Nieuws

 

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies

Overzicht

2 oktober 2018
Tweede Kamer wil in strijd tegen zwerfafval meer watertappunten

Staatssecretaris Van Veldhoven moet in overleg gaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de NS en andere partijen om op drukke publieke plaatsen voldoende watertappunten aan te leggen waar mensen gratis hun flesjes kunnen vullen.

Lees verder
14 augustus 2018
Steeds meer toepassingen voor reststoffen uit drinkwaterzuivering

AquaMinerals (voorheen de Reststoffenunie) zorgt al 22 jaar voor het hergebruik of de recycling van reststoffen die na waterzuivering overblijven. In de loop der jaren zijn steeds meer toepassingen in de bouw, infrastructuur of landbouw mogelijk gebleken.

Lees verder
12 juli 2018
Forse groei geothermie in Klimaatakkoord kan alleen bij scherpe functiescheiding

Op 10 juli zijn de voorgenomen hoofdlijnen gepresenteerd van het Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord moet dit najaar worden gesloten en dan invulling geven aan de doelstelling van het kabinet om in 2030 een CO2-reductie van 49% te realiseren. Ook bij drinkwatersector staan klimaatverandering en klimaatadaptatie hoog op de agenda.

Lees verder
21 juni 2018
Jaarverslag Vewin 2017: aandacht voor verbetering waterkwaliteit blijft urgent

Uit het Vewin-jaarverslag over 2017 blijkt de kwaliteit van drinkwaterbronnen steeds meer in de belangstelling staat. Ook in het afgelopen jaar hebben de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven grote inspanningen verricht om de openbare drinkwatervoorziening 24/7 te garanderen, want schoon en betrouwbaar drinkwater is gewoon, maar niet vanzelfsprekend.

Lees verder
10 oktober 2016
Duurzaamheid zit in de genen bij drinkwaterbedrijven

Vandaag is het de Dag van de Duurzaamheid. Deze thema-dag wordt voor de zevende keer georganiseerd door stichting Urgenda, die Nederland samen met anderen wil verduurzamen. De stichting wil op deze dag laten zien dat er al veel duurzaamheidsinitiatieven zijn, die samen wel degelijk verschil maken. Wij zetten vandaag een greep uit de duurzame activiteiten en projecten op een rijtje die verschillende...

Lees verder
22 april 2016
​​Omgevingswet vraagt intensieve samenwerking op bestuursniveau

De komst van de nieuwe Omgevingswet vraagt om een bestuurscultuur die gericht is op samenwerking. Dat concludeerden de deelnemers aan de Interbestuurlijke bijeenkomst Grondwater in gebiedsprocessen, die gehouden werd op 13 april in Fort Vechten. Het doel van deze bijeenkomst was het verbeteren van de samenwerking in het grondwaterbeheer.

Lees verder
24 december 2015
Nederlands-Belgische samenwerking voor reststoffen waterleidingbedrijven van start

De Watergroep, het grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen, treedt met ingang van 2016 toe als aandeelhouder van Reststoffenunie Waterleidingbedrijven B.V. in Nederland. Deze organisatie, opgericht in 1995 door de Nederlandse drinkwaterbedrijven, ontwikkelt duurzame markten voor reststoffen uit drinkwater.

Lees verder
13 maart 2013
De duurzame stad Schiphol

Schiphol gaat fosfaat terugwinnen uit menselijke uitwerpselen. Jaarlijks komen er zo’n 50 miljoen reizigers naar Schiphol en daarmee ook letterlijk vliegtuigladingen met uitwerpselen.

Lees verder
10 mei 2012
Iedereen winnaar tijdens Telegraaf Award Groene Bedrijven

“Iedereen die investeert in groen is winnaar.” Dit zei Sjuul Paradijs tijdens de uitreiking van de Telegraaf Award Groene Bedrijven. Vewin was als genomineerde aanwezig.

Lees verder
12 april 2012
Drinkwatersector genomineerd voor Telegraaf Award groene bedrijven

De Nederlandse drinkwaterbedrijven, verenigd in Vewin, zijn genomineerd voor de Telegraaf Award groene bedrijven. De winnaar wordt op 9 mei bekend gemaakt.

Lees verder
2 maart 2012
Afval als grondstof

Aanstaande woensdag overlegt de Tweede Kamer over het onderwerp afval en grondstoffen. Met dit onderwerp heeft de Nederlandse drinkwatersector veel ervaring.

