Interview: bescherm drinkwatervoorziening tegen drones

Luister hier het BNR Radio 1 Interview met Arjen Frentz (plv. directeur Vewin) over bescherming drinkwatervoorziening tegen drones

Luister het fragment
Vewin bij EenVandaag

Directeur Vewin Hans de Groene pleit in uitzending EenVandaag van 28 november voor betere vergunningverlening en meer transparantie bij het lozen van afvalstoffen in water.

Bekijk de video
De strijd om schoon drinkwater wordt steeds moeilijker

Het Algemeen Dagblad interviewde onder andere Hans de Groene, directeur Vewin over het belang van schone bronnen voor drinkwater.

Bekijk het artikel
Vewin opinie-artikel Trouw over bronbescherming

Betere bescherming van drinkwaterbronnen vraagt harde afspraken, betoogt Hans de Groene in dagblad Trouw.

Bekijk het artikel
Artikel over bedreiging mest voor drinkwaterwinning

Trouw: Waterbedrijven slaan alarm: mest bedreigt drinkwaterwinning

Bekijk het artikel

Publicatie uitgelicht

Waterspiegel nr. 1. 2018
In deze editie:
Aandacht voor bedreigingen bronnen
In de nieuwste Waterspiegel is er onder andere aandacht voor het bezoek van minister Van Nieuwenhuizen aan de drinkwatersector, voor het voorstel van de Europese Commissie voor de herziening van de Drinkwaterrichtlijn en voor de almaar stijgende belastingdruk op drinkwater.
Lees de waterspiegel

Twitter feed