Vewin Waterspiegel Update
Vewin Waterspiegel Update | Lees online | Afmelden
Nummer 3, 2015
Schaliegaswinning risico’s voor drinkwater
Er zijn risico's van schaliegaswinning voor de drinkwatervoorziening. Dat blijkt uit onderzoek van KWR dat Vewin op 9 september heeft aangeboden aan Tweede Kamerleden. Vewin maakt zich zorgen over deze risico's. Drinkwater moet aan zeer hoge kwaliteitseisen vol­doen en verontreinigingen kunnen grondwater langdurig onbruikbaar maken. Bij de bescherming van grond­water moet het voorzorgprincipe daarom leidend zijn.
Link naar het artikel
 |  Deel dit: Twitter
Afspraken voor voldoende zoet water
Beschikbaarheid van voldoende en goed zoet water is volgens Vewin belangrijk voor een duurzame, economisch doelmatige en veilige drinkwatervoorziening, zowel nu als in de toekomst. Hoewel Nederland dankzij zijn ligging relatief veel zoet water heeft, moet de verdeling van dat water in droge perioden goed geregeld zijn. Minister Schultz (IenM), regionale bestuurders en onder andere de drinkwatersector hebben concrete afspraken gemaakt om samen de beschikbaarheid van zoet water voor de lange termijn veilig te stellen.
Link naar het artikel
 |  Deel dit: Twitter
Zorg over uitvoering en financiering gebiedsdossiers
Het RIVM heeft in opdracht van Vewin onderzoek gedaan naar het daadwerkelijk uitvoeren van de maatregelen uit de gebiedsdossiers, eventuele knelpunten daarbij en het zicht op doelbereik. Dit onder­zoek, Uitvoering van maatregelen bij winningen drinkwater (augustus 2015), is met provincies en gemeenten besproken in de Landelijke Projectgroep Gebiedsdossiers. Conclusie van het RIVM: er bestaat bij betrokken partijen zorg over het levend houden van het instrument en de financiering.
Link naar het artikel
 |  Deel dit: Twitter
Uitgelicht
Tweede Kamerlid Wassila Hachchi (D66) op werkbezoek bij drinkwatersector

Met Tweede Kamerlid Wassila Hachchi (D66) is onlangs de noodzaak van aandacht voor de waterkwaliteit besproken. Zij bracht een werkbezoek aan een productielocatie van Evides Waterbedrijf.
Link naar het artikel
 |  Deel dit: Twitter
Nieuws
Op Prinsjesdag heeft Vewin haar jaarlijkse Lobby Agenda uitgebracht. Het is traditie geworden dat Vewin bij de opening van het parlementaire jaar de belangrijkste onderwerpen voor de drinkwatersector overzichtelijk op een rij zet.
Link naar het artikel
Zo’n 60% van het Nederlandse drinkwater wordt bereid uit grondwater. De grondstof ‘grondwater’ is een zeer kwetsbaar product en moet dan ook goed beschermd worden. Om dat belang te onderstrepen, heeft Vewin een speciale editie van de Waterspiegel gewijd aan grondwater.
Link naar het artikel
Vewin, Vereniging van waterbedrijven in Nederland
Website  |  Reageren  |  Doorsturen  |  Mijn gegevens  |  Aanmelden  |  Afmelden