Nieuws

 

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies

Overzicht 2011

23 december 2011
Vewin ontvangt delegatie van 'water-winnaars' uit Brazilië

Vewin ontving vorige week een delegatie van 40 watermanagers uit Brazilië in het kader van een studiereis.

Lees verder
22 december 2011
Risico’s schaliegasboringen voor drinkwaterwinning uitsluiten

De Tweede Kamer debatteert op donderdag 22 december over schaliegas. Vewin wil dat de risico’s van schaliegasboringen voor de drinkwaterwinning worden uitgesloten.

Lees verder
21 december 2011
Bescherm drinkwaterbronnen door afstemming mest- en waterbeleid

Op donderdag 22 december buigt de Tweede Kamer zich over het mestbeleid. Vewin pleit voor bescherming van drinkwaterbronnen door afstemming van mest- en waterbeleid.

Lees verder
19 december 2011
Verhoging retourtemperatuur in Besluit Bodemenergie voorlopig van de baan

Minister Schultz van I&M ziet vooralsnog af van een verhoging van de retourtemperatuur van water in het Besluit Bodemenergie. Vewin was hiervan geen voorstander en is verheugd met haar beslissing.

Lees verder
15 december 2011
Schoon water een belangrijke hulpbron

Vewin benadrukt het belang van voldoende schoon zoet water van een goede kwaliteit voor een gezonde groene economie en ondersteunt het EU-stappenplan voor een efficiënt hulpbronnengebruik.

Lees verder
13 december 2011
Motto Europese Commissie voor 2012: Elan voor concreet resultaat

Topprioriteit voor de Europese Commissie is het stimuleren van de groei én de werkgelegenheid: een duurzaam en vlot economisch herstel dat nieuwe banen oplevert.

Lees verder
13 december 2011
Meer aandacht voor water in het Europese landbouwbeleid

Vewin wil meer aandacht voor schoon water in het toekomstige Europese landbouwbeleid.

Lees verder
5 december 2011
Waarborg een duurzame drinkwatervoorziening

Vandaag bespreekt de Tweede Kamer het Deltaprogramma 2012. Vewin wil dat de drinkwatervoorziening duurzaam wordt gewaarborgd.

Lees verder
1 december 2011
Mestvisie kabinet moet KRW-doelen dichterbij brengen

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het mestbeleid. Vewin pleit voor bescherming van de drinkwaterbronnen door afstemming van mest- en waterbeleid.

Lees verder
28 november 2011
Richt zoetwaterstrategieën op duurzame drinkwatervoorziening

Deze week spreekt de Kamercommissie van I&M met de Deltacommissaris over het Deltaprogramma 2012. Vewin vindt dat zoetwaterstrategieën moeten worden gericht op een duurzame drinkwatervoorziening.

Lees verder
24 november 2011
'Blue Print' van het Europese waterbeleid

In Brussel wordt de ‘Blue Print’ van het Europese waterbeleid voorbereid. Vewin wil dat het principe ‘de vervuiler betaalt’ overeind blijft.

Lees verder
23 november 2011
Neem nationale kwaliteitsnormen voor oppervlaktewater, grondwater en bodem in nieuwe Omgevingswet op

Vandaag bespreekt de Kamer de plannen voor een nieuwe Omgevingswet van minister Schultz van Haegen (I&M). Vewin wil dat de drinkwaterfunctie en bescherming van bronnen ook in deze nieuwe wet gewaarborgd blijven.

Lees verder
21 november 2011
Vewin in de Tweede Kamer: begroting I en M

Deze week behandelt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van I&M. Vewin vraagt het kabinet de drinkwatervoorziening ook in 2012 duurzaam veilig te stellen.

Lees verder
9 november 2011
Drinkwatervoorziening geen ondergeschikte rol in SVIR geven

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) zijn de drinkwaterbelangen tot nu toe onvoldoende geadresseerd. Vewin hanteert vier kernpunten om dit te optimaliseren.

Lees verder
2 november 2011
Behoud nationale normen voor oppervlaktewater, grondwater en bodem in nieuwe Omgevingswet

Vandaag bespreekt de Kamercommissie voor I&M de plannen voor de nieuwe Omgevingswet. Vewin wil dat de drinkwaterfunctie en bescherming van bronnen ook in deze nieuwe wet gewaarborgd blijven.

