Nieuws

RIVM: Kwaliteitsbewaking Nederlands drinkwater goed op orde

RIVM: Kwaliteitsbewaking Nederlands drinkwater goed op orde

09-05-2017 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft het RIVM en KWR Watercycle Research Institute gevraagd te inventariseren hoe de Nederlandse drinkwatersector de risicoanalyse- en risicomanagement-activiteiten invult.Lees verder...

​Tarievenoverzicht Drinkwater 2017

24-04-2017 Vewin publiceert het Tarievenoverzicht Drinkwater 2017. In samenwerking met de drinkwaterbedrijven is een compleet overzicht samengesteld met daarin opgenomen de per 1 januari 2017 geldende tarieven voor aansluiting en levering van drinkwater in Nederland. Lees verder...
​Tarievenoverzicht Drinkwater 2017

Alles over mest in de nieuwe Waterspiegel

20-04-2017 Onze nieuwe, goed gevulde editie van Waterspiegel gaat in op een van de aanhoudende bedreigingen, nu en in de toekomst, van ons grondwater; mest. Aan bod komen het (Europese) landbouwbeleid, praktische gevolgen van mest voor de drinkwaterbedrijven en mogelijke oplossingen voor de mestproblematiek. Lees verder...
Alles over mest in de nieuwe Waterspiegel

​​​​​​Vewin biedt minister Schultz, VNG en GPKL strategische visie ondiepe ondergrond aan

18-04-2017 Het wordt steeds drukker in de ondiepe ondergrond. Er moet meer gebeuren in een beperkte ondergrondse ruimte wat ook gevolgen heeft voor de drinkwaterinfrastructuur.
Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft vorig jaar de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) aan de Tweede Kamer gestuurd. Hierbij heeft zij aangegeven dat het Rijk samen met provincies, gemeenten en waterschappen in het...Lees verder...
​​​​​​Vewin biedt minister Schultz, VNG en GPKL strategische visie ondiepe ondergrond aan

Beter rekening houden met drinkwatervoorziening bij industriële lozingen

14-04-2017 Industriële lozingen van PFOA en GenX door Chemours en van pyrazool door Chemelot laten zien dat er bij de vergunningverlening geen of te weinig rekening gehouden wordt met de drinkwatervoorziening. Lozingen van industrieel afvalwater kunnen grote risico's opleveren voor de openbare drinkwatervoorziening. Lees verder...
Beter rekening houden met drinkwatervoorziening bij industriële lozingen

Mestbeleid ontoereikend voor oplossen mestproblemen waterwinning voor drinkwater

31-03-2017 Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft het rapport Evaluatie Meststoffenwet 2016 uitgebracht. Conclusie van het PBL is dat het meststoffenbeleid effect heeft, maar het mestprobleem niet oplost. Vewin ziet de evaluatie als een ondersteuning van haar standpunt dat het huidige mestbeleid niet toereikend is om de mestproblematiek die drinkwaterbedrijven in het oosten en zuiden in het grondwater...Lees verder...
Mestbeleid ontoereikend voor oplossen mestproblemen waterwinning voor drinkwater

Brief Vewin aan informateur Schippers

29-03-2017 Vewin heeft een brief gestuurd aan informateur Edith Schippers die de onderhandelingen over het nieuwe kabinet begeleidt.Lees verder...
Brief Vewin aan informateur Schippers

Europees Chemicaliën Agentschap: Glyfosaat blijft geclassificeerd als giftig

22-03-2017 De komende maanden zal Vewin in Brussel en Den Haag bij beleidsmakers en politici aandringen op het tegengaan van normoverschrijdingen van glyfosaat in grond- en oppervlaktewaterLees verder...
Europees Chemicaliën Agentschap: Glyfosaat blijft geclassificeerd als giftig

Vewin blij: Eerste Kamer maakt definitief eind aan precariobelasting

21-03-2017 De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel voor afschaffing van de precariobelasting op gas-, water- en elektriciteitsnetten aanvaard door middel van een hamerslag van de voorzitter van de Eerste Kamer.Lees verder...
Vewin blij: Eerste Kamer maakt definitief eind aan precariobelasting

RIVM: breng milieueffecten medicijnresten beter in kaart

14-03-2017 Het RIVM heeft onderzocht of het voorschrijven van een minder milieubelastend geneesmiddel met een vergelijkbare werking daadwerkelijk zorgt voor milieuwinst. Lees verder...
RIVM: breng milieueffecten medicijnresten beter in kaart

Eerste Kamer stelt vragen over drinkwaterbelang Omgevingswet

03-03-2017 ​De Eerste Kamer heeft kritische vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het beter borgen van het drinkwaterbelang in besluiten bij de nieuwe Omgevingswet. De vragen gaan over de 4 ontwerpbesluiten die horen bij de Omgevingswet. Het betreft het Omgevingsbesluit, het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Besluit Bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het Besluit kwaliteit leefomgeving...Lees verder...
Eerste Kamer stelt vragen over drinkwaterbelang Omgevingswet

Resultaten toezicht drinkwatertarieven 2016

24-02-2017 De drinkwatersector heeft een stap in de goede richting gezet bij het inzichtelijk maken van de totstandkoming van de tarieven maar voldoet nog niet aan alle eisen die de wet stelt.Lees verder...
Resultaten toezicht drinkwatertarieven 2016
Brabant water Dunea Evides Oasen PWN Waterbedrijf Groningen Vitens WMD WML Waternet