Onderzoek bagatelliseert risico's schaliegas | Geen dubbele meldplicht voor drinkwaterbedrijven Vewin Waterspiegel Update | Lees online | Afmelden
Nummer 6, 2013
Onderzoek bagatelliseert risico's schaliegas
Het onderzoek van Witteveen en Bos naar de eventuele winning van schaliegas in Nederland noemt verschillende risico’s voor de drinkwatervoorziening. Ook constateren de opstellers dat de huidige wetgeving moet worden aangepast om de kans op verontreiniging van grondwater te verkleinen. Toch stelt de minister dat de risico’s beheersbaar zijn en dat de wetgeving op orde is. Onbegrijpelijk, volgens Vewin.
» Link naar het artikel
Geen dubbele meldplicht voor drinkwaterbedrijven
Vewin roept het ministerie van Veiligheid en Justitie op het wetsvoorstel ‘Melding inbreuken elektronische informatiesystemen’ op drie punten aan te passen. Ten eerste voorziet Vewin een extra stap bij het melden van ICT-inbreuken. Ten tweede is de status van adviezen niet goed afgebakend. Ten derde is de veiligheid van het uitwisselen van vertrouwelijke informatie niet gegarandeerd.
» Link naar het artikel
 
Schuldbemiddelaars professioneler
Het Vrijstellingsbesluit van het ministerie van Economische Zaken mist enkele belangrijke onderdelen om schuldbemiddeling professioneel te laten verlopen. Het voorstel geeft aan dat iedereen tegen betaling schuldbemiddeling kan verrichten en bevat slechts een beperkt aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Vewin dringt aan op enkele belangrijke aanscherpingen.
» Link naar het artikel
 
Chemische onkruidbestrijding in de ban
Vewin ondersteunt het voorstel van staatssecretaris Mansveld (I&M om chemische onkruidbestrijding buiten de landbouw te verbieden. Uitvoering ervan is hard nodig, vanwege de voortdurende normoverschrijdingen en omdat de doelen voor schone drinkwaterbronnen in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) voor 2015 nog lang niet zijn gehaald.
» Link naar het artikel
Nieuws
Het Nederlandse drinkwater is van uitstekende kwaliteit en
voldoet ruimschoots  aan alle wettelijke eisen. Dit blijkt uit de
benchmark ‘Water in Zicht 2012’.
» Link naar het artikel
De Vewin Lobby Agenda 2013/2014 is een bundeling van de belangrijkste drinkwateronderwerpen voor het nieuwe politieke jaar.
 » Link naar de publicatie
Binnenkort verschijnt Waterspiegel 4 met daarin: Prof. Huizer over de toekomst van digitale data, een gesprek tussen Nout Wellink en Theo Schmitz, de reactie van Vewin op het schaliegasonderzoek en meer. 
Vewin, Vereniging van waterbedrijven in Nederland
Website  |  Reageren  |  Doorsturen  |  Mijn gegevens  |  Aanmelden  |  Afmelden