Nieuws

 

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies

Overzicht

16 oktober 2018
Vewin pleit in Tweede Kamer voor verblauwing van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet bijdragen aan het halen van de Europese waterkwaliteitsdoelen uit de Kaderrichtlijn Water, want drinkwaterbronnen staan onder druk door stoffen afkomstig uit de landbouw, zoals nitraten en gewasbeschermingsmiddelen.

Lees verder
15 oktober 2018
Kabinetsperspectief NOVI: drinkwater is nationaal belang, maar concrete uitwerking ontbreekt nog

​​​Het kabinet geeft in het Kabinetsperspectief op de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zijn visie op de in de NOVI te verankeren nationale belangen en richt zich vervolgens drie urgente thema’s: klimaatverandering en energietransitie, verstedelijking en landbouw en landelijk gebied.

Lees verder
10 oktober 2018
Green Deal duurzame zorg: 125 partijen spreken af om medicijnresten in water terug te dringen

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft vandaag, op de dag van de Duurzaamheid, de Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’ getekend. Hiermee maken de ondertekenaars afspraken om de zorg in Nederland duurzamer te maken.

Lees verder
4 oktober 2018
Europarlementariër Schreijer-Pierik: ‘Waar blijft aanpak medicijnresten uit milieu?’

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik heeft opnieuw vragen gesteld in het Europees Parlement (EP) over het uitblijven van de Europese strategie voor de aanpak van medicijnresten in het milieu.

Lees verder
3 oktober 2018
Oproep Vewin aan kabinet: compenseer de btw-verhoging op drinkwater

​De vereniging van waterbedrijven in Nederland Vewin doet een dringend beroep op het kabinet de verhoging van de btw op drinkwater te compenseren door een verlaging van de Belasting op Leidingwater. Vewin heeft hiertoe per brief opgeroepen aan de staatssecretarissen Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Menno Snel (Financiën) en Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).

Lees verder
2 oktober 2018
Tweede Kamer wil in strijd tegen zwerfafval meer watertappunten

Staatssecretaris Van Veldhoven moet in overleg gaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de NS en andere partijen om op drukke publieke plaatsen voldoende watertappunten aan te leggen waar mensen gratis hun flesjes kunnen vullen.

Lees verder
28 september 2018
Vewin ondersteunt RIWA-pleidooi voor volledige transparantie lozingen Maas en Rijn

De vereniging van rivierwaterbedrijven RIWA pleit voor volledige transparantie over industriële lozingen om de kwaliteit van de Rijn en Maas als bron voor de productie van drinkwater beter te beschermen. RIWA rapporteert over de kwaliteit van deze rivieren en geeft aan dat nog steeds ongewenste stoffen in de rivieren terecht komen.

Lees verder
26 september 2018
Rapport Planbureau onderstreept noodzaak extra inzet voor waterkwaliteit

Met het voorgenomen beleid, waaronder de Kaderrichtlijn Water (KRW), het mest- en het gewasbeschermingsbeleid, zullen in de meeste wateren niet alle KRW-doelen voor 2027 worden gehaald.

Lees verder
24 september 2018
Drinkwatersector volop bezig met uitdagingen klimaatverandering

Afgelopen juli werden de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd, vlak daarvoor bereikten politieke partijen overeenstemming over een Klimaatwet. En toen brak een hete, droge zomer aan die record na record brak. Vewin brengt een special van de Waterspiegel, volledig gewijd aan klimaatverandering. Hoe stellen we ons drinkwater voor de toekomst veilig en hoe speelt de drinkwatersector in op...

Lees verder
19 september 2018
Rijksbegroting: goede richting, meer concrete acties nodig voor waterkwaliteit

Vewin ziet in de gisteren gepresenteerde Miljoenennota en rijksbegroting voor 2019 goede aanknopingspunten voor de drinkwatersector, maar er is meer ambitie nodig om ook in de toekomst kwaliteit, leveringszekerheid en betaalbaarheid van drinkwater te borgen.

Lees verder
18 september 2018
Vewin lobby-agenda 2018-2019: Pleidooi voor duurzame veiligstelling drinkwatervoorziening

Hoe moeten de bestuurlijke afspraken waterkwaliteit worden vormgegeven en borgen we de toekomstige drinkwaterkwaliteit? Wat dient er te gebeuren om in de Nationale Omgevingsvisie de openbare drinkwatervoorziening duurzaam veilig te stellen? Wat is van belang mee te nemen bij de evaluatie van de Kaderrichtlijn Water in Brussel?

Lees verder
14 september 2018
Landbouwvisie biedt aanknopingspunten voor verbetering waterkwaliteit

Op 8 september heeft minister Schouten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit haar Landbouwvisie gepresenteerd. Vewin ziet in de visie van de minister goede aanknopingspunten om de bijdrage van de landbouw aan verbetering van de waterkwaliteit te vergroten. Dat is hard nodig.

Lees verder