Lees verder
1 november 2011
Gezuiverd grachtwater drinken tijdens de International Waterweek

Water drinken uit de Amsterdamse gracht. Dat doe je niet. Toch dronken honderden mensen op 30 oktober grachtwater aan de grachtwaterbar in Amsterdam.

Lees verder
29 oktober 2011
Bruisend kraanwater in de Tweede Kamer

Kamerleden kunnen weer gekoeld bruisend en plat kraanwater drinken. Vewin en Dunea bieden namens de drinkwatersector gekoelde watertappunten aan.

Lees verder
27 oktober 2011
Eerst duidelijkheid over risico's schaliegasboringen

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over (proef-) boringen naar schaliegas. Vewin wil dat er eerst onderzoek wordt gedaan naar de mogelijke risico’s van schaliegasboringen in de ondergrond van Nederland.

Lees verder
19 oktober 2011
Drinkwatersector sluit landelijk poolingcontract voor nooddrinkwatermateriaal

Drinkwaterbedrijven gaan intensief samenwerken op het gebied van nooddrinkwater. Reden hiervoor is efficiencyvoordeel én betere voorbereiding en respons op een eventuele verstoring of crises.

Lees verder
18 oktober 2011
GLB na 2013: meer aandacht voor milieu, nu het water nog

De gepresenteerde voorstellen voor een gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) na 2013 van EU Commissie zetten intensiever in op milieu. Vewin: zet ook in op water.

Lees verder
14 oktober 2011
Conferentie Drinkwaterwet: Nederland terecht trots op drinkwater

Dit zei Bernhard ter Haar, directeur-generaal Milieu van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, deze week tijdens de conferentie in Rotterdam over de nieuwe Drinkwaterwet.

Lees verder
3 oktober 2011
Vewin: geen warmte-koude opslag in grondwaterbeschermingsgebieden

De Tweede Kamer bespreekt woensdag het Besluit Bodemenergiesystemen. Dit maakt warmte-koude opslag (WKO) in de ondergrond onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Vewin vindt dat WKO in grondwaterbeschermingsgebieden in principe moet worden verboden.

Lees verder
28 september 2011
Waterspiegel 4, alle standpunten van de Nederlandse drinkwatersector op een rij

Lees verder
28 september 2011
Waterspiegel 3 verschenen: lees alles over de nieuwe Drinkwaterwet

Deze week verschijnen twee nieuwe nummers van Vewin’s Waterspiegel. Nummer 3 is een special over de Drinkwaterwet.

Lees verder
26 september 2011
Vewin in de Tweede Kamer: hoorzitting Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Op woensdagmiddag 28 september is Vewin aanwezig bij de hoorzitting over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) in de Tweede Kamer.

Lees verder
20 september 2011
Prinsjesdag: Vewin geeft lobbyagenda uit

Met het oog op het komend parlementaire jaar publiceert Vewin vandaag, Prinsjesdag, de Lobbyagenda 2011/2012. Hierin staan de belangen van de drinkwatersector.

Lees verder
16 september 2011
Tweede Kamer verbiedt glyfosaat voor onkruidbestrijding

Vannacht heeft de Tweede Kamer een motie van GroenLinks aangenomen waarin het gebruik van glyfosaat voor onkruidbestrijding wordt verboden.

Lees verder
14 september 2011
Brabant Water stelt aanvullende kwaliteitseisen schaliegasboringen

Brabant Water stelt aanvullende eisen aan de boringen naar schaliegas. Directeur van Nuland brengt dit standpunt vandaag in de Tweede Kamer naar voren tijdens een hoorzitting.

Lees verder
13 september 2011
Theo Schmitz in het Waterdebat 2011 in Nieuwspoort

Vanmiddag neemt Theo Schmitz, directeur Vewin, deel aan het Waterdebat 2011 in Nieuwspoort. Centraal in het debat staat de vraag: “Deltaprogramma: waardevolle bron of bodemloze put?”.

Lees verder
12 september 2011
Onduidelijkheden schaliegas moeten boven tafel

‘Eerst onderzoek doen naar de mogelijke risico’s van schaliegasboringen in de ondergrond van Nederland.’ Dit zei Rik van Terwisga, algemeen directeur Vitens, vandaag in een interview op Radio 1.

