievenoverzicht Drinkwater 2017. In samenwerking met de drinkwaterbedrijven is een compleet overzicht samengesteld met daarin opgenomen de per 1 januari 2017 geldende tarieven voor aansluiting en levering van drinkwater in Nederland. Lees verder...

Alles over mest in de nieuwe Waterspiegel

20-04-2017 Onze nieuwe, goed gevulde editie van Waterspiegel gaat in op een van de aanhoudende bedreigingen, nu en in de toekomst, van ons grondwater; mest. Aan bod komen het (Europese) landbouwbeleid, praktische gevolgen van mest voor de drinkwaterbedrijven en mogelijke oplossingen voor de...Lees verder...

​​​​​​Vewin biedt minister Schultz, VNG en GPKL strategische visie ondiepe ondergrond aan

18-04-2017 Het wordt steeds drukker in de ondiepe ondergrond. Er moet meer gebeuren in een beperkte ondergrondse ruimte wat ook gevolgen heeft voor de drinkwaterinfrastructuur.
Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft vorig jaar de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) aan de Tweede...Lees verder...Meer nieuws...
Standpunten

Effect industriële lozingen op de drinkwatervoorziening

Houd beter rekening met de drinkwatervoorziening bij vergunningen voor industriële lozingen. Lees verder...

Herziening Drinkwaterrichtlijn

Vewin vindt belangrijk dat de Drinkwaterrichtlijn behouden blijft, met daarbij als aandachtspunten: vasthouden aan het voorzorgsprincipe, de relatie met de Kaderrichtlijn Water, de risicobenadering en...Lees verder...

Mestbeleid en 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Overbemesting is een actueel en omvangrijk probleem voor drinkwaterbedrijven. Neem daarom maatregelen op in het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn gericht op beschermde gebieden rond drinkwaterwinningen...Lees verder... Meer standpunten...
Dossiers

Schaliegas

Schaliegas staat volop in de belangstelling. Op deze dossierpagina is belangrijke informatie van de drinkwatersector in relatie tot schaliegas gebundeld. Lees verder...

Precario

Op de Vewin precariodossierpagina vindt u informatie over precario. Standpunt Vewin: stop precarioheffing op waterleidingen zo spoedig mogelijk. Lees verder...

Agenda

Video

'Gewoon Kraanwater'

Meer video's...
Uitgelicht
Waterspiegel

Lees hier Waterspiegel:

 
klik hier voor alle Vewin publicaties

Sector in beeld
Het Vewin werkveld:

 

Brabant water Dunea Evides Oasen PWN Waterbedrijf Groningen Vitens WMD WML Waternet