Direct naar content

Green Deal Europese Commissie biedt kansen voor waterkwaliteit

12 december 2019 Nieuws

Op 11 december hebben Ursula Von der Leyen (voorzitter) en Frans Timmermans (vice-voorzitter) namens de Europese Commissie in Brussel in grote lijnen hun plannen voor de Europese Green Deal gepresenteerd. Vewin verwelkomt deze plannen van de Commissie omdat de geschetste Green Deal een toenemende focus op milieu- en klimaatbeleid betekent en daarmee in potentie ook een betere bescherming van de bronnen voor drinkwater. Het echt verzilveren van de kansen op verbetering van de waterkwaliteit vraagt een voortvarende implementatie van de goede voornemens.

De Green Deal bevat veel aankondigingen voor nieuw beleid en concrete maatregelen. Voor de drinkwatersector is belangrijk dat een ‘zero pollution action plan for air, water and soil’ in het vooruitzicht wordt gesteld. Dit zal in 2021 gepresenteerd worden. Daarnaast is er een ‘chemicals strategy for sustainability’ aangekondigd. De Commissie geeft aan een ‘one substance – one assessment ‘ te willen, met daarbij een grotere transparantie bij het prioriteren van acties bij het omgaan met chemicaliën. Beide initiatieven zijn volgens Vewin goed nieuws voor de bescherming van drinkbronnen. Daarnaast is ook de ‘farm to fork strategy’ van belang omdat deze helpt om de vervuiling door verontreinigende stoffen en nutriënten vanuit de landbouw van drinkwaterbronnen te verkleinen. Ook zal de commissie maatregelen voorstellen voor het aanpakken van nieuwe of zeer schadelijke vervuilingsbronnen zoals microplastics en chemicaliën zoals medicijnresten. Verder ziet de Commissie de noodzaak om de combinatie-effecten van verschillende stoffen aan te pakken. Van belang voor zowel waterbeschikbaarheid als de verbetering van waterkwaliteit is de verhoogde Europese ambitie op het gebied van klimaatadaptatie. De Commissie zal hierover een nieuwe strategie uitbrengen.

Vewin pleit voor prioriteit voor bescherming van drinkwaterbronnen bij de uitwerking van deze Green Deal. Verbeterde implementatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW) om de doelen in 2027 te behalen is hierbij cruciaal, maar ook een concrete uitwerking van de Europese Strategische Aanpak van Medicijnresten in het Milieu van eerder dit jaar is nodig. Ook is betere afstemming van overige EU-wetgeving met de KRW nodig om drinkwaterbronnen beter te beschermen. Het gaat onder andere om de Prioritaire stoffenrichtlijn, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, de registratie en toelating van chemische stoffen REACH en de Bestrijdingsmiddelen-wetgeving.

Alexander van den Honert

Stuurgroepsecretaris Doelmatigheid, Transparantie & Waterketen

honert@vewin.nl

070 349 08 55

Contact

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Laat ons weten wat je bezighoudt. Heb je een vraag voor ons? Stel hem gerust.
*Verplicht veld

Abonneren Waterspiegel

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Adres*