Lees verder
9 september 2011
Vewin in de Tweede Kamer: Hoorzitting schaliegas

Op 14 september spreekt Guïljo van Nuland, directeur Brabant Water, namens Vewin tijdens de hoorzitting over schaliegas.

Lees verder
8 september 2011
Consultatie Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

Het ministerie van I&M houdt op 13 september een consultatie over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Vewin levert hiervoor inbreng.

Lees verder
7 september 2011
Vewin-activiteiten deze week: biodiversiteit

Vandaag vindt in de Tweede Kamer een debat plaats over biodiversiteit.

Lees verder
6 september 2011
Vewin-activiteiten deze week: gewasbescherming

Morgen debatteert de Tweede Kamer over gewasbeschermingsmiddelen.

Lees verder
29 augustus 2011
VN: Investering in water brengt Millenniumdoel dichterbij

Met een jaarlijkse investering van 137 miljard euro kan in 2015 het percentage mensen zonder toegang tot veilig drinkwater worden gehalveerd volgens UNEP, de milieuorganisatie van de VN.

Lees verder
18 augustus 2011
EU Commissie: 10 miljoen voor kennisprojecten Nederlandse drinkwaterbedrijven

De EU Commissie stelt tien miljoen beschikbaar voor projecten van Nederlandse drinkwaterbedrijven in ontwikkelingslanden. Doel projecten: duurzame samenwerking.

Lees verder
8 augustus 2011
Editie NL: kraanwater net zo goed, vaak zelfs beter dan water uit de fles

Editie NL besteedt aandacht aan een artikel in de Consumentengids waarin staat dat kraanwater net zo goed en vaak zelfs beter is dan flessenwater.

Lees verder
1 augustus 2011
Theo Schmitz in De Telegraaf over vergroening drinkwatersector

In een interview met De Telegraaf licht Theo Schmitz, directeur Vewin, de vergroening in de Nederlandse drinkwatersector toe.

Lees verder
29 juli 2011
Oasen benoemt nanodeeltjes in rapportage grondwaterkwaliteit

Oasen heeft de nanodeeltjes als aandachtspunt genoemd bij de rapportage over de bewaking van grondwaterkwaliteit aan het ministerie van VROM. Oasen: ‘Er is nog weinig bekend'

Lees verder
22 juli 2011
Vitens bezorgd om proefboringen steenkoolgas

Waterbedrijf Vitens maakt zich zorgen om de voorgenomen proefboringen naar steenkoolgas in de Achterhoek.

Lees verder
20 juli 2011
PWN start innovatieve pilot e-Court

PWN is een pilot met e-Court gestart. E-Court is een nieuwe virtuele vorm van alternatieve rechtspraak en biedt een unieke klantvriendelijke procesgang.

Lees verder
16 juli 2011
Karl Falkenberg: EU droogtesituatie en waterschaarste flink verslechterd

Karl Falkenberg, Directeur General van DG Milieu van de EU Commissie, geeft aan dat de droogtesituatie en waterschaarste in de EU flink is verslechterd.

Lees verder
15 juli 2011
EU Commissie: “efficiënt omgaan met natuurlijke bronnen als water van groot belang”

Dit zei Martin Scheele, vertegenwoordiger van DG Landbouw van de Europese Commissie tijdens de bijeenkomst ‘Shaping the future of water for agriculture’

Lees verder
13 juli 2011
Brabant Water in VPRO’s Goudzoekers over schaliegas

In Goudzoekers (VPRO) laat Brabant Water weten over te weinig informatie te beschikken voor een goede risico-analyse rondom Schaliegas. Vewin: eerst meer duidelijkheid.

Lees verder
12 juli 2011
Vewin aanwezig op EU bijeenkomst ‘Shaping the future of water for agriculture’

Vewin volgt de ontwikkelingen omtrent het onderwerp droogte op de voet. Vewin bezoekt de bijeenkomst ‘Shaping the future of water for agriculture’ om daarover in EU verband te praten.

Lees verder
6 juli 2011
Vewin optimistisch over brief Donner: einde aan precarioheffing

Vewin is optimistisch over de brief van minister Donner (BZK) waarin hij aangeeft een wetvoorstel op te stellen dat een einde maakt aan precarioheffing.

