Nieuws

Vewin blij met inzet Rutte III op bescherming drinkwaterbronnen

Vewin blij met inzet Rutte III op bescherming drinkwaterbronnen

10-10-2017 Vewin is blij dat de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in het Regeerakkoord kiezen voor het beter beschermen van de drinkwaterbronnen. De voornemens op het gebied van bodem en ondergrond, opkomende stoffen, landbouw, kustbescherming en vitale infrastructuur zullen bijdragen aan de door de drinkwatersector gewenste impuls voor schoon water in de komende jaren. Lees verder...

Blijvende aandacht voor drinkwatervoorziening nodig bij ontwikkelingen kust

06-10-2017 Gisteren vond in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over het Kustpact. Leden van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu spraken met vertegenwoordigers van de drinkwatersector, gemeenten, provincies, waterschappen, de recreatiesector en natuurorganisaties. Lees verder...
Blijvende aandacht voor drinkwatervoorziening nodig bij ontwikkelingen kust

Kustpact is belangrijk voor bescherming drinkwatervoorziening

05-10-2017 Vandaag spreekt de Tweede Kamer over het Kustpact. Vewin is door de leden van de commissie voor Infrastructuur en Milieu uitgenodigd om deel te nemen aan een rondetafelgesprek, samen met andere ondertekenaars van het kustpact en experts en belanghebbenden. Lees verder...
Kustpact is belangrijk voor bescherming drinkwatervoorziening

Vewin: bescherm drinkwaterbronnen beter tegen glyfosaat

03-10-2017 Minister Kamp liet onlangs weten het voorstel van de Europese Commissie te steunen om de goedkeuring van onkruidverdelger glyfosaat met tien jaar te verlengen. Lees verder...
Vewin: bescherm drinkwaterbronnen beter tegen glyfosaat

Kamer spreekt zich uit voor transparantie van te lozen stoffen in Chemoursdebat

28-09-2017 Op 21 september debatteerde de Tweede Kamer over de casus Chemours/GenX met Staatssecretaris Dijksma (IenM) en Minister Asscher (SZW, voor het onderwerp veiligheid van werknemers). Kamerleden van verschillende partijen hebben gepleit voor een aanpak gericht op preventie om te voorkomen dat iedere keer weer nieuwe stoffen opduiken. Lees verder...
Kamer spreekt zich uit voor transparantie van te lozen stoffen in Chemoursdebat

Drinkwatersector presenteert lobbypunten 2017-2018

19-09-2017 Wat moet er opgenomen worden in een nieuw Bestuursakkoord Water? Hoe zorgen we ervoor dat lozingsvergunningen voor de industrie beter rekening houden met de openbare drinkwatervoorziening? Op welke punten moet de Europese Drinkwaterrichtlijn worden herzien? De antwoorden op deze vragen en vele andere onderwerpen staan te lezen in de Vewin lobby-agenda die vandaag verschijnt.Lees verder...
Drinkwatersector presenteert lobbypunten 2017-2018

Industriële lozingen: meer helderheid over stoffen en beter rekening houden met drinkwatervoorziening

18-09-2017 Industriële lozingen: meer helderheid over stoffen en beter rekening houden met drinkwatervoorziening
Deze week debatteert de Tweede Kamer in een plenair debat over de lozing van gevaarlijke stoffen van chemiebedrijf Chemours in het milieu.Lees verder...
Industriële lozingen: meer helderheid over stoffen en beter rekening houden met drinkwatervoorziening

Glyfosaat: drinkwaterbronnen verdienen meer bescherming

12-09-2017 Minister Kamp van Economische Zaken steunt het voorstel van de Europese Commissie om de goedkeuring van onkruidverdelger glyfosaat met tien jaar te verlengen. Lees verder...
Glyfosaat: drinkwaterbronnen verdienen meer bescherming

GenX onderstreept dat harde afspraken nodig zijn voor bescherming van onze drinkwaterbronnen

23-08-2017 Vewin vindt dat het nieuwe kabinet harde afspraken moet maken over de bescherming van onze drinkwaterbronnen. De aanwezigheid van hele kleine hoeveelheden GenX in het rivier en drinkwater op een aantal plaatsen in ons land krijgt momenteel terecht veel aandachtLees verder...
GenX onderstreept dat harde afspraken nodig zijn voor bescherming van onze drinkwaterbronnen

Waterspiegel: Bescherming van de Nederlandse drinkwaterkwaliteit

04-08-2017 De Nederlandse Waterwet, de Drinkwaterwet en de Europese Kaderrichtlijn Water stellen eisen aan de kwaliteit van drinkwater, oppervlaktewater, grondwater en afvalwater. Zeker weten of water veilig of schoon is, doe je door te meten. Lees het interview met Hilde Prummel (WLN) en Willemien Bosch (NEN)Lees verder...
Waterspiegel: Bescherming van de Nederlandse drinkwaterkwaliteit

​Nooddrinkwater in themanummer magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing

20-07-2017 Het meest recente nummer van het magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing heeft als thema 'Samen voorbereid op crises van de toekomst'. In dit kader hebben Sabine Gielens (stuurgroepsecretaris Beveiliging en Crisismanagement, Vewin) en Cor Lievers(Teammanager Bedrijfsbureau NL, Vitens) voor het magazine een artikel geschreven over wat er gebeurt als de drinkwatervoorziening onverhoopt uitvalt...Lees verder...
​Nooddrinkwater in themanummer magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing

Hans de Groene op NPO Radio1 over GenX

20-07-2017 ​In het Radioprogramma Dit is de Dag sprak Hans de Groene, directeur Vewin, met Kamerlid Cem Lacin (SP) en chemicus Marja Lamoree over de gevolgen van de lozingen van GenX voor het drinkwater in de omgeving van Dordrecht.Lees verder...
Hans de Groene op NPO Radio1 over GenX
Brabant water Dunea Evides Oasen PWN Waterbedrijf Groningen Vitens WMD WML Waternet