​​Onderzoek: dumping synthetisch drugsafval toenemend probleem
Nieuws

​​Onderzoek: dumping synthetisch drugsafval toenemend probleem

29-09-2016 ​De nieuwste publicatie van het programma Politie en Wetenschap stelt de dumping en lozing van synthetisch drugsafval centraal. Uit dit onderzoek blijkt dat het dumpen van synthetisch drugsafval toeneemt. Vewin is blij dat nu voor het eerst de toenemende problematiek van illegale dumping van drugsafval onderwerp is van grootschalig onderzoek en hoopt dat door dit onderzoek de aanpak en het voorkomen...Lees verder...

Drinkwatersector publiceert lobby-punten nieuwe politieke jaar

21-09-2016 ​​‘Neem vooraan in de geneesmiddelenketen maatregelen zodat medicijnresten niet in drinkwaterbronnen terecht komen.’, ’Sluit in de Structuurvisie Ondergrond mijnbouw uit in waterwingebieden.’ en ‘Neem bescherming van het nationale belang drinkwatervoorziening op in bestuursmaatregelen...Lees verder...

Waterbewustzijn nieuwe categorie bij Waterinnovatieprijs

14-09-2016 De Unie van Waterschappen organiseert jaarlijks de Waterinnovatieprijs. Deze prijs is gericht op vernieuwende ideeën en baanbrekende initiatieven op het gebied van waterschapswerk.Lees verder...Meer nieuws...
Standpunten

Afvalwaterinjectie olie- en gaswinning

Risico’s van afvalwaterinjectie voor het grondwater moeten voorkomen worden. Sluit afvalwaterinjectie daarom uit in alle gebieden die voor de waterwinning van belang zijn.Lees verder...

Wijziging Meststoffenwet: invoering stelsel fosfaatrechten

Specificeer het mestbeleid voor intrekgebieden voor waterwinning en scherp het aan om normoverschrijdingen in het grondwater ten gevolge van mestgift te voorkomenLees verder...

Precario op waterleidingen

Het wetsvoorstel dat een einde maakt aan precario op waterleidingen moet zo snel mogelijk in werking treden, ook om privaatrechtelijke vergoedingen te voorkomen.Lees verder... Meer standpunten...
Dossiers

Schaliegas

Schaliegas staat volop in de belangstelling. Op deze dossierpagina is belangrijke informatie van de drinkwatersector in relatie tot schaliegas gebundeld. Lees verder...

Precario

Op de Vewin precariodossierpagina vindt u informatie over precario. Standpunt Vewin: stop precarioheffing op waterleidingen zo spoedig mogelijk. Lees verder...

Agenda

Video

'Gewoon Kraanwater'

Meer video's...
Uitgelicht
Waterspiegel

Lees hier Waterpiegel:


klik hier voor alle Vewin publicaties

Sector in beeld
Het Vewin werkveld:

 

Brabant water Dunea Evides Oasen PWN Waterbedrijf Groningen Vitens WMD WML Waternet