Contact

 

Den Haag

Contactgegevens
Telefoon: (070) 3490850
Fax: (070) 3490860
Email: [email protected]
Correspondentieadres
Postbus 90611
2509 LP Den Haag
Bezoek- en Factuuradres
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
Abonnement Waterspiegel
Waterspiegel wordt gratis toegezonden aan mensen die beroepsmatig betrokken zijn bij de watersector. Verzoeken om een abonnement kunt u richten aan [email protected], deze zijn ter beoordeling van de hoofdredactie.
 

Brussel

Contactgegevens
Telefoon: 0032 2401 6155
Email: [email protected]
Bezoek- en Factuuradres
Square de Meeûs 40
1000 Brussel België