Nieuws

Tweede Kamerleden vragen om stevige inzet minister voor waterkwaliteit

Tweede Kamerleden vragen om stevige inzet minister voor waterkwaliteit

23-06-2017 Op 21 juni spraken de Kamerleden met de minister in het AO Water over een veelheid aan onderwerpen op het gebied van waterkwaliteit en waterveiligheid. Dit was de eerste keer in de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer na de verkiezingen dat de Kamer hierover een Algemeen Overleg (AO) met de minister had. Kamerleden van D66, SP, CDA, Christenunie, PVV, 50-Plus, GroenLinks, PvdD en VVD voerden namens...Lees verder...

Tweede Kamer debatteert 21 juni over waterbeleid

20-06-2017 De vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu debatteert op 21 juni in een Algemeen Overleg (AO) Water over het waterbeleid.Lees verder...
Tweede Kamer debatteert 21 juni over waterbeleid

Nieuwe Waterspiegel over de wondere wereld van het Nederlandse drinkwater

13-06-2017 In Nederland komt er altijd drinkwater uit de kraan; lekker, gezond én betaalbaar. Maar voordat een druppel drinkwater de kraan verlaat, heeft deze al een lange weg afgelegd. Lees verder...
Nieuwe Waterspiegel over de wondere wereld van het Nederlandse drinkwater

Kamer vraagt aandacht voor effecten glyfosaat op drinkwatervoorziening

09-06-2017 Op 8 juni debatteerde de Tweede Kamer over de mogelijke verlenging van de toelating van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat. Het debat werd gevoerd omdat de EU in november een definitief oordeel moet vellen over de verlenging met tien jaar van de EU-licentie van glyfosaat. Hoewel het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) in maart oordeelde dat glyfosaat binnen de EU niet als kankerverwekkend wordt...Lees verder...
Kamer vraagt aandacht voor effecten glyfosaat op drinkwatervoorziening

Jaarverslag Vewin 2016: Samenwerking cruciaal voor duurzame drinkwatervoorziening

09-06-2017 Het jaarverslag van Vewin over het boekjaar 2016 is vastgesteld. 2016 was voor Vewin een druk en effectief jaar. Het lukte Vewin goed om, in nauwe samenwerking met de Leden, het publieke belang van de drinkwatervoorziening bij de stakeholders, de ministeries en de politiek duidelijk op het netvlies te zetten.Lees verder...
Jaarverslag Vewin 2016: Samenwerking cruciaal voor duurzame drinkwatervoorziening

Water Matters brengt Europese watersector in beeld

08-06-2017 In de publicatie Water Matters vat de Europese watersector zijn resultaten en uitdagingen samen. De publicatie is een initiatief van Eureau, de Europese koepel van de drinkwater- en afvalwatersector. De publicatie bevat onder andere een bijdrage van Karmenu Vella, de Eurocommissaris voor Milieu, Maritieme zaken en Visserij. Lees verder...
Water Matters brengt Europese watersector in beeld

Inventarisatie grondwaterkwaliteit onderstreept belang grondwaterbescherming

01-06-2017 Een landelijke inventarisatie van de kwaliteit van diep en ondiep grondwater toont in driekwart van het grondwater de aanwezigheid aan van bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen en overige verontreinigende stoffen. In vrijwel al het ondiepe grondwater zijn deze verontreinigingen aangetroffen.Lees verder...
Inventarisatie grondwaterkwaliteit onderstreept belang grondwaterbescherming

RIVM: Kwaliteitsbewaking Nederlands drinkwater goed op orde

09-05-2017 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft het RIVM en KWR Watercycle Research Institute gevraagd te inventariseren hoe de Nederlandse drinkwatersector de risicoanalyse- en risicomanagement-activiteiten invult.Lees verder...
RIVM: Kwaliteitsbewaking Nederlands drinkwater goed op orde

​Tarievenoverzicht Drinkwater 2017

24-04-2017 Vewin publiceert het Tarievenoverzicht Drinkwater 2017. In samenwerking met de drinkwaterbedrijven is een compleet overzicht samengesteld met daarin opgenomen de per 1 januari 2017 geldende tarieven voor aansluiting en levering van drinkwater in Nederland. Lees verder...
​Tarievenoverzicht Drinkwater 2017

Alles over mest in de nieuwe Waterspiegel

20-04-2017 Onze nieuwe, goed gevulde editie van Waterspiegel gaat in op een van de aanhoudende bedreigingen, nu en in de toekomst, van ons grondwater; mest. Aan bod komen het (Europese) landbouwbeleid, praktische gevolgen van mest voor de drinkwaterbedrijven en mogelijke oplossingen voor de mestproblematiek. Lees verder...
Alles over mest in de nieuwe Waterspiegel

​​​​​​Vewin biedt minister Schultz, VNG en GPKL strategische visie ondiepe ondergrond aan

18-04-2017 Het wordt steeds drukker in de ondiepe ondergrond. Er moet meer gebeuren in een beperkte ondergrondse ruimte wat ook gevolgen heeft voor de drinkwaterinfrastructuur.
Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft vorig jaar de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) aan de Tweede Kamer gestuurd. Hierbij heeft zij aangegeven dat het Rijk samen met provincies, gemeenten en waterschappen in het...Lees verder...
​​​​​​Vewin biedt minister Schultz, VNG en GPKL strategische visie ondiepe ondergrond aan

Beter rekening houden met drinkwatervoorziening bij industriële lozingen

14-04-2017 Industriële lozingen van PFOA en GenX door Chemours en van pyrazool door Chemelot laten zien dat er bij de vergunningverlening geen of te weinig rekening gehouden wordt met de drinkwatervoorziening. Lozingen van industrieel afvalwater kunnen grote risico's opleveren voor de openbare drinkwatervoorziening. Lees verder...
Beter rekening houden met drinkwatervoorziening bij industriële lozingen
Brabant water Dunea Evides Oasen PWN Waterbedrijf Groningen Vitens WMD WML Waternet