Evaluatie Drinkwaterwet: stelsel van sturing en toezicht functioneert naar behoren, verbeteringen mogelijk
Nieuws

Evaluatie Drinkwaterwet: stelsel van sturing en toezicht functioneert naar behoren, verbeteringen mogelijk

23-11-2017 Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft het rapport 'Evaluatie doelmatigheid Drinkwaterwet' aan de Tweede Kamer gezondenLees verder...

Minister Schouten gaat streng toezien op tegengaan nitraatuitspoeling

21-11-2017 Op 16 november vond het Algemeen Overleg over het ontwerp 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (6e NAP) plaats in de Tweede Kamer, tevens het eerste AO van de nieuwe Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten.Lees verder...

RIVM-rapport GenX: drinkwater in Nederland veilig

20-11-2017 Het RIVM heeft samen met KWR een rapport opgesteld naar aanleiding van de aanwezigheid van GenX in het drinkwater en drinkwaterbronnen in delen van Nederland. Het onderzoek bevestigt dat het drinkwater in heel Nederland veilig is. Concentraties GenX liggen ruim onder de richtwaarde...Lees verder...Meer nieuws...
Standpunten

WGO Water 27 november 2017

In aanloop naar het Wetgevingsoverleg van 27 november schetst Vewin de actuele ontwikkelingen die op gebied van drinkwater de aandacht van de Tweede Kamer vergen.Lees verder...

Debat Chemours - Structurele aanpak opkomende stoffen

Opkomende stoffen: meer transparantie over stoffen en verbetering van de vergunningverlening is nodig om drinkwaterbronnen te beschermenLees verder...

Mestbeleid en 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Neem maatregelen op in het 6e NAP gericht op grondwaterbeschermingsgebieden om hier de nitraat- en KRW doelen te halen.Lees verder... Meer standpunten...
Dossiers

Schaliegas

Schaliegas staat volop in de belangstelling. Op deze dossierpagina is belangrijke informatie van de drinkwatersector in relatie tot schaliegas gebundeld. Lees verder...

Precario

Op de Vewin precariodossierpagina vindt u informatie over precario. Standpunt Vewin: stop precarioheffing op waterleidingen zo spoedig mogelijk. Lees verder...

Agenda

Video

'Gewoon Kraanwater'

Meer video's...
Uitgelicht
Waterspiegel

Lees hier Waterspiegel:

  ​
klik hier voor alle Vewin publicaties

Sector in beeld
Het Vewin werkveld:

 

Brabant water Dunea Evides Oasen PWN Waterbedrijf Groningen Vitens WMD WML Waternet