Nieuws

 

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies

Overzicht

19 april 2018
Minister Ollongren: Veiligstelling openbare drinkwatervoorziening opnemen als nationaal belang in de NOVI

De veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening zal als nationaal belang worden opgenomen in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Lees verder
17 april 2018
Alles over de drinkwatersector: Vewin publiceert Drinkwaterstatistieken 2017

Klanten waarderen Nederlands drinkwater zeer hoog, de klanttevredenheid over de dienstverlenging is ook hoog en de Nederlandse drinkwaternota is relatief laag ten opzichte van ons omringende landen. Dat blijkt onder meer uit de ‘Drinkwaterstatistieken 2017, van bron tot kraan’

Lees verder
11 april 2018
Veranker de drinkwatervoorziening als nationaal belang in de NOVI

Volgende week debatteert de Tweede Kamer met Minister Ollongren (BZK) over de Nationale Omgevingsvisie. Het ministerie heeft een Startnota “De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie” naar de Tweede Kamer gestuurd

Lees verder
10 april 2018
Waterspiegel: Bezoek minister aan drinkwatersector, Drinkwaterrichtlijn en stijgende belastingdruk op drinkwater

​"Het Nederlandse drinkwater is iets om trots op te zijn én om voorzichtig mee om te gaan." Dat zegt Tweede Kamerlid Matthijs Sienot (D66) in een dubbelinterview met hem en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) in de nieuwste editie van de Waterspiegel. De Kamerleden zijn geïnterviewd over hun inzet om te voorkomen dat medicijnresten in het water terecht komen. In dit nummer is er verder aandacht voor het...

Lees verder
9 april 2018
Forse groei productiviteit drinkwatersector

In de afgelopen decennia is de productiviteit van de netwerksectoren drinkwater, energie en spoorwegen fors toegenomen. Tussen 1980 en 2015 bedroeg de gemiddelde productiviteitsgroei 1,5 à 2 procent per jaar. Vooral de drinkwatersector blijkt goed te presteren.

Lees verder
5 april 2018
Europese Commissie komt voor de zomer met aanpak medicijnresten

Nog voor de zomer van 2018 zal de Europese Commissie (EC) een strategische aanpak van farmaceutische stoffen in het milieu presenteren.

Lees verder
28 maart 2018
Schrappen opgraafverplichting scheelt veel overbodige graafoverlast en kosten

Huisaansluitingen voor elektriciteit, telecom, en water waarvan geen liggingsgegevens beschikbaar zijn hoeven niet verplicht opgegraven te worden om de ligging in te meten. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde vandaag in met het schrappen van deze verplichting.

Lees verder
23 maart 2018
Noodzaak regulering opkomende stoffen breed gedragen

Het is belangrijk concreet actie te ondernemen om persistente stoffen in het milieu en onze drinkwaterbronnen tegen te gaan. Dat is de conclusie van een bijeenkomst van ruim 100 vertegenwoordigers uit de (drink)watersector, de industrie en overheden uit heel Europa. De bijeenkomst over toelatingseisen rondom opkomende stoffen werd op 13 en 14 maart georganiseerd door het Duitse Umwelt Bundesamt.

Lees verder
19 maart 2018
​Veiligstelling drinkwater taak van overheden en drinkwaterbedrijven

​Krijgt een chemische fabriek wel of geen vergunning om afvalwater te lozen en welke voorwaarden gelden daarbij? Waar kunnen woningen gebouwd worden of mag een nieuw bedrijventerrein komen? Gemeenten, provincies en regionale uitvoeringsdiensten wegen verschillende belangen af wanneer ze hierover beslissen, en drinkwater moet daarbij hoog op de agenda staan.


Lees verder
15 maart 2018
Vewin op Aqua Nederland Vakbeurs: betere bescherming drinkwaterbronnen nodig

Vewin heeft tijdens de Aqua Nederland Vakbeurs gepleit voor een betere bescherming van drinkwaterbronnen in relatie tot geneesmiddelen en opkomende stoffen.

Lees verder
14 maart 2018
GenX-casus onderstreept noodzaak Bestuursakkoord Waterkwaliteit

Vandaag houdt de Tweede Kamer een dertigledendebat over het lozen van GenX in het oppervlaktewater. Voor Vewin onderstreept de casus GenX de noodzaak om goede afspraken te maken over transparantie over stoffen die geloosd worden en verbetering van de vergunningverlening.

Lees verder
6 maart 2018
Belastingdruk op drinkwater bedraagt 28%

In 2018 bestaat slechts 72,3% van de afnemersprijs voor drinkwater uit kosten van het waterbedrijf voor het produceren en leveren van het drinkwater. Gemiddeld is dat € 1,32 per m3. De overige 27,7% (50,6 cent/m3) bestaat uit belastingen.

Lees verder