Drinkwaterbedrijven gaan dialoog aan over de 'Toekomst van ons drinkwater'
Terug 28 april 2022

Drinkwaterbedrijven gaan dialoog aan over de 'Toekomst van ons drinkwater'

De vanzelfsprekendheid van goed drinkwater 24x7 uit de kraan – nu en later – staat op het spel.
De beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen staan onder toenemende druk. Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, te snelle afvoer van water, verzilting en een toenemende watervraag. Vervuiling vanuit landbouw, industrie en huishoudens verslechtert de kwaliteit van de bronnen.
Daarom vraagt Vewin, samen met de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven, aandacht voor de 'Toekomst van ons drinkwater' en organiseren we drie online dialoogtafels.

Regionale dialoogtafels

Waterkwaliteit, waterbeschikbaarheid en leveringszekerheid van drinkwater staan centraal bij deze online dialoogtafels. Maatschappelijke en economische ontwikkelingen, omgevingsfactoren en typen bronnen voor drinkwater kennen regionale verschillen. Daarom gaan de directeuren van drinkwaterbedrijven in de regio's Noord-Oost, West en Zuid, met diverse partijen de dialoog aan over de specifieke uitdagingen in hun regio. Dit doen zij aan de hand van concrete actuele casussen en projecten waarbij aandacht is voor de mogelijke bouwstenen en succesfactoren voor de toekomst.

Data

Iedereen is van harte welkom om online deel te nemen aan de dialoogtafels.

  • Dialoogtafel Regio Noord-Oost (Vitens, Waterbedrijf Groningen en WMD)
    donderdag 19 mei van 16.00 uur tot 17.30 uur
  • Dialoogtafel Regio West (Dunea, PWN en Waternet)
    woensdag 25 mei van 09:30 – 11:00 uur
  • Dialoogtafel Regio Zuid (Brabant Water, Evides en WML)
    woensdag 1 juni van 11:30 – 13:00 uur

Meld u nu aan

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht