Direct naar content

Jaarverslag Vewin 2022: Beschikbaarheid en kwaliteit drinkwaterbronnen onder druk

8 mei 2023 Nieuws

Vewin heeft haar jaarverslag gepubliceerd. 2022 was een jaar waarin Vewin de urgente concrete boodschap bracht dat de beschikbaarheid van goed drinkwater niet zonder meer blijvend gegarandeerd is.

Dat er water uit de kraan komt lijkt vanzelfsprekend, maar dat dreigt steeds minder het geval te zijn. De beschikbaarheid en kwaliteit van de drinkwaterbronnen — grond- en oppervlaktewater — staan onder toenemende druk en het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag door een groeiende bevolking en economie. De kwaliteit van de drinkwaterbronnen verslechtert bovendien door vervuiling vanuit landbouw, industrie en huishoudens.

Veiligstelling drinkwatervoorziening

Veel media besteedden in september 2022 aandacht aan een verkenning van Vewin naar de vraag of de drinkwatervoorziening op korte en lange termijn is veiliggesteld. Deze verkenning maakte duidelijk dat alle tien de drinkwaterbedrijven al voor 2030 extra productiecapaciteit nodig hebben. Bij drie van de tien is die behoefte zelfs al per direct aan de orde. Het is helemaal niet zeker dat dit tijdig lukt en de toekomstige drinkwatervoorziening wordt gegarandeerd. Integendeel, drinkwaterbedrijven lopen tegen steeds meer juridische en bestuurlijke belemmeringen aan.

De verkenning benoemde ook de extra inspanningen die noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de dreigende knelpunten realiteit worden; een actievere invulling door alle overheden van de wettelijk verankerde zorgplicht voor de openbare drinkwatervoorziening. Daarbij heeft het Rijk een rol, maar de andere overheden, met name provincies, hebben die zeker ook.

Drinkwaterbelangen

Naast het onderwerp van de beschikbaarheid van de bronnen voor drinkwater staan ook andere onderwerpen beschreven in het jaarverslag waarop Vewin vorig jaar vol inzette. Vewin was actief betrokken bij en leverde bijdragen voor een aantal beleidstrajecten. Het beter beschermen van drinkwaterbronnen tegen nitraat, medicijnresten, PFAS of bestrijdingsmiddelen vroeg ook afgelopen jaar veel aandacht, niet alleen in Nederland maar ook op Europees niveau. Andere onderwerpen die de revue passeren in het jaarverslag zijn onder meer de grote woningbouwopgave, waterbesparing en het voorkomen van opwarming van drinkwaterleidingen door de aanleg van warmtenetten. Tot slot speelde Vewin de belangen van drinkwater afgelopen jaar een aantal keer in de kijker door het uitrollen van de blauwe loper voor de toekomst van ons drinkwater, diverse publicaties en de organisatie van waterpoorten, masterclasses en een online talkshow.

Alexander van den Honert

Stuurgroepsecretaris Doelmatigheid, Transparantie & Waterketen

honert@vewin.nl

070 349 08 55

Contact

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Laat ons weten wat je bezighoudt. Heb je een vraag voor ons? Stel hem gerust.
*Verplicht veld

Abonneren Waterspiegel

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Adres*