Sterke drinkwaterboodschap in Brussel aan de vooravond van EU-verkiezingen Vewin Waterspiegel Update | Lees online | Afmelden
Nummer 5, 2014
Sterke drinkwaterboodschap in Brussel aan de vooravond van EU-verkiezingen
Pak verontreiniging van drinkwaterbronnen aan bij de bron, minder vervuiling door landbouw en betere integratie van EU-waterbeleid binnen andere Europese disciplines. Dit zijn enkele oproepen van Vewin in Brussel aan de Europese kandidaat-parlementsleden, aan de vooravond van de Europese Parlementsverkiezingen op 22 mei. Deze voor de drinkwaterbedrijven belangrijke punten heeft Vewin (Bureau Brussel) onder de aandacht gebracht in de Brusselse gelederen.
» Link naar het artikel
Erkenning drinkwater als nationaal belang
Terecht dat het kabinet de drinkwatervoorziening als nationaal belang erkent. Dat zegt Vewin in reactie op de Beleidsnota Drinkwater van het Ministerie van I&M. Drinkwater is een eerste levensbehoefte en het veiligstellen van drinkwaterbronnen is minstens zo belangrijk als andere belangen. Het is daarom een goede zaak dat in de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) dit verder formeel wordt geregeld, zodat bij ruimtelijke afwegingsprocessen de drinkwatervoorziening gelijkwaardig is aan andere nationale belangen zoals energie (bijvoorbeeld Schaliegas).
» Link naar het artikel
Watergebruik thuis daalt al 2 decennia
Uit het rapport Watergebruik Thuis 2013 blijkt, dat de Nederlander de afgelopen 2 decennia steeds minder drinkwater gebruikt. Dit onderzoek wordt sinds 1992 in opdracht van Vewin door TNS Nipo uitgevoerd en laat een dalend watergebruik zien. Was het gebruik per persoon in 1992 nog 135 liter per persoon per dag, in 2013 is dat nog 119 liter. Een afname van 12 procent.
» Link naar het artikel
Groene Tafel Natuur & Drinkwater
Op initiatief van Vewin is op 25 april een Groene Tafel georganiseerd waarmee nadere invulling wordt gegeven aan de nieuwe Natuurvisie van Staatssecretaris Dijksma. Hierin staat de wens van het kabinet verwoord om natuur met verschillende sectoren en functies te verbinden. Met als doel: een efficiënter en meer gedragen natuurbeleid met winst voor de natuur en de maatschappij.
» Link naar het artikel
Nieuws
​Op dinsdag 6 mei opende drinkwaterbedrijf Oasen de nieuwe PURO-put in Ridderkerk. 100 meter onder de grond wordt brak grondwater opgepomd. Dit water stroomt langs een Reverse Osmosis membraanfilter die meteen het zout uit het water verwijdert. » Link naar het artikel
Vewin is positief over de beoordeling van het ministerie van I&M van het geslaagde Europese burgerinitiatief Right2Water. Dit initiatief roept de EU op tot een Europa breed recht op water en sanitatie. De beoordeling stelt dat in Nederland "het recht op toegang tot drinkwater wettelijk is geregeld via een aansluit- en leveringsplicht in de Drinkwaterwet". » Link naar het artikel
Vewin, Vereniging van waterbedrijven in Nederland
Website  |  Reageren  |  Doorsturen  |  Mijn gegevens  |  Aanmelden  |  Afmelden