Nieuws

Vewin blij: Eerste Kamer maakt definitief eind aan precariobelasting

Vewin blij: Eerste Kamer maakt definitief eind aan precariobelasting

21-03-2017 De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel voor afschaffing van de precariobelasting op gas-, water- en elektriciteitsnetten aanvaard door middel van een hamerslag van de voorzitter van de Eerste Kamer.Lees verder...

Europees Chemicaliën Agentschap: Glyfosaat blijft geclassificeerd als giftig

22-03-2017 De komende maanden zal Vewin in Brussel en Den Haag bij beleidsmakers en politici aandringen op het tegengaan van normoverschrijdingen van glyfosaat in grond- en oppervlaktewaterLees verder...
Europees Chemicaliën Agentschap: Glyfosaat blijft geclassificeerd als giftig

RIVM: breng milieueffecten medicijnresten beter in kaart

14-03-2017 Het RIVM heeft onderzocht of het voorschrijven van een minder milieubelastend geneesmiddel met een vergelijkbare werking daadwerkelijk zorgt voor milieuwinst. Lees verder...
RIVM: breng milieueffecten medicijnresten beter in kaart

Eerste Kamer stelt vragen over drinkwaterbelang Omgevingswet

03-03-2017 ​De Eerste Kamer heeft kritische vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het beter borgen van het drinkwaterbelang in besluiten bij de nieuwe Omgevingswet. De vragen gaan over de 4 ontwerpbesluiten die horen bij de Omgevingswet. Het betreft het Omgevingsbesluit, het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Besluit Bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het Besluit kwaliteit leefomgeving...Lees verder...
Eerste Kamer stelt vragen over drinkwaterbelang Omgevingswet

Resultaten toezicht drinkwatertarieven 2016

24-02-2017 De drinkwatersector heeft een stap in de goede richting gezet bij het inzichtelijk maken van de totstandkoming van de tarieven maar voldoet nog niet aan alle eisen die de wet stelt.Lees verder...
Resultaten toezicht drinkwatertarieven 2016

Kustpact: bescherming drinkwatervoorziening en natuur

21-02-2017 Het Kustpact is op 21 februari ondertekend door provincies, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, recreatieondernemers en de drinkwaterbedrijven Dunea, Evides Waterbedrijf, PWN, Vitens en Waternet. Bij elkaar staan er handtekeningen van bijna 60 partijen onder het Kustpact. Lees verder...
Kustpact: bescherming drinkwatervoorziening en natuur

Netbeheer Nederland en Vewin blij met definitieve afschaffing precariobelasting

21-02-2017 Netbeheer Nederland en Vewin vinden het een goede zaak dat de Tweede Kamer vandaag na ruim twaalf jaar eindelijk heeft ingestemd met een wetsvoorstel om de precariobelasting op gas-, water- en elektriciteitsnetten af te schaffen.Lees verder...
Netbeheer Nederland en Vewin blij met definitieve afschaffing precariobelasting

Vewin steunt beperking overgangstermijn afschaffen precario

15-02-2017 Aanstaande donderdag debatteert de Tweede Kamer over precario. De Kamerleden Veldman (VVD), Fokke (PvdA) en Amhaouch (CDA) hebben amendementen ingediend waarmee de door de minister gewenste overgangstermijn van tien jaar korter zal duren. Vewin is het met deze Kamerleden eens dat de overgangstermijn verkort moet worden..Lees verder...
Vewin steunt beperking overgangstermijn afschaffen precario

Europese Commissie: Nederland leeft EU-regels drinkwaterkwaliteit zeer goed na, maar zorgen over bronnen

07-02-2017 ​De Europese Commissie publiceerde maandag een evaluatierapport over de uitvoering van het EU-milieubeleid. Dit rapport gaat over de beleidsbevindingen en goede praktijken op het gebied van EU-milieubeleid en EU-milieuwetgeving.Lees verder...
Europese Commissie: Nederland leeft EU-regels drinkwaterkwaliteit zeer goed na, maar zorgen over bronnen

Wetgeving bodemverontreiniging geeft onvoldoende waarborg voor drinkwater

03-02-2017 Vewin is ontevreden over de wijze waarop de aanpak van bodemverontreiniging in wetgeving wordt vastgelegd. Het wetsvoorstel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) voor een Aanvullingswet Bodem bij de Omgevingswet laat te veel over aan goede bedoelingen en samenwerking tussen overheden, zonder dat sprake is van duidelijke opdrachten en taaktoedelingen.Lees verder...
Wetgeving bodemverontreiniging geeft onvoldoende waarborg voor drinkwater

ILT: klanttevredenheid drinkwaterbedrijven is hoog

23-01-2017 De drinkwaterkwaliteit in Nederland is van hoog niveau, de prijs laag en de levering naar tevredenheid. Dat is kort de conclusie van de prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2015. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft begin januari 2017 het eindrapport van de prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2015 aan de Minister van Infrastructuur en Milieu aangeboden. In de aanbiedingsbrief...Lees verder...
ILT: klanttevredenheid drinkwaterbedrijven is hoog

Aardwarmte-systemen en drinkwatergebieden moeten van elkaar gescheiden zijn

19-01-2017 De drinkwatersector vindt dat gebieden voor aardwarmte en voorraadgebieden voor de drinkwatervoorziening van elkaar gescheiden moeten zijn. Een nieuw rapport van KWR Watercycle Research Institute stelt dat de aanleg en het gebruik van systemen voor aardwarmte (geothermie) risico’s opleveren voor de kwaliteit van het grondwater.Lees verder...
Aardwarmte-systemen en drinkwatergebieden moeten van elkaar gescheiden zijn
Brabant water Dunea Evides Oasen PWN Waterbedrijf Groningen Vitens WMD WML Waternet