Nieuws

Vewin steunt beperking overgangstermijn afschaffen precario

Vewin steunt beperking overgangstermijn afschaffen precario

15-02-2017 Aanstaande donderdag debatteert de Tweede Kamer over precario. De Kamerleden Veldman (VVD), Fokke (PvdA) en Amhaouch (CDA) hebben amendementen ingediend waarmee de door de minister gewenste overgangstermijn van tien jaar korter zal duren. Vewin is het met deze Kamerleden eens dat de overgangstermijn verkort moet worden..Lees verder...

Europese Commissie: Nederland leeft EU-regels drinkwaterkwaliteit zeer goed na, maar zorgen over bronnen

07-02-2017 ​De Europese Commissie publiceerde maandag een evaluatierapport over de uitvoering van het EU-milieubeleid. Dit rapport gaat over de beleidsbevindingen en goede praktijken op het gebied van EU-milieubeleid en EU-milieuwetgeving.Lees verder...
Europese Commissie: Nederland leeft EU-regels drinkwaterkwaliteit zeer goed na, maar zorgen over bronnen

Wetgeving bodemverontreiniging geeft onvoldoende waarborg voor drinkwater

03-02-2017 Vewin is ontevreden over de wijze waarop de aanpak van bodemverontreiniging in wetgeving wordt vastgelegd. Het wetsvoorstel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) voor een Aanvullingswet Bodem bij de Omgevingswet laat te veel over aan goede bedoelingen en samenwerking tussen overheden, zonder dat sprake is van duidelijke opdrachten en taaktoedelingen.Lees verder...
Wetgeving bodemverontreiniging geeft onvoldoende waarborg voor drinkwater

ILT: klanttevredenheid drinkwaterbedrijven is hoog

23-01-2017 De drinkwaterkwaliteit in Nederland is van hoog niveau, de prijs laag en de levering naar tevredenheid. Dat is kort de conclusie van de prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2015. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft begin januari 2017 het eindrapport van de prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2015 aan de Minister van Infrastructuur en Milieu aangeboden. In de aanbiedingsbrief...Lees verder...
ILT: klanttevredenheid drinkwaterbedrijven is hoog

Aardwarmte-systemen en drinkwatergebieden moeten van elkaar gescheiden zijn

19-01-2017 De drinkwatersector vindt dat gebieden voor aardwarmte en voorraadgebieden voor de drinkwatervoorziening van elkaar gescheiden moeten zijn. Een nieuw rapport van KWR Watercycle Research Institute stelt dat de aanleg en het gebruik van systemen voor aardwarmte (geothermie) risico’s opleveren voor de kwaliteit van het grondwater.Lees verder...
Aardwarmte-systemen en drinkwatergebieden moeten van elkaar gescheiden zijn

Voorstel minister Plasterk wijziging wet afschaffing precario werkt averechts

23-12-2016 De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer op 5 december laten weten het wetsvoorstel dat een einde maakt aan de precariobelasting op nutsnetwerken te willen aanpassen. Vewin is blij met de wet, maar is het niet eens met deze voorgestelde aanpassingLees verder...
Voorstel minister Plasterk wijziging wet afschaffing precario werkt averechts

Medicijnresten uit water centraal in Waterspiegel 5

22-12-2016 Onze nieuwe Waterspiegel is verschenen waarin het onderwerp medicijnresten uitgebreid aan bod komt.
Het openingsartikel gaat in op de intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. Minister Schultz van IenM tekende samen met overheden en maatschappelijke partners een verklaring om de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren. In het artikel over deze Delta-aanpak is...Lees verder...
Medicijnresten uit water centraal in Waterspiegel 5

Omgevingswet: Minister van IenM belooft drinkwaterbelang te borgen

20-12-2016 Verschillende Kamerleden hebben aandacht gevraagd voor een betere bescherming van de drinkwatervoorziening tijdens het Notaoverleg op 19 december 2016 in de Tweede Kamer over de Uitvoeringsregelgeving Omgevingswet. Lees verder...
Omgevingswet: Minister van IenM belooft drinkwaterbelang te borgen

Bescherming drinkwaterbronnen onvoldoende geborgd in Omgevingswet

16-12-2016 Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland, plaatst kanttekeningen bij de invoering van de Omgevingswet omdat deze wet de toekomstige bescherming van drinkwaterbronnen en infrastructuur onvoldoende regelt. De regelgeving voor de bescherming van drinkwaterbronnen verandert door de Omgevingswet. Vanuit de Drinkwaterwet geldt een zorgplicht voor de bescherming van de drinkwaterbronnen....Lees verder...
Bescherming drinkwaterbronnen onvoldoende geborgd in Omgevingswet

Eerste Kamerlid Barth bezoekt productielocatie drinkwater van Dunea

23-11-2016 Op 21 november was Marleen Barth, fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer, voor een werkbezoek te gast bij Dunea. Op de productielocatie in Scheveningen sprak zij met Wim Drossaert (algemeen directeur Dunea), Arjen Frentz (plaatsvervangend directeur Vewin) en Sabine Gielens (stuurgroepsecretaris Beveiliging en Crisismanagement Vewin). Lees verder...
Eerste Kamerlid Barth bezoekt productielocatie drinkwater van Dunea

​​​​​​Hans de Groene nieuwe directeur Vewin

22-11-2016 ​Het Bestuur van Vewin heeft de heer drs. Hans de Groene benoemd tot directeur van Vewin per 1 februari 2017. De Groene (56 jaar) is de opvolger van mevrouw mr. Renée Bergkamp, die op 1 november 2016 de functie heeft aanvaard van provinciesecretaris / algemeen directeur van de provincie Noord-Holland.Lees verder...
​​​​​​Hans de Groene nieuwe directeur Vewin

Schultz tekent Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater

16-11-2016 De kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in Nederland moet beter. Daarom heeft minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) vandaag samen met betrokken overheden en maatschappelijke partners een ambitieuze verklaring getekend om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren. Vewin is verheugd dat het belang van een goede waterkwaliteit hierdoor nadrukkelijk op de agenda staat.Lees verder...
Schultz tekent Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater
Brabant water Dunea Evides Oasen PWN Waterbedrijf Groningen Vitens WMD WML Waternet