Direct naar content

In Handreiking gebiedsprogramma’s meer aandacht nodig voor waterdoelen

17 februari 2023 Nieuws

Begin februari heeft de Ecologische Autoriteit een advies uitgebracht over de concept handreiking voor provinciale gebiedsprogramma’s NPLG. Deze handreiking is opgesteld door de ministeries van LNV, BZK en IenW samen met de provincies. De Ecologische Autoriteit concludeert onder andere dat het nodig is de handreiking aan te vullen en concreter te maken voor de waterdoelen. Dit moet wat Vewin betreft ook gelden voor de doelen voor drinkwaterbronnen op het vlak van nitraat en bestrijdingsmiddelen.

Ecologische Autoriteit

De Ecologische Autoriteit is een onafhankelijk orgaan dat beoordeelt of de juiste ecologische informatie gebruikt is voor de onderbouwing van besluiten over beschermde natuur, en hierover advies geeft. Dit doet zij onder andere voor de gebiedsprogramma’s van het NPLG, die de provincies op dit moment moeten opstellen.
De autoriteit is nagegaan of door het volgen van de handreiking het mogelijk is de gebiedsprogramma’s ecologisch gezien goed op te stellen, goed te onderbouwen en of de doelen van het NPLG daarmee gehaald kunnen worden.

Waterdoelen niet concreet en onvolledig

Op basis van de handreiking kan volgens de autoriteit in de gebiedsprogramma’s onvoldoende zicht ontstaan op benodigde maatregelen en de effecten ervan. Zo kunnen mogelijk nog geen conclusies getrokken worden over het al dan niet halen van de NPLG-doelen. Met name de waterdoelen zijn onvoldoende concreet en onvolledig, terwijl dat wel van groot belang is voor de gebiedsprocessen. Voor de doelen van de KRW voor natuur en waterkwaliteit geldt dat deze onvoldoende helder terugkomen in handreiking. De Ecologische Autoriteit adviseert om haar punten te verwerken in de volgende versie van de handreiking.

Standpunt Vewin

Vewin vindt dat de bescherming van drinkwaterbronnen prioriteit moet krijgen in het NPLG, onder andere door (grondwater)-beschermingsgebieden een prioritaire status te geven. De bestaande doelen voor het verminderen van verontreiniging van drinkwaterbronnen met nitraat en bestrijdingsmiddelen moeten verankerd worden in de gebiedsgerichte aanpak van het NPLG. In de gebiedsprogramma’s moet een samenhangend en afrekenbaar maatregelenpakket worden opgenomen. Dit pakket moet gericht zijn op het tijdig halen van de KRW-doelen bij drinkwaterbronnen en het halen van de specifieke doelen voor nitraat en bestrijdingsmiddelen. Dit moet dus ook onderdeel zijn van de handreiking voor de gebiedsprogramma’s.

Lees het volledige standpunt van Vewin over het NPLG
Lees het Advies over de Handreiking Gebiedsprogramma’s NPLG

Alexander van den Honert

Stuurgroepsecretaris Doelmatigheid, Transparantie & Waterketen

honert@vewin.nl

070 349 08 55

Contact

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Laat ons weten wat je bezighoudt. Heb je een vraag voor ons? Stel hem gerust.
*Verplicht veld

Abonneren Waterspiegel

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Adres*