Vewin Waterspiegel Update
Vewin Waterspiegel Update | Lees online | Afmelden
Nummer 7, 2014
Ketenbenadering van medicijnresten noodzakelijk
Onderzoek van Het Waterlaboratorium toont aan dat de concentratie geneesmiddelen in het Nederlandse drinkwater verwaarloosbaar klein is. Het Nederlandse kraanwater is dus veilig. Vewin pleit voor een bronaanpak van medicijnen in de keten, zodat zelfs de kleinste aanwezigheid van geneesmiddelresten in drinkwaterbronnen wordt voorkomen.
Link naar het artikel
Schaf Belasting op Leidingwater
nu af
In aanloop naar Prinsjesdag vraagt Vewin in een brief aan de fractievoorzitters en de waterwoordvoerders van de Tweede Kamer om de Belasting op Leidingwater (BoL) volledig af te schaffen.
Link naar het artikel
Risicovolle bodemverontreinigingen voor drinkwatervoorziening saneren vóór 2020
Het ministerie van I en M, VNG, IPO en de Unie van Waterschappen bereiden nieuwe afspraken voor met het bedrijfsleven (VNO/NCW en MKB Nederland) over de sanering van bodemverontreiniging.
Link naar het artikel
‘Ons Water’ wil waterbewustzijn verhogen
Om de algemene bewustwording rondom wat water eigenlijk voor ons land betekent, te verhogen, hebben de gezamenlijke waterketenpartners, waaronder Vewin, een programma ontwikkeld: ‘Ons water’.
Link naar het artikel
   
Update burgerinitiatief Right2Water
In reactie op het geslaagde burgerinitiatief Right2Water neemt de Europese Commissie enkele concrete acties. Zo vindt er momenteel een publieke consultatie plaats over de huidige Europese drinkwaterrichtlijn. Ook wordt de mogelijkheid voor een Europese benchmark onderzocht.
Link naar het artikel
Nieuws
Het foto-evenement Power of Water bij Fotodok in Utrecht toont werk van (inter)nationale fotografen over het belang van water. Te zout, te droog, te nat, te weinig, te vuil, dreigend, gecultiveerd, megalomaan, poëtisch, grondrecht of niet, van wie is water eigenlijk? En wat als het er niet meer is? De fotoseries uit Power of Water laten zien dat water een eerste levensbehoefte is en niet stopt bij landsgrenzen.
Link naar het artikel
Nederland moet korter douchen: 5 minuten is lang genoeg! Om dat te illustreren hebben prinses Laurentien, tientallen kinderen en volwassenen vijf minuten lang gewatertrappeld in de Amstel. Tegelijkertijd stonden kinderen, WaterSpaarders-ambassadeur Ruben Nicolai, vrijwilligers van het Wereld Natuur Fonds en de directeur Duurzaamheid van Unilever 5 minuten onder de douche.
Link naar het artikel
Vewin, Vereniging van waterbedrijven in Nederland
Website  |  Reageren  |  Doorsturen  |  Mijn gegevens  |  Aanmelden  |  Afmelden