Direct naar content

Kamerleden stellen bezorgd vragen over halen doelen Kaderrichtlijn Water

15 september 2023 Nieuws

De Tweede Kamer heeft meer dan 70 vragen gesteld aan de minister van IenW over de Kaderrichtlijn Water (KRW). De Kamervragen gaan specifiek over de kabinetsreactie op het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) over de KRW en over de nadere invulling van het KRW Impulsprogramma.

Rli heeft in zijn advies aandacht gevraagd voor een doortastender aanpak en meer urgentie om de KRW-doelen te halen. Het halen van deze doelen is volgens de raad naar verwachting niet mogelijk zonder aangescherpte beleidsaanpak. Het Rijk heeft het KRW Impulsprogramma opgezet om het halen van de KRW-doelen dichterbij te brengen.

De Kamerleden vragen de minister onder andere hoe hij de bescherming van drinkwaterbronnen prioriteit denkt te gaan geven en hoe hij de Rli-adviezen over het verbeteren van de kwaliteit en de beschikbaarheid van drinkwaterbronnen gaat opvolgen.

Vewin: prioriteit voor drinkwaterbronnen

De aanbevelingen van Rli sluiten goed aan bij de inzet van Vewin op het gebied van het beschermen van drinkwaterbronnen. Vewin vindt dat alles op alles gezet moet worden de KRW-doelen zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2027 te halen, conform de hoofddoelstelling van de KRW. Hierbij moet het verbeteren van de kwaliteit van drinkwaterbronnen prioriteit krijgen. Daarnaast is het van belang te zorgen voor voldoende beschikbaarheid van drinkwaterbronnen die ook echt benut kunnen worden.

Lees de Kamervragen over de KRW en het Rli-advies
Lees het standpunt van Vewin over de KRW

Alexander van den Honert

Stuurgroepsecretaris Doelmatigheid, Transparantie & Waterketen

honert@vewin.nl

070 349 08 55

Contact

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Laat ons weten wat je bezighoudt. Heb je een vraag voor ons? Stel hem gerust.
*Verplicht veld

Abonneren Waterspiegel

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Adres*