Vewin Waterspiegel Update
Vewin Waterspiegel Update | Lees online | Afmelden
Nummer 9, 2014
Verbod chemische onkruidbestrijding omzetten in wetgeving
Donderdag 4 december debatteert de Tweede Kamer over onkruidbestrijding. Vewin vraagt staatssecretaris Mansveld om het verbod op chemische onkruidbestrijding buiten de landbouw zo spoedig mogelijk om te zetten in wetgeving. Begin dit jaar heeft de Tweede Kamer op voorstel van de staatssecretaris besloten tot een verbod, dat op 1 november 2015 in zal gaan. Om deze datum te halen, moet het verbod worden opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer.
Link naar het artikel
 |  Deel dit: Twitter
Vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen: voorkom administratieve lasten
Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft een wetsvoorstel ingediend dat overheidsondernemingen verplicht vennootschapsbelasting te betalen. Drinkwaterbedrijven blijven vrijgesteld van vennootschapsbelasting. De vrijstelling is echter wel anders vormgegeven dan voorheen: alle NV’s en BV’s worden integraal belastingplichtig. Dit levert een flinke administratieve last op. In het geval van de drinkwaterbedrijven zijn de administratieve lasten verspilling van geld en tijd. Vewin: vermijd deze onevenredige consequentie van het wetsvoorstel.
Link naar het artikel
 |  Deel dit: Twitter
Precario-jubileum 2004 – 2014: Tweede Kamer vraagt al 10 jaar om afschaffing
Sinds eind 2004 vraagt de Tweede Kamer via verschillende moties om het heffen van precariobelasting op de netwerken van nutsbedrijven wettelijk onmogelijk te maken. Het is namelijk een voor de burger ondoorzichtige manier van belastingheffing die leidt tot aanzienlijke lastenverzwaring. Vewin wil dat de minister van BZK nu met een wetsvoorstel komt om precarioheffing op waterleidingen zo spoedig mogelijk onmogelijk te maken.
Link naar het artikel
 |  Deel dit: Twitter
Tweede Kamer onderstreept belang drinkwater door aannemen moties
​De Tweede Kamer heeft ingestemd met een aantal voor de drinkwatersector belangrijke moties over bodemverontreiniging, waterkwaliteit en medicijnresten. Vewin is verheugd dat de Tweede Kamer door het aannemen van deze moties het belang van goede waterkwaliteit voor nu en de toekomst onderstreept.
Link naar het artikel
 |  Deel dit: Twitter
Uitgelicht
Link naar het artikel
 |  Deel dit: Twitter
Nieuws
Op vrijdag 21 november hebben Karst Hoogsteen, directeur Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD), en Riksta Zwart, directeur Waterbedrijf Groningen, de eerste meters buis gelegd voor de aanleg van 50 kilometer drinkwatertransportleiding.
Link naar het artikel
Brabant Water is het eerste klimaatneutrale drinkwaterbedrijf van Europa. Directeur Guïljo van Nuland is trots, “maar we kunnen nog beter”. Van Nuland gaat verder in op onderwerpen als schaliegas en kernafval.
Link naar het artikel
De drinkwatersector en de waterschappen hebben op 12 november een plan van aanpak gepresenteerd om de hoeveelheid medicijnresten in water sterk te verminderen.
Link naar het artikel
Link naar het artikel
Link naar het artikel
Vewin, Vereniging van waterbedrijven in Nederland
Website  |  Reageren  |  Doorsturen  |  Mijn gegevens  |  Aanmelden  |  Afmelden