Vewin Waterspiegel Update
Vewin Waterspiegel Update | Lees online | Afmelden
Nummer 4, 2015
Omgevingswet in de Eerste Kamer
Al maanden zorgt een pyrazoolverontreiniging in de Maas voor overlast. Het drinkwaterbedrijf in Limburg heeft te maken met een (langdurige) innamestop als gevolg van de pyrozoolverontreiniging. Bij de huidige regelgeving hebben drinkwaterbedrijven al te maken met tientallen innamestops per jaar. Met de ontwerp-Omgevingswet die nu in de Eerste Kamer ligt, wordt de situatie alleen maar slechter. Het principe ‘lozen verboden, tenzij’ wordt omgekeerd naar ‘lozen toegestaan, tenzij’.
Link naar het artikel
 |  Deel dit: Twitter
‘Onschuldig’ onkruidbestrijdingsmiddel Ultima risico voor drinkwatervoorziening
Straten en stoepen mogen straks niet meer worden schoongemaakt met het omstreden bestrijdingsmiddel Roundup, maar het alternatief is ook niet veilig. Het middel Ultima kan een gevaar zijn voor het drinkwater. Dat blijkt uit een onderzoek van CLM.
Link naar het artikel
 |  Deel dit: Twitter
Motie aangenomen om voorlopig niet te fracken
De Tweede Kamer heeft eind oktober met brede steun een motie aangenomen die eist om alle fracking-activiteiten bij gaswinning voorlopig te staken. Dit in afwachting van het door minister Kamp toegezegde onderzoek naar de risico’s van fracking voor het grondwater.
Link naar het artikel
 |  Deel dit: Twitter
Uitgelicht
Consument betaalt steeds meer gemeentebelasting via energie- en waterrekening
Steeds meer gemeenten brengen aanzienlijke bedragen in rekening bij hun burgers via de nota’s van energie en drinkwater. Veel gemeenten heffen al precariobelasting en steeds meer gemeenten willen dat gaan doen. Volgens Vewin, Netbeheer Nederland en Energie-Nederland is dat zeer ongewenst. Precariobelasting is een indirecte en onzichtbare belasting voor de burger, die door de gemeente ongelimiteerd kan worden verhoogd en die de transparantie van de overheidsfinanciën vertroebelt.
Link naar het artikel
 |  Deel dit: Twitter
Nieuws
Meer en intensievere samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven via best practices. Dat is het doel van de Kansenkaart Waterketen die de VNG, Unie van Waterschappen en Vewin op 15 oktober tijdens een bestuurlijke bijeenkomst hebben gepresenteerd. De kaart laat zien hoe deze partijen elkaar kunnen bereiken in de waterketen en hoe  drinkwaterbedrijven meer kunnen aanhaken bij de samenwerking.
Link naar het artikel
De belastingen op drinkwater zijn de laatste jaren fors gestegen. Dat blijkt uit de publicatie Drinkwaterstatistieken 2015 van Vewin. De consument betaalt 46 cent belasting per kubieke meter water.
Link naar het artikel
De Franse parlementariër Michèle Rivasi heeft de Europese Commissie onlangs aangesproken op het feit dat er in september 2015 een strategische aanpak voor geneesmiddelen had moeten liggen. De aanpak is minimaal met één jaar vertraagd. Ook laat de 'watch-list', waar begin dit jaar een tiental stoffen op werd geplaatst, op zich wachten. Rivasi maakt zich ook ernstige zorgen over de cocktails van geneesmiddelen.
Link naar het artikel
Vewin, Vereniging van waterbedrijven in Nederland
Website  |  Reageren  |  Doorsturen  |  Mijn gegevens  |  Aanmelden  |  Afmelden