Lees verder
1 juli 2011
Drinkwaterwet bevestigt belang van betrouwbaar water

Drinkwaterbedrijven content met invoering van de Drinkwaterwet op 1 juli 2011.Centraal staan de klant en de kwaliteit van het water.

Lees verder
30 juni 2011
Vewin jaarverslag 2010 en gids ‘Waterwandelingen & WaterWeetjes’ uitgekomen

Het jaarverslag van Vewin over 2010 is uitgekomen. Het thema van het jaarverslag 2010 is Waterwingebieden, waar ‘Water Wandelingen’ als uitgebreide gids voor een verkenning van deze gebieden geldt.

Lees verder
28 juni 2011
Alleen kraanwater in Tweede Kamer: motie Verburg aangenomen

De motie van Verburg, waarin zij oproept alleen kraanwater in de Tweede Kamer ter beschikking te stellen, is aangenomen. Vewin feliciteert mevrouw Verburg met dit resultaat.

Lees verder
28 juni 2011
Gerda Verburg neemt eerste kraanwater bidon in ontvangst

Vewin heeft samen met Dunea de eerste bidon overhandigd aan vertrekkend Tweede Kamerlid Verburg. In haar motie roept ze op alleen kraanwater te serveren in het Tweede Kamer gebouw.

Lees verder
27 juni 2011
Vewin ondersteunt Motie Verburg: Kraanwater voor Tweede Kamer

Kraanwater drinken in de Tweede Kamer. Dat vraagt het vertrekkende Kamerlid Gerda Verburg (CDA) in een motie.De Nederlandse drinkwatersector juicht dit initiatief toe.

Lees verder
27 juni 2011
Vewin over debat Activiteitenbesluit: stel meten verplicht

Doel van het ‘Activiteitenbesluit’ is administratieve lastenverlichting voor landbouwbedrijven. Vewin stelt dat hierin waterkwaliteitsmetingen verplicht moeten worden.

Lees verder
24 juni 2011
Theo Schmitz bij radio 1: ‘economisch beter presteren door schoon water drinken’

In KRO Waterwerk is Theo Schmitz, directeur Vewin, vandaag geïnterviewd over de waterkwaliteit van Nederland. Luister het fragment hier.

Lees verder
21 juni 2011
41% EU burgers ziet waterverontreiniging als probleem

Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat in elke lidstaat het milieu een belangrijke persoonlijke zorg is. 41% van de ondervraagden ziet waterverontreiniging als groot probleem.

Lees verder
20 juni 2011
Vewin-activiteiten deze week: aandacht voor het ‘agrarische activiteitenbesluit’

Vewin zet zich deze week in voor de lobby rondom het ‘agrarische activiteitenbesluit’. Tevens loopt een KRO reportagereeks over waterbedrijven.

Lees verder
17 juni 2011
Advies van Topteam Water is een belangrijke stap voorwaarts

Vewin vindt het advies van het Topteam Water een belangrijke stap voorwaarts. Het is een significante bijdrage voor het Nederlandse waterbeleid.

Lees verder
17 juni 2011
Veel vragen bij AO Focusbrief Ontwikkelingssamenwerking

Staatssecretaris Ben Knapen verdedigde tijdens het AO Focusbrief Ontwikkelingssamenwerking zijn nieuwe OS beleid. Een verslag en standpunten van Vewin.

Lees verder
7 juni 2011
Cees Veerman voorzitter Vewin

Prof.dr. Cees Veerman wordt de nieuwe voorzitter van Vewin. Per 1 september 2011 volgt hij Mr. J.A.M. Hendrikx op.

Lees verder
6 juni 2011
Vewin: legionella halt toeroepen met duidelijke voorschriften

De legionellabacterie komt regelmatig voor in huizen en gebouwen. Vewin pleit voor duidelijke voorschriften om legionella een halt toe te roepen.

Lees verder
4 juni 2011
Dagblad van het Noorden: ‘Waterbedrijf Groningen wordt steeds groener’

Dit staat in een recent verschenen artikel van ‘Dagblad van het Noorden’. De krant besteedt aandacht aan het duurzame karakter van Waterbedrijf Groningen.

