Behoud verbod op chemisch onkruidbeheer in Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming Vewin Waterspiegel Update | Lees online | Afmelden
Nummer 5, 2013
Behoud verbod op chemisch onkruidbeheer in Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming
Staatssecretarissen Mansveld (I&M) en Dijksma (EZ) hebben in Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming een verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen en sport- en recreatieterreinen opgenomen. Het verbod zou  in 2018 van kracht worden. Het is echter nog niet definitief en wordt 1 juli in de Tweede Kamer behandeld. Vewin pleit ervoor dit verbod te behouden in de Tweede nota.
» Link naar het artikel
 
Neem Nederlandse normen over voor CE-markering drinkwaterleidingen
In Brussel worden momenteel normen opgesteld, de zogenaamde Europese CE-normen, die de kwaliteit van kunststof drinkwaterleidingen regelen. Deze normen moeten voldoende kwaliteitsgaranties bieden, maar dat is in het huidige voorstel nog onvoldoende het geval. Daarom pleit Vewin ervoor de bestaande, hoge Nederlandse kwaliteitseisen over te nemen voor de nieuwe CE-markering.
» Link naar het artikel
 
Geen telecomkabels in drinkwaterleidingen!
Drinkwaterbedrijven, riool- en gasnetbeheerders moeten toegang verlenen tot hun leidingen voor uitrol van telecomkabels. Dat is de kern van een voorstel voor een nieuwe Europese telecom-verordening. Vewin vindt dit ongewenst, vanwege de risico’s voor de drinkwaterkwaliteit. Drinkwaterleidingen zullen daarom moeten worden uitgesloten van de werking van deze verordening.
» Link naar het artikel
Mondiale waterproblematiek verdient Nederlandse inzet
Eind mei debatteerde de Tweede Kamer met minister Ploumen over haar beleidsnotitie ‘Wat de wereld verdient’. De notitie geeft richting aan het kabinetsbeleid voor ontwikkelingssamenwerking. Watervoorziening is essentieel voor gezondheid en welzijn en een cruciale voorwaarde voor sociale en economische ontwikkeling. De wereldwijde waterproblematiek is onverminderd groot en verdient Nederlandse inzet.
» Link naar het artikel
 
Nieuws
Vewin pleit voor Europese normen om geneesmiddelresten en hormoon verstorende stoffen uit  drinkwaterbronnen te weren
» Link naar het artikel
Het jaarverslag van Vewin over 2012 is verschenen. Rondom het thema ‘Productiestations in de drinkwatersector’ komen de resultaten, activiteiten en financiële stand aan bod. 
» Link naar het artikel
Tijdens het goed bezochte Vewin Open Huis op 29 juni, werd het nieuwe kantoor in de Haagse Malietoren feestelijk in gebruik genomen.
 » Link naar het artikel
Vewin, Vereniging van waterbedrijven in Nederland
Website  |  Reageren  |  Doorsturen  |  Mijn gegevens  |  Aanmelden  |  Afmelden