OESO-rapport: ‘Niet achterover leunen’ | Klimaatveranderingen vragen om maatregelen voor drinkwaterbronnen Vewin Waterspiegel Update | Lees online | Afmelden
Nummer 3, 2014
OESO-rapport: ‘Niet achterover leunen’
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) concludeert – na een uitgebreide analyse van de Nederlandse water governance –  dat het Nederlandse waterbeheer goed functioneert, maar ziet wel verbeterpunten. Vewin onderschrijft deze conclusies, maar hoopte op een scherper advies op het punt van de inspanningen om waterverontreiniging te voorkomen.
» Link naar het artikel
Klimaatveranderingen vragen om maatregelen voor drinkwaterbronnen
Het onlangs verschenen RIVM rapport “Impact klimaat op oppervlaktewater als bron voor drinkwater” is in samenwerking met Vewin en de drinkwaterbedrijven opgesteld, de sector ondersteunt de uitkomsten. De volgende stap is het opnemen van de uitkomsten in het Deltaprogramma Zoet water en de Deltabeslissing. 
» Link naar het artikel
Bodemconvenant: aanpak spoedlocaties versnellen
De aanpak van bodemverontreinigingen die waterwinningen bedreigen, is onvoldoende. Dit concludeert Vewin op basis van de midterm-review van het Bodemconvenant, die aangeeft dat op 1.315 locaties met spoed maatregelen genomen moeten worden vanwege verspreiding van verontreiniging via het grondwater.
» Link naar het artikel
Glyfosaatverbod snel omzetten naar wetgeving
Vewin roept staatssecretaris Mansveld op om het verbod op het gebruik van chemische onkruidbestrijding buiten de landbouw, waarmee de Tweede Kamer onlangs instemde, nu snel om te zetten in wetgeving.
» Link naar het artikel
Nieuws
Op 24 maart heeft Lutz Jacobi, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, op uitnodiging van Vewin een bezoek gebracht aan Brabant Water over het thema chemievrij onkruidbeheer.
» Link naar het artikel  
In het advies van de Gezondheidsraad "Risico's van prenatale blootstelling aan stoffen" wordt een onjuist beeld over drinkwater geschetst. Vewin schreef daarom een brief aan de Gezondheidsraad.
» Link naar de brief
Dunea kijkt tevreden terug op de verloop van de NSS top in het Dunea voorzieningsgebied. Dunea heeft daarmee haar kennis en kunde kunnen laten zien in de voorbereidingen en tijdens de NSS top.
» Link naar het artikel  
Vewin, Vereniging van waterbedrijven in Nederland
Website  |  Reageren  |  Doorsturen  |  Mijn gegevens  |  Aanmelden  |  Afmelden