Lees verder
1 juni 2011
Voldoende drinkwater in Nederland ondanks droogte

Ondanks het aanhoudende droge weer zijn er geen problemen met de drinkwatervoorziening in Nederland. Plus interview Editie NL met Theo Schmitz.

Lees verder
23 mei 2011
Innovatie is de sleutel voor de waterketen

Het verder verbeteren van de afstemming tussen riolering, afvalwaterzuivering en drinkwatervoorziening. Dat is het doel van het vandaag getekende Bestuursakkoord Water.

Lees verder
19 mei 2011
Nederlandse steun voor uitbreiding drinkwaterprojecten in Mozambique

De Mozambikaanse minister Cadmiel Filiane Mutemba van Volkshuisvesting en Publieke Werken is op bezoek in Nederland. Hij bezoekt Vitens en Evides.

Lees verder
18 mei 2011
Staatssecretaris Atsma bezoekt Vitens en Waterschap Groot Salland

Staatssecretaris Joop Atsma van I&M heeft een werkbezoek gebracht aan drinkwaterbedrijf Vitens. Centraal stonden hergebruik en terugwinning van energie en grondstoffen.

Lees verder
16 mei 2011
Vewin: Continueer bovengrondse opslag kernafval

De Tweede Kamer behandelt morgen het onderwerp kernernergie. Vewin: leg de focus in deze discussies op de opslag van het kernafval. Sla dit bovegronds op.

Lees verder
13 mei 2011
Ecologische veranderingen als onderwerp van Vewin workshop ‘W-Smart’

De Vewin workshop ‘W SMART’ is in volle gang. De workshop richt zich op de uitdagingen van klimaatverandering en eco-risico’s voor grootstedelijke watervoorzieningen.

Lees verder
11 mei 2011
Onduidelijkheid gevolgen schaliegaswinning

De op stapel staande schaliegasboringen zorgen voor veel ophef. Er moet zekerheid zijn dat schaliegasboring geen enkel risico oplevert voor de drinkwaterbronnen.

Lees verder
10 mei 2011
Drugs of abuse rapport: geen gevolgen voor Nederlands drinkwater

Vandaag is het RIVM rapport ‘Drugs of abuse and tranquilizers in Dutch drinking water, surface water and wastewater’ openbaar gemaakt. Conclusie: geen gevolgen voor de volksgezondheid

Lees verder
6 mei 2011
Oasen tekent contract voor Ice Pigging

Oasen en Agbar Environment hebben een samenwerkingscontract voor Ice Pigging getekend. Een nieuwe techniek waarmee waterleidingen worden schoongemaakt met ijs.

Lees verder
4 mei 2011
Brabant Water maakt water zachter met ‘Deltaplan Centrale Ontharding’

De Gelderlander opent vandaag met de zin: ‘Brabanders zijn bofkonten’. De krant verwijst hiermee naar het water dat Brabanders nu en in de toekomst uit de kraan krijgen.

Lees verder
2 mei 2011
FD: ‘Van zout naar zoet kost fractie van een cent’

Het ontzilten van zeewater is uitgeroeid tot dé oplossing om het tekort aan zoet water in de wereld te lijf te gaan. Veel landen beschikken niet over voldoende zoetwaterreserves.

Lees verder
26 april 2011
Vewin: Wijzigingen van Wet bodembescherming noodzakelijk

De Wet bodembescherming wordt gewijzigd. Morgen kunnen de fracties hun vragen indienen. Vewin heeft hiervoor een position paper opgesteld.

Lees verder
21 april 2011
Akkoord bereikt over een solide, slim en sober waterbeheer

Rijk, provincies gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben concrete afspraken gemaakt over een doelmatiger waterbeheer.

Lees verder
18 april 2011
Vergroening in Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Het GLB wordt hervormd. Bureau Brussel (Vewin, UVW) heeft een gesprek georganiseerd met DG Landbouw van de Europese Commissie die verantwoordelijk zijn voor de herziening.

Lees verder
15 april 2011
Waterbedrijven: kernafval niet ondergronds

In het NRC Handelsblad van 14 april wordt aandacht besteed aan het thema ondergrondse opslag van Kernafval. Vewin en Brabant water komen over dit onderwerp aan het woord.

