Nieuws

 

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies

Overzicht 2012

24 december 2012
Vewin publiceert Waterspiegel 6

Vewin publiceert Waterspiegel 6 met daarin onder andere aandacht voor het Delta-deelprogramma Zoetwater, de EU Blueprint en rioolbeheer van Dunea.

Lees verder
19 december 2012
Extra geld voor Topsector Water

Vewin is zeer verheugd over de € 57 miljoen die komende jaren beschikbaar komt binnen de Topsector Water voor onderzoek.

Lees verder
13 december 2012
convenant ‘Kabels en leidingen in waterkeringen’: veiligheid en leveringszekerheid

Het convenant ‘Kabels en leidingen in waterkeringen’ is ondertekend met als doel: Veilige dijken en beperking van de meerkosten voor netbeheerders door betere samenwerking.

Lees verder
12 december 2012
Waterkracht: Resultaten van het Bestuursakkoord Water in praktijk

Vewin publiceert vandaag in samenwerking met de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ‘Waterkracht’.

Lees verder
10 december 2012
Schultz: Deltafonds ook voor waterkwaliteit

Minister Schultz (I&M) heeft vandaag in de Tweede Kamer gezegd dat het Deltafonds ook is bedoeld voor projecten ter verbetering van waterkwaliteit.

Lees verder
5 december 2012
Vewin publiceert Waterspiegel Update 5

Vewin heeft Waterspiegel Update 5 gepubliceerd. In deze digitale nieuwsbrief onder andere aandacht voor: Afschaffing precario, EU-Blueprint en de Structuurvisie Ondergrond.

Lees verder
28 november 2012
Negatieve gevolgen vermesting voor drinkwaterwinning in beeld

Vewin heeft in een brief aan de Staatssecretarissen van I&M en EZ gevraagd om conclusies uit een KWR rapport inzake vermesting mee te nemen in het mestbeleid en de Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Lees verder
19 november 2012
IN MEMORIAM: Harmen Hoogeveen (1956-2012)

Wij ontvingen afgelopen vrijdag het intens droevige bericht dat, na een slopende ziekte, Harmen Hoogeveen, directeur Waterbedrijf Groningen en bestuurslid Vewin, is overleden.

Lees verder
16 november 2012
Waterspiegel 5 is uit

Waterspiegel 5 is uit. In dit nummer allereerst een interview met Cees Veerman, voorzitter Vewin. Andere onderwerpen: water woordvoerders Tweede Kamer, JOGG en meer.

Lees verder
15 november 2012
Vewin in het RTL programma Bedrijf in Beeld

Deze week staat Vewin volop in de aandacht bij het RTL programma Bedrijf in Beeld. In dit programma worden de activiteiten van Vewin en de drinkwatersector nader bekeken.

Lees verder
8 november 2012
Ondergrondse samenwerking: BodemenergieNL meets Vewin

Met duurzaam bodemgebruik als doel bespreken Vewin en BodemenergieNL wederzijdse belangen en mogelijkheden voor samenwerking.

Lees verder
5 oktober 2012
Brief van Vewin aan informateurs

Vewin vraagt in een brief aan de informateurs Kamp en Bos aandacht voor vier onderwerpen die in de komende kabinetsperiode van belang zijn voor de drinkwatersector.

Lees verder
18 september 2012
Nieuwe Lobby Agenda Drinkwatersector

Vewin heeft voor Prinsjesdag de nieuwe Lobby Agenda 2012-2013 uitgebracht

Lees verder
17 september 2012
De Tapuit van Dunea koninklijk geopend

Het nieuwe bezoekerscentrum van Dunea: “De Tapuit” is zaterdag 15 september jl. geopend door Prins Willem-Alexander en prinses Máxima.

Lees verder
14 september 2012
Vewin publiceert Waterspiegel 4

Vewin heeft op vrijdag 14 september de nieuwe Waterspiegel 4 gepubliceerd en deze is digitaal te raadplegen op de Vewin website.

Lees verder
5 september 2012
Waterdebat 2012: Blijf innoveren en vasthouden aan de schoonheid van het water

Tijdens het Waterdebat op 4 september werden trending topics uit de waterwereld besproken met professionals, samen met (kandidaat) Kamerleden

Lees verder
5 september 2012
Wet Bodemsanering - Vewin belegt het seminar ‘Bodemsanering en drinkwater’

De Wet Bodemsanering wordt herzien door het ministerie van I&M. Vewin belegt het seminar ‘Bodemsanering en drinkwater’, waarin deze herziening wordt besproken.

Lees verder
30 augustus 2012
Vewin organiseert seminar rondom thema Deltaprogramma Zoetwater

Vewin organiseert op 6 september het seminar ‘Op weg naar kansrijke zoetwaterstrategieën’. Tijdens het seminar staat de derde fase van het Deltaprogramma Zoetwater centraal.

Lees verder
27 augustus 2012
Goede bescherming van drinkwaterbronnen vereist duidelijke Omgevingswet

Vewin organiseert 29 augustus het seminar ‘Beschermingsbeleid drinkwater 3.0’ als voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet die het ministerie van I&M momenteel opstelt.

