Stop vervuiling van drinkwaterbronnen door chemische onkruidbestrijding Vewin Waterspiegel Update | Lees online | Afmelden
Nummer 1, 2014
Stop vervuiling van drinkwaterbronnen door chemische onkruidbestrijding
Vewin roept de Tweede Kamer op om in te stemmen met het verbod op chemische onkruidbestrijding van staatssecretaris Mansveld, dat begin februari in de Tweede Kamer wordt besproken. Resten van onkruidbestrijdingsmiddelen, zoals glyfosaat, worden nog steeds vaak boven de wettelijke norm aangetroffen in drinkwaterbronnen. 
» Link naar het artikel
Medicijnen: voorkomen is beter dan genezen
Steeds vaker komen medicijnresten via het Nederlandse en buitenlandse riool terecht in het oppervlaktewater, een belangrijke bron voor de productie van drinkwater. De drinkwatersector pleit, samen met de Unie van Waterschappen, voor een aanpak bij de bron van de vervuiling. Wat niet in het oppervlaktewater komt, hoeft er immers ook niet uitgehaald te worden.
» Link naar het artikel
Drinkwatersector op koers bij Bestuursakkoord Water  
Op 23 januari jl. presenteerde de Visitatiecommissie Waterketen haar voortgangsrapport. De drinkwaterbedrijven liggen volgens de commissie goed op koers om aan alle BAW-eisen te voldoen. Er is voldoende ambitie voor samenwerking en de beoogde besparingen worden gehaald.
» Link naar het artikel
Nieuws
Vewin pleit voor het voorkomen van medicijnresten in drinkwaterbronnen door aanpak van de bron.
 » Link naar het artikel
In Waterspiegel 5 wordt o.a. de nieuwe directeur van Vewin, Renée Bergkamp, voorgesteld. Neelie Kroes komt aan het woord over digitale veiligheid en telecomkabels in waterleidingen. 
 » Lees hier de highlights en Waterspiegel 5
Vewin, Vereniging van waterbedrijven in Nederland
Website  |  Reageren  |  Doorsturen  |  Mijn gegevens  |  Aanmelden  |  Afmelden