Lees verder
14 april 2011
Oasen doet test met anaeroob ontharden

Oasen doet een test met een onthardingsreactor, door deze ongezuiverd water (ruwwater) te laten bewerken. Normaalgesproken wordt het ingenomen water eerst gefilterd.

Lees verder
11 april 2011
Nieuwe GLB website verbreedt dialoog

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft de website toekomstGLB.nl gelanceerd om het dialoog over het nieuwe beleid te verbreden.

Lees verder
6 april 2011
Drinkwatersector 100 procent groen

Alle 7,3 miljoen huishoudens in Nederland gebruiken anno 2011 drinkwater dat met groene energie is gezuiverd en gedistribueerd.

Lees verder
29 maart 2011
Topteam Water compleet

Het kabinet wil met negen topteams cruciale sectoren van de economie gericht versterken. Het Topteam Water is nu gevormd.

Lees verder
28 maart 2011
KRO duikt in watermysterie

Het KRO-programma 'De Rekenkamer' behandelt de vraag ‘Wat kost kraanwater?’. Theo Schmitz geeft uitleg over de opbouw van de Nederlandse kraanwaterprijs.

Lees verder
23 maart 2011
Delft Urban Water bundelt kennis over stedelijk water

TU Delft, UNESCO-IHE en de instituten Deltares en KWR Watercycle Research Institute bundelen kennis op het gebied van stedelijk water.

Lees verder
22 maart 2011
Drinkwaterbedrijven en Wereldwaterdag

Elk jaar wordt op 22 maart stilgestaan bij het belang van schoon drinkwater wereldwijd, ook door de Nederlandse drinkwaterbedrijven.

Lees verder
21 maart 2011
Wereldwaterdag 2011 - Urban Challenges voor WASH

De Nederlandse viering van Wereldwaterdag staat in het teken van ‘Urban Challenges voor Water, Sanitatie en Hygiëne (WASH)’.

Lees verder
19 maart 2011
Kinderen wandelen voor water

Jaarlijks organiseert Stichting Aqua for All 'Wandelen voor Water'. Basisschoolleerlingen ervaren zo wat leeftijdgenootjes in ontwikkelingslanden moeten doen om aan drinkwater te komen.

Lees verder
18 maart 2011
Zandzakken op het Binnenhof

Tweede Kamerleden worden op Wereldwaterdag op 22 maart a.s. verrast met een ludieke actie rondom het waterbeheer in Nederland

Lees verder
17 maart 2011
Europees Jeugdparlement voor Water in Gelderland

Tijdens het 10e Europees Jeugdparlement voor Water bespreken meer dan 100 jongeren uit 16 landen de gevolgen van de klimaatverandering op de waterkwaliteit en waterveiligheid in de toekomst.

Lees verder
16 maart 2011
Evides levert de beste kwaliteit water voor Q8

Q8 is een van de bedrijven in het Botlek-Europoortgebied die van Evides uit de Demiwaterplant Botlek demiwater afneemt.

Lees verder
15 maart 2011
Europese satelliet inspecteert Nederlandse dijken

Verbeterde technieken maken het mogelijk om tijdig zwakke plekken in dijken te detecteren. Hierdoor wordt Nederland beter beschermd tegen eventuele dijkdoorbraken.

Lees verder
11 maart 2011
Global Waterfoodprint Standaard geeft EU inzicht in waterverbruik

De Global Waterfoodprint Standaard geeft naast de EU ook bedrijven, nationale overheden en ook individuen inzicht in hun watermanagement.

Lees verder
6 maart 2011
EU Commissie stelt 267 miljoen euro ter beschikking voor nieuwe milieuprojecten

De jaarlijkse oproep van de Europese Commissie in het kader van LIFE+ (EU milieufonds)is gepubliceerd. Met een waarde van 267 miljoen Euro.

Lees verder
3 maart 2011
Vitens en Provincie Gelderland breiden samenwerking uit

Provincie Gelderland en Vitens hebben aanvullende afspraken gemaakt om een duurzame drinkwatervoorziening voor de Gelderse burger voor de toekomst te borgen.

Lees verder
2 maart 2011
RSS op Vewin-site

Vanaf heden zijn RSS-feeds beschikbaar op de Vewin-website.

