Kustpact: bescherming drinkwatervoorziening en natuur
Nieuws

Kustpact: bescherming drinkwatervoorziening en natuur

21-02-2017 Het Kustpact is op 21 februari ondertekend door provincies, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, recreatieondernemers en de drinkwaterbedrijven Dunea, Evides Waterbedrijf, PWN, Vitens en Waternet. Bij elkaar staan er handtekeningen van bijna 60 partijen onder het Kustpact. Lees verder...

Netbeheer Nederland en Vewin blij met definitieve afschaffing precariobelasting

21-02-2017 Netbeheer Nederland en Vewin vinden het een goede zaak dat de Tweede Kamer vandaag na ruim twaalf jaar eindelijk heeft ingestemd met een wetsvoorstel om de precariobelasting op gas-, water- en elektriciteitsnetten af te schaffen.Lees verder...

Vewin steunt beperking overgangstermijn afschaffen precario

15-02-2017 Aanstaande donderdag debatteert de Tweede Kamer over precario. De Kamerleden Veldman (VVD), Fokke (PvdA) en Amhaouch (CDA) hebben amendementen ingediend waarmee de door de minister gewenste overgangstermijn van tien jaar korter zal duren. Vewin is het met deze Kamerleden eens dat...Lees verder...Meer nieuws...
Standpunten

Precario op waterleidingen

Stop de groei van precariobelasting op waterleidingen, neem het ongewijzigde wetsvoorstel zo snel mogelijk aan. Lees verder...

Structuurvisie Ondergrond (STRONG)

Volg als Rijk het provinciale beleid voor mijnbouw in drinkwatergebieden, met functiescheiding als uitganspunt. Sluit mijnbouw uit voorzorg uit bij risico’s voor grondwater.

Lees verder...

Mestbeleid en 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Overbemesting is een actueel en omvangrijk probleem voor drinkwaterbedrijven. Neem daarom maatregelen op in het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn gericht op beschermde gebieden rond drinkwaterwinningenLees verder... Meer standpunten...
Dossiers

Schaliegas

Schaliegas staat volop in de belangstelling. Op deze dossierpagina is belangrijke informatie van de drinkwatersector in relatie tot schaliegas gebundeld. Lees verder...

Precario

Op de Vewin precariodossierpagina vindt u informatie over precario. Standpunt Vewin: stop precarioheffing op waterleidingen zo spoedig mogelijk. Lees verder...

Agenda

Video

'Gewoon Kraanwater'

Meer video's...
Uitgelicht
Waterspiegel

Lees hier Waterspiegel:

 
klik hier voor alle Vewin publicaties

Sector in beeld
Het Vewin werkveld:

 

Brabant water Dunea Evides Oasen PWN Waterbedrijf Groningen Vitens WMD WML Waternet