Lees verder
22 december 2011
Risico’s schaliegasboringen voor drinkwaterwinning uitsluiten

De Tweede Kamer debatteert op donderdag 22 december over schaliegas. Vewin wil dat de risico’s van schaliegasboringen voor de drinkwaterwinning worden uitgesloten.

Lees verder
19 december 2011
Verhoging retourtemperatuur in Besluit Bodemenergie voorlopig van de baan

Minister Schultz van I&M ziet vooralsnog af van een verhoging van de retourtemperatuur van water in het Besluit Bodemenergie. Vewin was hiervan geen voorstander en is verheugd met haar beslissing.

Lees verder
15 december 2011
Schoon water een belangrijke hulpbron

Vewin benadrukt het belang van voldoende schoon zoet water van een goede kwaliteit voor een gezonde groene economie en ondersteunt het EU-stappenplan voor een efficiënt hulpbronnengebruik.

Lees verder
14 september 2011
Brabant Water stelt aanvullende kwaliteitseisen schaliegasboringen

Brabant Water stelt aanvullende eisen aan de boringen naar schaliegas. Directeur van Nuland brengt dit standpunt vandaag in de Tweede Kamer naar voren tijdens een hoorzitting.

Lees verder
12 september 2011
Onduidelijkheden schaliegas moeten boven tafel

‘Eerst onderzoek doen naar de mogelijke risico’s van schaliegasboringen in de ondergrond van Nederland.’ Dit zei Rik van Terwisga, algemeen directeur Vitens, vandaag in een interview op Radio 1.

Lees verder
9 september 2011
Vewin in de Tweede Kamer: Hoorzitting schaliegas

Op 14 september spreekt Guïljo van Nuland, directeur Brabant Water, namens Vewin tijdens de hoorzitting over schaliegas.

Lees verder
1 augustus 2011
Theo Schmitz in De Telegraaf over vergroening drinkwatersector

In een interview met De Telegraaf licht Theo Schmitz, directeur Vewin, de vergroening in de Nederlandse drinkwatersector toe.

Lees verder
22 juli 2011
Vitens bezorgd om proefboringen steenkoolgas

Waterbedrijf Vitens maakt zich zorgen om de voorgenomen proefboringen naar steenkoolgas in de Achterhoek.

Lees verder
13 juli 2011
Brabant Water in VPRO’s Goudzoekers over schaliegas

In Goudzoekers (VPRO) laat Brabant Water weten over te weinig informatie te beschikken voor een goede risico-analyse rondom Schaliegas. Vewin: eerst meer duidelijkheid.

Lees verder
1 juli 2011
Drinkwaterwet bevestigt belang van betrouwbaar water

Drinkwaterbedrijven content met invoering van de Drinkwaterwet op 1 juli 2011.Centraal staan de klant en de kwaliteit van het water.

Lees verder
4 juni 2011
Dagblad van het Noorden: ‘Waterbedrijf Groningen wordt steeds groener’

Dit staat in een recent verschenen artikel van ‘Dagblad van het Noorden’. De krant besteedt aandacht aan het duurzame karakter van Waterbedrijf Groningen.

Lees verder
18 mei 2011
Staatssecretaris Atsma bezoekt Vitens en Waterschap Groot Salland

Staatssecretaris Joop Atsma van I&M heeft een werkbezoek gebracht aan drinkwaterbedrijf Vitens. Centraal stonden hergebruik en terugwinning van energie en grondstoffen.

Lees verder
11 mei 2011
Onduidelijkheid gevolgen schaliegaswinning

De op stapel staande schaliegasboringen zorgen voor veel ophef. Er moet zekerheid zijn dat schaliegasboring geen enkel risico oplevert voor de drinkwaterbronnen.

Lees verder
6 april 2011
Drinkwatersector 100 procent groen

Alle 7,3 miljoen huishoudens in Nederland gebruiken anno 2011 drinkwater dat met groene energie is gezuiverd en gedistribueerd.

Lees verder
1 maart 2011
WML: minder CO2 door 750 vierkante meter zonnecellen

WML levert een zonnecelinstallatie op van 750 vierkante meter. De installatie heeft een verwachte opbrengst van 90.000 kWh en is daarmee een van de grootste installaties in Limburg.

Lees verder
27 januari 2011
Duurzaam bedrijfsgebouw voor Waternet

Waternet krijgt een duurzaam drijvend bedrijfsgebouw. De ark wordt de thuishaven voor de bagger- en drijfvuilvisboten die de grachten en vaarwegen van Amsterdam schoonmaken.

Lees verder