Lees verder
1 maart 2011
WML: minder CO2 door 750 vierkante meter zonnecellen

WML levert een zonnecelinstallatie op van 750 vierkante meter. De installatie heeft een verwachte opbrengst van 90.000 kWh en is daarmee een van de grootste installaties in Limburg.

Lees verder
28 februari 2011
Water- en klimaatsector sluiten convenant met sectoren ruimtevaart en geomatica

Waterschaarste en klimaatverandering plaatsen ons voor grote uitdagingen. De 'informatieketen water en klimaat' moet hierbij helpen.

Lees verder
25 februari 2011
Rook blijkt waardevolle waterbron

Uit rookgassen van sommige fabrieksschoorstenen blijkt, als gevolg van een sterk verbeterde membraantechnologie, hoogwaardig water gewonnen te kunnen worden.

Lees verder
24 februari 2011
EU 2020 strategie: waterbereiding moet duurzaam

Water moet duurzaam geproduceerd kunnen worden. Dit staat in het EU initiatief ‘efficiënt gebruik van hulpbronnen’. De Europese Commissie treft hiervoor maatregelen.

Lees verder
22 februari 2011
Oasen doet proef met biologische ontijzering

Oasen start dit jaar met een proef voor biologische ontijzering van grondwater.

Lees verder
19 februari 2011
Natuurbrug Zandvoort stap dichterbij

De natuurbrug de Zandpoort zal de Noord-Hollandse duinen weer met elkaar gaan verbinden. De Nationale Postcode Loterij ondersteunt de realisatie van de brug.

Lees verder
18 februari 2011
Waterdiner Vewin en Unie van Waterschappen

Bureau Brussel nodigt voor haar jaarlijkse waterdiner de Nederlandse en Belgische Europarlementariërs uit die raakvlakken hebben met het Europese beleid rondom het onderwerp water.

Lees verder
17 februari 2011
Watergebruik thuis 2010: steeds langer onder de douche

Wie heeft de meeste tijd om te douchen? Ben je rond de dertig, dan douche je tien minuten met 66 liter water. Onder de 18 gebruik je nog geen 50 liter,

Lees verder
16 februari 2011
Meer bestrijdingsmiddelen in water door coalitie

Nederland zet de sluizen open voor nog verdere verontreiniging van het milieu, oppervlaktewater en het grondwater door een verruiming van het toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Lees verder
12 februari 2011
Membrine-techniek: schoon water en zout uit afvalwater

Oasen en samenwerkingpartners starten een onderzoek naar de mogelijkheid om met een nieuwe membraantechniek opgelost zout en schoon water terug te winnen uit afvalwater.

Lees verder
11 februari 2011
Drents grondwater beter beschermd

In Drente zijn 15 gebiedsdossiers opgesteld waarin risico's zijn geinventariseerd die een bedreiging kunnen vormen voor de kwaliteit van het grondwater.

Lees verder
9 februari 2011
Vitens en provincies onderzoeken drinkwater voor de toekomst

Vitens en zeven provincies hebben een convenant ondertekend waarin de partijen afspreken om te onderzoeken hoe toekomstige knelpunten in de drinkwatervoorziening gezamenlijk kunnen worden opgelost.

Lees verder
8 februari 2011
Ondergrondse opslag van kernafval onacceptabel

De Tweede Kamer bespreekt binnenkort het Nederlandse standpunt over de Europese Richtlijn voor Radioactief Afval. Vewin is van mening dat deze onvoldoende garanties biedt voor het veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening.

Lees verder
7 februari 2011
Blijven toetsen op drinkwatercriterium

Het is essentieel, dat het Ctgb blijft toetsen op het drinkwatercriterium. Dit heeft Vewin in een brief aan de staatssecretarissen Atsma (milieu) en Bleker (landbouw) laten weten.

Lees verder
5 februari 2011
Waterbedrijf Groningen zorgt voor uitbreiding van tijdelijke watervoorziening

Waterbedrijf Groningen heeft sinds kort een nieuwe watertank met veel capaciteit in haar bezit, die bij calamiteiten snel en veel drinkwater kan leveren.

