Waterspiegel Update

2015
2014
Abonneren op Waterspiegel Update

Cijfers

Kerngegevens
Water in zicht
Waterleidingstatistiek
Watergebruik
Tarieven
Prognoses en scenario’s drinkwatergebruik in Nederland

Overige publicaties

Lobby Agenda 2017/2018

December 2017

Op Prinsjesdag heeft Vewin haar jaarlijkse Lobby Agenda uitgebracht. Het is traditie geworden dat Vewin bij de opening van het parlementaire jaar de belangrijkste onderwerpen voor de drinkwatersector overzichtelijk op een rij zet. Het zijn de punten waarvoor Vewin zich in nauwe samenspraak met de tien drinkwaterbedrijven in gaat zetten, zowel in Den Haag als Brussel.

U kunt de Lobby Age​nda 2017-2018 hier downloaden​


​​​​​​
Waterkracht 2015: een bundeling van samenwerking in de waterketen
januari 2015
Vewin heeft samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) het blad Waterkracht uitgegeven. Dit blad o​nderstreept de steeds verdergaande samenwerking in de waterketen, zoals die zich de afgelopen jaren in het kader van het Bestuursakkoord Water (BAW) heeft ontwikkeld.
​ 

​Waterkracht: Resultaten van het Bestuursakkoord Water in praktijk

December 2012

Waterkracht is tot stand gekomen in samenwerking met de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). In deze gezamenlijke uitgave wordt de samenwerking in de waterketen nader bekeken. Van bestuurlijke beschouwingen tot lokale projecten: diverse aspecten van de samenwerking in de waterketen komen aan bod.

Lees hier Waterkracht

​Model Algemene Voorwaarden 2012


De Model Algemene Voorwaarden Drinkwater 1994/1998 is herzien. Deze versie is in overleg met de Consumentenbond gemaakt. Het Model

Lees hier Model Algemene Voorwaarden Drinkwater 2012

​Model Aansluitvoorwaarden drinkwater 2011

januari 2011

De vervanging van de Waterleidingwet door de Drinkwaterwet heeft gevolgen voor de terminologie van de aansluitvoorwaarden. Het model is hierop aangepast, evenals op een aantal andere actualiseringen in terminologie.

Lees hier Model Aansluitvoorwaarden Drinkwater 2011

​Kwaliteitsborging watermeters

De consument moet erop kunnen vertrouwen dat de watermeter goed functioneert. De drinkwaterbedrijven zijn hiervoor verantwoordelijk en controleren de kwaliteit en het deugdelijk functioneren van watermeters bij hun afnemers. Om die controle eenduidig en transparant uit te voeren zijn de procedure en methode geactualiseerd. Zie hieronder de gerelateerde uitgaves.

Regeling kwaliteitsborging watermeter​s 2015 - oktober 2015
Handboek RKW voor de Vewin-Regeling Kwaliteitsborging Watermeters (RKW)​ - oktober 2015
Beoordelingsrichtlijn K14017 - december 2011  


 

 

Brabant water Dunea Evides Oasen PWN Waterbedrijf Groningen Vitens WMD WML Waternet