Nieuws

 

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies

Overzicht

21 juni 2018
Jaarverslag Vewin 2017: aandacht voor verbetering waterkwaliteit blijft urgent

Uit het Vewin-jaarverslag over 2017 blijkt de kwaliteit van drinkwaterbronnen steeds meer in de belangstelling staat. Ook in het afgelopen jaar hebben de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven grote inspanningen verricht om de openbare drinkwatervoorziening 24/7 te garanderen, want schoon en betrouwbaar drinkwater is gewoon, maar niet vanzelfsprekend.

Lees verder
28 maart 2018
Schrappen opgraafverplichting scheelt veel overbodige graafoverlast en kosten

Huisaansluitingen voor elektriciteit, telecom, en water waarvan geen liggingsgegevens beschikbaar zijn hoeven niet verplicht opgegraven te worden om de ligging in te meten. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde vandaag in met het schrappen van deze verplichting.

Lees verder
18 april 2017
​​​​​​Vewin biedt minister Schultz, VNG en GPKL strategische visie ondiepe ondergrond aan

Het wordt steeds drukker in de ondiepe ondergrond. Er moet meer gebeuren in een beperkte ondergrondse ruimte wat ook gevolgen heeft voor de drinkwaterinfrastructuur.
Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft vorig jaar de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) aan de Tweede Kamer gestuurd. Hierbij heeft zij aangegeven dat het Rijk samen met provincies, gemeenten en waterschappen in het...

Lees verder
3 maart 2017
Eerste Kamer stelt vragen over drinkwaterbelang Omgevingswet

​De Eerste Kamer heeft kritische vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het beter borgen van het drinkwaterbelang in besluiten bij de nieuwe Omgevingswet. De vragen gaan over de 4 ontwerpbesluiten die horen bij de Omgevingswet. Het betreft het Omgevingsbesluit, het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Besluit Bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het Besluit kwaliteit leefomgeving...

Lees verder
2 november 2016
Vewin neemt Richtlijn zorgvuldig graven in ontvangst

Tijdens het Nationaal Kabel- en Leidingcongres van het KLO heeft Arjen Frentz, plaatsvervangend directeur Vewin, samen met onder andere Netbeheer Nederland, Rioned, Gasunie, Bouwend Nederland en Cumela de nieuwe CROW Richtlijn zorgvuldig grondroeren in ontvangst genomen. Ondanks dat het aantal graafschades landelijk daalt, is graafschade nog steeds een van de belangrijkste oorzaken van leveringsonderbrekingen...

Lees verder
9 oktober 2014
Ondertekening 'Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie' voor robuuste infrastructuur

Vewin directeur Renée Bergkamp heeft 9 oktober de 'Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie' getekend. Doel van de intentieverklaring is: werken aan o.a. de gevolgen van klimaatverandering.

Lees verder
21 november 2011
Vewin in de Tweede Kamer: begroting I en M

Deze week behandelt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van I&M. Vewin vraagt het kabinet de drinkwatervoorziening ook in 2012 duurzaam veilig te stellen.

Lees verder
9 november 2011
Drinkwatervoorziening geen ondergeschikte rol in SVIR geven

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) zijn de drinkwaterbelangen tot nu toe onvoldoende geadresseerd. Vewin hanteert vier kernpunten om dit te optimaliseren.

Lees verder
26 september 2011
Vewin in de Tweede Kamer: hoorzitting Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Op woensdagmiddag 28 september is Vewin aanwezig bij de hoorzitting over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) in de Tweede Kamer.

Lees verder
8 september 2011
Consultatie Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

Het ministerie van I&M houdt op 13 september een consultatie over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Vewin levert hiervoor inbreng.

Lees verder
6 juli 2011
Vewin optimistisch over brief Donner: einde aan precarioheffing

Vewin is optimistisch over de brief van minister Donner (BZK) waarin hij aangeeft een wetvoorstel op te stellen dat een einde maakt aan precarioheffing.

Lees verder
6 mei 2011
Oasen tekent contract voor Ice Pigging

Oasen en Agbar Environment hebben een samenwerkingscontract voor Ice Pigging getekend. Een nieuwe techniek waarmee waterleidingen worden schoongemaakt met ijs.

Lees verder
28 januari 2011
Vewin en NVBR praten over bluswater en brandkranen

De brandweer is op zoek naar kostenbesparingen. Een van de opties is het terugbrengen van het aantal brandkranen. Vewin wil hier met de NVBR graag over meedenken.

Lees verder
18 januari 2011
Oasen toont ice pigging film op Vakantiecursus TU Delft

Vrijdag 14 januari presenteerde Oasen een video over ice pigging tijdens de TU Delft Vakantiecursus 2011.

Lees verder