Lees verder
4 februari 2011
Dunea en Oasen tekenen contract voor calamiteitenlevering

Dunea en Oasen kunnen in geval van een calamiteit, zoals een grote lekkage of uitval van een zuiveringsstation, bij elkaar een beroep op steunlevering doen.

Lees verder
2 februari 2011
Vitens onderscheiden voor duurzaam beheer waterwingebieden

Vitens is onderscheiden met het certificaat ‘goud’ op de Barometer Duurzaam Terreinbeheer en mag vanaf nu het keurmerk ‘Milieukeur’ voeren.

Lees verder
1 februari 2011
Heffen precariobelasting blijft aantrekkelijk voor gemeenten

Ondanks het feit dat de Tweede Kamer precariobelasting op waterleidingen wil afschaffen, gaan gemeenten door met het heffen van deze belasting en zijn er gemeenten die de mogelijkheid tot invoering van precariobelasting onderzoeken.

Lees verder
28 januari 2011
Vewin en NVBR praten over bluswater en brandkranen

De brandweer is op zoek naar kostenbesparingen. Een van de opties is het terugbrengen van het aantal brandkranen. Vewin wil hier met de NVBR graag over meedenken.

Lees verder
27 januari 2011
Duurzaam bedrijfsgebouw voor Waternet

Waternet krijgt een duurzaam drijvend bedrijfsgebouw. De ark wordt de thuishaven voor de bagger- en drijfvuilvisboten die de grachten en vaarwegen van Amsterdam schoonmaken.

Lees verder
26 januari 2011
Altijd. Overal. Brabant Water

Bij Brabant Water wordt iedere dag met hart en ziel gewerkt om zuiver en gezond kraanwater te leveren aan de klant. En daar is Brabant Water trots op.

Lees verder
25 januari 2011
Chipsfabrikant haalt drinkwater uit productieproces

PepsiCo is er in geslaagd drinkwater uit het productieproces te halen door water uit aardappels te hergebruiken.

Lees verder
24 januari 2011
Alle oppervlaktewaterbekkens in Zuid-Holland Zuid weer in gebruik

Na de brand in Moerdijk heeft Evides de oppervlaktewaterbekkens in Zuid-Holland Zuid buiten gebruik gesteld. Deze worden weer benut.

Lees verder
18 januari 2011
Oasen toont ice pigging film op Vakantiecursus TU Delft

Vrijdag 14 januari presenteerde Oasen een video over ice pigging tijdens de TU Delft Vakantiecursus 2011.

Lees verder
14 januari 2011
Samenwerking TU Delft en Vitens in drinkwateronderzoek

De TU Delft en Vitens gaan samenwerken in onderzoek, promotieplaatsen en een nieuwe leerstoel Innovatieve Watertechnologie binnen de afdeling Watermanagement.

Lees verder
12 januari 2011
Sybe Schaap nieuwe voorzitter Netherlands Water Partnership

Sybe Schaap wordt per 15 januari a.s. de nieuwe voorzitter van het Netherlands Water Partnership (NWP).

Lees verder
11 januari 2011
Drinkwater Moerdijk niet vervuild

De brand in Moerdijk heeft geen gevolgen voor de drinkwaterkwaliteit in Moerdijk. Het drinkwater is afkomstig uit grondwater dat niet verontreinigd kan zijn door de brand en wat bovendien permanent wordt gecontroleerd.

Lees verder
7 januari 2011
Drinkwater in Zuid Holland Zuid volledig betrouwbaar

Evides Waterbedrijf heeft i.v.m. de grote brand in Moerdijk direct voorzorgsmaatregelen genomen om de drinkwatervoorziening voor de regio veilig te stellen.

Lees verder
6 januari 2011
Vier weken BioBezig met kraanwater

De Coalitie Biodiversiteit daagt deze week mensen uit om kraanwater te drinken.

Lees verder
5 januari 2011
Fusie Dienst Binnenwaterbeheer en Waternet

De Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam (BBA) en Waternet functioneren sinds 1 januari 2011 als één bedrijf

Lees verder
3 januari 2011
Viering oud en nieuw terug te zien in waterverbruik Oasen

Op oudjaarsavond waren er pieken en dalen in het waterverbruik. Oasen laat dit zien in een grafiek.

Lees verder