Schaliegas: aanscherpen per regeling noodzakelijk | schaf precario op drinkwaterleidingen af Vewin Waterspiegel Update | Lees online | Afmelden
Nummer 4, 2013
Schaliegas: aanscherpen per regeling noodzakelijk
Het ministerie van Economische Zaken doet onderzoek naar de risico’s van schaliegasboringen. Vewin roept op om hierbij de risico’s voor drinkwaterbronnen volledig in kaart te brengen. Ook moet de regelgeving voor boringen naar schaliegas garanderen dat risico’s voor onttrekkingen van grondwater voor drinkwaterbereiding uitgesloten zijn.
» Link naar het artikel
Schaf precario op drinkwaterleidingen af
Minister Plasterk van het ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijkrelaties (BZK) stuurt nog geen wetsvoorstel tot afschaffing van precario van nutsbedrijven naar de Tweede Kamer. Dit betekent weer uitstel van de afschaffing van precariobelasting op drinkwaterleidingen, waar de Tweede Kamer al sinds 2004 om vraagt.
» Link naar het artikel
Nodeloze vertraging noodzakelijke EU normering van hormoonverstorende stoffen
In een compromis-akkoord over de Europese richtlijn Prioritaire stoffen zijn drie farmaceutische c.q. hormoonverstorende stoffen verwijderd van de voorgestelde ‘verboden lijst’. Dit in tegenstelling tot het oorspronkelijke voorstel van de commissie om de drie geneesmiddelen op de prioritaire stoffenlijst te plaatsen. Vewin waarschuwt voor de gevolgen van deze sterk afgezwakte Europese richtlijn.
» Link naar het artikel
Vewin-bureau verhuist naar hartje Den Haag
Vewin verhuist op 24 mei 2013 naar de 19e etage van de Haagse Malietoren aan de Bezuidenhoutseweg, waar onder andere ook VNO-NCW en MKB Nederland zijn gevestigd. Als belangenbehartiger van de Nederlandse drinkwaterbedrijven vestigt Vewin zich dan nóg dichter bij het politieke en bestuurlijke hart van Nederland.
» Link naar het artikel
Nieuws
Vewin directeur Theo Schmitz heeft op Radio 1 gereageerd op een RIVM onderzoek waaruit blijkt dat de kwaliteit van drinkwaterbronnen deels onvoldoende is.
» link naar het artikel
Vewin, LTO, Natuur en Milieu en Nefyto hebben de leden van de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken rondom gewasbescherming. Vewin heeft opgeroepen het voorgenomen glyfosaatverbod nu uit te voeren.  
» link naar het artikel
In het komende nummer van Waterspiegel onder andere een interview met Bernard Wientjes, voorzitter VNO-NCW. ‘Milieu is voor veel bedrijven inmiddels core business.' Daarnaast komen Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Walter van der Meer en anderen aan het woord.
» link naar het artikel
Vewin, Vereniging van waterbedrijven in Nederland
Website  |  Reageren  |  Doorsturen  |  Mijn gegevens  |  Aanmelden  |  Afmelden