Lees verder
20 augustus 2012
Record watergebruik tijdens warmste weekend

Het afgelopen weekend bracht naast een hitterecord ook een waterverbruik record met zich mee. Veel waterbedrijven hebben het afgelopen weekend veel meer watergebruik geregistreerd.

Lees verder
17 augustus 2012
Extra kraanwater als gezonde dorstlesser

Het komende weekend is het met tropische temperaturen goed om vaker naar de kraan te lopen of een extra bidon gevuld met kraanwater mee te nemen naar het strand.

Lees verder
10 augustus 2012
Koninklijk bezoek aan drinkwatersector

Prins Willem Alexander en Prinses Maxima zullen 15 september het nieuwe activiteitencentrum van Dunea in Meijendel openen.

Lees verder
26 juli 2012
‘Nanotechnologie biedt mooie kansen voor innovatie’

Europa zet sterk in op innovatie. Brusselse insider op het terrein van innovatie, Frans van Vught laat de kansen voor de Nederlandse drinkwatersector zien.

Lees verder
19 juli 2012
Drinkwater in de wereld van verduurzaming

Er vindt een groei plaats in de wereld van verduurzaaming. Hoogleraar transities en transitiemanagement prof. dr. ir. Jan Rotmans van de Erasmus Universiteit Rotterdam geeft zijn visie over circulair denken in de waterwereld.

Lees verder
2 juli 2012
Behoud kwaliteit drinkwaterbronnen

In een interview met Waterforum over de Europese richtlijn prioritaire stoffen, heeft Vewin aangegeven, dat een uitbreiding van de lijst met stoffen (geneesmiddelen) noodzakelijk is.

Lees verder
26 juni 2012
Drinkwaterbeschermingszones moeten heilig zijn

Nederland wordt 3D-land, niet alleen op tv (HD) en in bioscoopfilms, maar evenzeer in de ruimtelijke ordening. Met behulp van ingenieuze bouwconstructies en creatieve architectuur worden open ruimten opgevuld.

Lees verder
21 juni 2012
Water en de Olympische Spelen: ‘Het beste sportwater komt gewoon uit de kraan’

Op een evenement zoals de Olympische Spelen speelt water een belangrijke rol. We duiken onder in de waterwereld rondom Londen 2012.

Lees verder
8 juni 2012
Vewin geeft aftrap van het project Water ABC

Deze week vond de aftrap plaats van het project Water ABC (Aanpak, Borging en Certificering van waterkwaliteit), waarvan Vewin een van de initiatiefnemers is.

Lees verder
4 juni 2012
Vewin jaarverslag 2011 gepubliceerd en staat in het teken van watertorens

Het jaarverslag van Vewin over het boekjaar 2011 is uit. Rondom het thema ‘Watertorens’ worden taak en financiële balans van onze organisatie gepresenteerd.

Lees verder
25 mei 2012
Landelijke aandacht voor watertappunten

25 mei- Overal in Nederland worden nieuwe openbare tappunten geïnstalleerd. Vandaag staat een artikel in de Volkskrant over deze landelijke tappunten.

Lees verder
22 mei 2012
Binnenhof aan de Maas

Parlementariërs en medewerkers van zes Tweede kamer-fracties brachten maandag 20 mei een werkbezoek aan de productielocatie Scheveningen van Dunea Duin & Water.

Lees verder
15 mei 2012
Potočnik: ‘Water is een van onze meest kostbare bronnen’

Janez Potočnik, Europese Commissaris voor milieu, gaf in een bijeenkomst over klimaatverandering aan, dat water een van onze meest kostbare bronnen is.

Lees verder
10 mei 2012
Iedereen winnaar tijdens Telegraaf Award Groene Bedrijven

“Iedereen die investeert in groen is winnaar.” Dit zei Sjuul Paradijs tijdens de uitreiking van de Telegraaf Award Groene Bedrijven. Vewin was als genomineerde aanwezig.

Lees verder
25 april 2012
Bescherming drinkwaterbronnen als stevige pijler in de Structuurvisie Ondergrond

Waterbescherming moet een stevige pijler worden in de Structuurvisie Ondergrond van het ministerie van I&M. Dit werd gisteren besproken tijdens het Vewin seminar Bodem: ‘Final frontier’

Lees verder
24 april 2012
Wildgroei ondergrondse activiteiten in goede banen leiden

Vewin belegt vandaag, samen met stakeholders, een seminar om de huidige wildgroei aan ondergrondse activiteiten middels afspraken in goede banen te gaan leiden.

Lees verder
23 april 2012
Regeling afsluiting drinkwater: voortzetting bestaand beleid

De ‘Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater’ betekent voor de drinkwaterbedrijven overwegend een voortzetting van het bestaand beleid bij wanbetaling.

Lees verder
12 april 2012
Drinkwatersector genomineerd voor Telegraaf Award groene bedrijven

De Nederlandse drinkwaterbedrijven, verenigd in Vewin, zijn genomineerd voor de Telegraaf Award groene bedrijven. De winnaar wordt op 9 mei bekend gemaakt.

Lees verder
10 april 2012
Nominatie drinkwatersector voor reclameprijs

De publieksactie “Grachtwaterbar” van de drinkwatersector is genomineerd voor een ADCN-Lamp 2012, dé vakprijs voor Reclame en Vormgeving.

Lees verder