Nieuws

 

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies

Overzicht

10 oktober 2019
Congres Duurzame Zorg laat zien dat zorgsector medicijnresten in water serieus neemt

Vandaag vindt het congres Duurzame Zorg plaats in Zwolle, tijdens dit congres staat de verduurzaming van de zorg centraal. Verduurzaming is een actueel thema in de zorg.

Lees verder
9 oktober 2019
Omvang buffercapaciteit oppervlaktewaterbedrijven in kaart gebracht

Alle drinkwaterbedrijven die gebruik maken van oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater beschikken over buffercapaciteit. Dat staat in een rapport van KWR dat samen met de betrokken drinkwaterbedrijven de buffercapaciteit in kaart bracht.

Lees verder
1 oktober 2019
Minister Ollongren in Waterspiegel: 'Geen discussie over nationaal belang drinkwater'

De nieuwe Waterspiegel opent met een interview met Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Lees verder
26 september 2019
Reactie Vewin op rapport Adviescollege Stikstofproblematiek 'Niet alles kan'

Op 25 september heeft het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes haar eerste advies uitgebracht met oplossingsrichtingen voor de aanpak van de stikstofproblematiek in Nederland.

Lees verder
25 september 2019
Meeste tussendoelen nota 'Gezonde Groei, Duurzame Oogst' niet gehaald

Op 26 september vindt in de Tweede Kamer een technische briefing plaats over de publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ‘Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd’.

Lees verder
18 september 2019
Prinsjesdag 2019: In kabinetsplannen ontbreekt gevoel van urgentie voor kwaliteit en kwantiteit van drinkwaterbronnen

Vewin is tevreden over het feit dat de kwaliteit en kwantiteit van de drinkwaterbronnen in de Rijksbegroting en plannen van het kabinet voor 2020 aandacht krijgen. Tegelijkertijd is Vewin teleurgesteld over het gebrek aan daadkracht om de problemen ook daadwerkelijk met urgentie aan te pakken.

Lees verder
17 september 2019
Vewin publiceert Lobby-agenda 2019-2020

​​Bij de aftrap van het nieuwe parlementaire jaar op Prinsjesdag vraagt Vewin aandacht voor de lobbypunten van de drinkwatersector in de nieuwe Lobby-agenda. De bescherming van drinkwaterbronnen, grond- en oppervlaktewater, staat daarbij centraal.

Lees verder
12 september 2019
Kwaliteit van bronnen voor drinkwater steeds meer onder druk

Het is twee voor twaalf voor de Nederlandse drinkwaterbronnen. Onderzoekers van KWR hebben een samenvattend overzicht opgesteld van beschikbare informatie over de toestand van de bronnen en deze studie levert een zorgelijk beeld op.

Lees verder
27 augustus 2019
Watereducatie - Van makathon naar onderwijs

Voor het eerst in Nederland werkten het vmbo, mbo en hbo samen in één onderwijsproject. Gedurende zeven weken gingen leerlingen en studenten van drie onderwijsinstellingen in Noord-Holland gezamenlijk aan de slag met een opdracht van PWN.

Lees verder
23 augustus 2019
Column Water en gezondheid, welzijn en sport


In de buurt van de Tweede Kamer staat er één. En om de hoek van het Apeldoorns stadhuis, voor de Hema in Emmeloord, op de markt in Groenlo, in Dronten bij het station. Als je een blik werpt op drinkwaterkaart.nl lijkt ons land vol te staan met watertappunten.

Lees verder
20 augustus 2019
Het Waterpaspoort van Tjeerd de Groot

Naam: Tjeerd de Groot
Leeftijd: 50
Functie: Tweede Kamerlid D66

Lees verder
16 augustus 2019
Column. Op weg naar de ‘Digital Water Future’

De inspanningen van de watersector om te zorgen dat er bij de consument schoon drinkwater uit de kraan komt, dat waterbronnen vrij van verontreiniging worden gehouden en verspilling wordt tegengegaan, zijn een prestatie van formaat.

Lees verder