Nieuws

Tweede Kamer neemt moties aan over waterkwaliteit

Tweede Kamer neemt moties aan over waterkwaliteit

07-12-2017 De Tweede Kamer heeft op 5 december belangrijke moties aangenomen over waterkwaliteit. Het gaat om de motie van het Kamerlid Kröger (GroenLinks) over het uitfaseren van persistente stoffen. Daarnaast zijn bij het Wetgevingsoverleg Water twee moties over waterkwaliteit aangenomen.Lees verder...

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland is uitstekend

07-12-2017 In het rapport ‘De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2016’ beoordeelt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of het drinkwater in Nederland voldoet aan de gestelde normen.Lees verder...
De kwaliteit van het drinkwater in Nederland is uitstekend

Vragen in Europees Parlement over Europese strategie aanpak medicijnresten uit water

04-12-2017 Wanneer komt de Europese Commissie met een strategische aanpak van waterverontreiniging door medicijnresten? Deze vraag stelde CDA-Europarlementslid Annie Schreijer-Pierik, woordvoerder water en milieu, deze week aan de Commissie. Zij geeft aan dat lidstaten, burgers, producenten en andere belanghebbenden al enkele jaren wachten op de Europese strategische aanpak van waterverontreiniging door farmaceutische...Lees verder...
Vragen in Europees Parlement over Europese strategie aanpak medicijnresten uit water

Wetgevingsoverleg Water: Tweede Kamer wil steviger inzet minister voor beschermen drinkwaterbronnen

29-11-2017 In het Wetgevingsoverleg Water van 27 november vroeg de Tweede Kamer aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) om de vergunningverlening van risicostoffen te verbeteren door heldere afspraken te maken in deze vergunningverlening.Lees verder...
Wetgevingsoverleg Water: Tweede Kamer wil steviger inzet minister voor beschermen drinkwaterbronnen

Glyfosaatlicentie met vijf jaar verlengd; Vewin bepleit aanvullende beschermingsmaatregelen

28-11-2017 De EU-licentie van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat wordt met vijf jaar verlengd. Dat hebben de 28 EU-landen maandag 27 november besloten. Achttien landen, waaronder Nederland, stemden voor en negen tegen het verlengingsvoorstel van de Europese Commissie. Afgelopen maanden konden lidstaten het niet eens worden over de verlenging van de glyfosaatlicentie. Duitsland stelde zich afgelopen maanden...Lees verder...
Glyfosaatlicentie met vijf jaar verlengd;  Vewin  bepleit aanvullende beschermingsmaatregelen

Evaluatie Drinkwaterwet: stelsel van sturing en toezicht functioneert naar behoren, verbeteringen mogelijk

23-11-2017 Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft het rapport 'Evaluatie doelmatigheid Drinkwaterwet' aan de Tweede Kamer gezondenLees verder...
Evaluatie Drinkwaterwet: stelsel van sturing en toezicht functioneert naar behoren, verbeteringen mogelijk

Minister Schouten gaat streng toezien op tegengaan nitraatuitspoeling

21-11-2017 Op 16 november vond het Algemeen Overleg over het ontwerp 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (6e NAP) plaats in de Tweede Kamer, tevens het eerste AO van de nieuwe Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten.Lees verder...
Minister Schouten gaat streng toezien op tegengaan nitraatuitspoeling

RIVM-rapport GenX: drinkwater in Nederland veilig

20-11-2017 Het RIVM heeft samen met KWR een rapport opgesteld naar aanleiding van de aanwezigheid van GenX in het drinkwater en drinkwaterbronnen in delen van Nederland. Het onderzoek bevestigt dat het drinkwater in heel Nederland veilig is. Concentraties GenX liggen ruim onder de richtwaarde van het RIVM. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen heeft het rapport vandaag naar de Tweede...Lees verder...
RIVM-rapport GenX: drinkwater in Nederland veilig

Europarlementariër Schreijer-Pierik vraagt om meer transparantie opkomende stoffen

14-11-2017 Annie Schreijer-Pierik, CDA-Europarlementslid, heeft in het Europees Parlement schriftelijke vragen gesteld aan Eurocommissaris Karmenu Vella voor Milieu over het waterbeleid en de problematiek van opkomende stoffen.Lees verder...
Europarlementariër Schreijer-Pierik vraagt om meer transparantie opkomende stoffen

Waterspiegel: Samenwerking, lobby-agenda en strategische voorraden

27-10-2017 De vierde Waterspiegel van dit jaar is uit! In dit nummer presenteert Vewin onder meer haar lobby-agenda en wordt ingegaan op samenwerking in de waterketen en op aanvullende strategische voorraden voor de drinkwatervoorziening. Lees verder...
Waterspiegel: Samenwerking, lobby-agenda en strategische voorraden

​Vewin: watergebruik en prognose drinkwatervraag stabiel

26-10-2017 (Update) Vewin heeft in samenwerking met Icastat een update tot 2030 gemaakt van de huidige landelijke prognose drinkwatergebruik. Uit het rapport Prognoses en scenario's drinkwatergebruik Nederland blijkt dat de verwachte omvang van de watervraag stabiel is. Lees verder...
​Vewin: watergebruik en prognose drinkwatervraag stabiel

Europees Parlement wil verbod glyfosaat maar nog geen overeenstemming tussen lidstaten

25-10-2017 ​​Het Europees Parlement heeft op 24 oktober met een aanzienlijke meerderheid gestemd voor een verbod op glyfosaat (355 tegen 204 stemmen). Het parlement wil dat de onkruidverdelger glyfosaat vanaf december 2022 verboden is in de Europese Unie. De Europese Commissie had eerder voorgesteld de licentie voor glyfosaat met tien jaar te verlengen. Lees verder...
Europees Parlement wil verbod glyfosaat maar nog geen overeenstemming tussen lidstaten
Brabant water Dunea Evides Oasen PWN Waterbedrijf Groningen Vitens WMD WML Waternet