Nieuws

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies
Overzicht 2023
Drinkwatersector slaat alarm: nu actie nodig!
27 december 2023

Uit onderzoek blijkt dat alle drinkwaterbedrijven de komende jaren meer productiecapaciteit nodig hebben. Bij Waterbedrijf Groningen, Dunea en Vitens is dit zelfs per direct het geval. Maar ook bij de andere bedrijven zijn er knelpunten, zoals bij Oasen in Zuid-Holland en Waternet in Noord-Holland. Als er nu geen maatregelen worden genomen, krijgen op termijn alle drinkwaterbedrijven te maken met problemen...

Lees verder
‘Water is een recht voor ieder mens en vormt de basis van ons bestaan’
21 december 2023

In 2018 werd Peter van der Velden voorzitter van Vewin, waar hij Cees Veerman opvolgde. Nu, na zes jaar, is het tijd om het stokje door te geven. Hoe kijkt Van der Velden terug op de afgelopen periode en wat neemt hij mee naar zijn nieuwe functie, waarnemend burgemeester van Leiden?

Lees verder
Vernieuwd NVVK-convenant met drinkwaterbedrijven
20 december 2023

Vewin, de vereniging van waterbedrijven in Nederland, vernieuwde samen met de NVVK het convenant waarin beide partijen afspraken maken over het regelen van schulden bij betaalachterstanden van klanten. De administratie wordt lichter en meer hulpverleners kunnen een beroep doen op de afspraken.

Lees verder
Vewin presenteert dashboard voor inzicht prestaties drinkwaterbedrijven
18 december 2023

Vewin heeft, aanvullend op de wettelijke prestatievergelijking van ILT, een openbaar digitaal dashboard ontwikkeld. Dit dashboard geeft op een gebruikersvriendelijke manier toegang tot de resultaten van de prestatievergelijking. Alle klanten, studenten, bedrijven en andere geïnteresseerden kunnen de resultaten bekijken en desgewenst grafieken en tabellen van de resultaten uit het dashboard downloaden...

Lees verder
Terugblik: Nacht van het drinkwater
14 december 2023

Op 12 december organiseerde Vewin de ‘Nacht van het drinkwater’ in Theater Diligentia in Den Haag. Hier kwamen waterexperts, wetenschappers, kunstenaars en beleidsmakers samen om de liefde voor het drinkwater te vieren en stil te staan bij de toekomst van ons drinkwater.

Lees verder
Waterspiegel 4: Afscheid voorzitter, 25 jaar benchmark en PFAS
13 december 2023

De laatste Waterspiegel van dit jaar toont op de cover Vewin-voorzitter Peter van der Velden. Hij neemt na twee termijnen eind dit jaar afscheid als voorzitter van de vereniging. In een afscheidsinterview deelt hij zijn reflecties op de afgelopen jaren. Verder in dit nummer is er aandacht voor de opbrengsten van 25 jaar benchmark en verschillende visies op het Europese restrictievoorstel voor PFAS...

Lees verder
Nieuwe voorzitter Vewin: Pieter Litjens
12 december 2023

Per 1 januari 2024 wordt Pieter Litjens de nieuwe voorzitter van Vewin, de vereniging van waterbedrijven in Nederland. Hij volgt Peter van der Velden op, die zes jaar aan het roer van de vereniging heeft gestaan. Litjens zal deze rol naast zijn huidige functie als directeur/bestuurder van CROW vervullen.

Lees verder
Nederland viert liefde voor het drinkwater met Nacht van het drinkwater
12 december 2023

Terwijl Nederland slaapt, werken dagelijks tien toegewijde bedrijven op volle toeren om elke inwoner 24/7 te voorzien van schoon en betrouwbaar drinkwater. Op 12 december 2023 organiseert Vewin, de vereniging van waterbedrijven in Nederland, de ‘Nacht van het drinkwater’ om de liefde voor het drinkwater te vieren en aandacht te vragen voor de toekomst van de drinkwatervoorziening.

Lees verder
Drinkwaterbedrijven en waterschappen: water moet hoger op de Europese agenda
4 december 2023

In Nederland hebben we de Tweede Kamerverkiezingen net achter de rug. Toch bereiden de politieke partijen alweer de volgende verkiezingen voor: de verkiezingen voor het Europees Parlement op 6 juni 2024. De waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben samen een aantal punten aangedragen voor de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen in aanloop naar deze verkiezingen. Hierin wordt opgeroepen...

Lees verder
ILT-oordeel drinkwaterbedrijven 2022: goede prestaties, grote uitdagingen
1 december 2023

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 27 november 2023 het rapport Prestatievergelijking Drinkwaterbedrijven 2022 aan de beide Kamers der Staten-Generaal gestuurd. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) brengt daarin de prestaties van de drinkwaterbedrijven in 2022 in beeld op het gebied van kwaliteit van drinkwater, klantenservice, milieuaspecten, kostenefficiëntie en onderzoek...

Lees verder
Drinkwaterbedrijven verhogen drinkwatertarieven in 2024
1 december 2023

De drinkwaterbedrijven hebben hun tarieven voor 2024 bekendgemaakt; de tarieven stijgen in heel Nederland. Dit is de uitkomst van de aandeelhoudersvergaderingen van de tien drinkwaterbedrijven die kort geleden hebben plaatsgevonden. Gemiddeld gaat het tarief met 9 à 10% omhoog.

Lees verder
Europa mist kans drinkwaterbronnen beter te beschermen tegen bestrijdingsmiddelen
29 november 2023

Op 22 november stemde het Europees Parlement tegen de voorgestelde EU Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen. Vewin betreurt deze uitslag en benadrukt dat Europa hiermee de kans mist drinkwaterbronnen beter te beschermen tegen bestrijdingsmiddelen.

Lees verder
ILT: ‘Drinkwaterbedrijven leveren water van goede kwaliteit’
28 november 2023

In 2022 hebben drinkwaterbedrijven opnieuw water van goede kwaliteit geleverd. Dit is de conclusie van de ILT, die toezicht houdt op de naleving van de wettelijke normen van het Drinkwaterbesluit. Het drinkwater voldeed bij 99,9% van de metingen aan de gestelde normen.

Lees verder
Vewin roept Europees Parlement op drinkwaterbronnen beter te beschermen tegen bestrijdingsmiddelen
22 november 2023

Op 22 november stemt het Europees Parlement over het voorstel van de Europese Commissie voor de verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen. Vewin is voorstander van deze verordening omdat deze een stap in de goede richting is voor de bescherming van drinkwaterbronnen door deze te definiëren als ‘gevoelige gebieden’ (sensitive areas).

Lees verder
Rondje Malieveld met Pieter Grinwis
16 november 2023

In aanloop naar de verkiezingen wandelt Vewin met verschillende Kamerleden een rondje over het Malieveld. Wat is hun visie met betrekking tot de huidige uitdagingen binnen de drinkwatersector? Dit keer spreken we met Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie.

Lees verder
Rondje Malieveld met Suzanne Kröger
14 november 2023

In aanloop naar de verkiezingen wandelt Vewin met verschillende Kamerleden een rondje over het Malieveld. Wat is hun visie met betrekking tot de huidige uitdagingen binnen de drinkwatersector? Dit keer spreken we met Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid voor GroenLinks – PvdA.

Lees verder
Rondje Malieveld met Marieke Koekkoek
10 november 2023

In aanloop naar de verkiezingen wandelt Vewin met verschillende Kamerleden een rondje over het Malieveld. Wat is hun visie met betrekking tot de huidige uitdagingen binnen de drinkwatersector? Dit keer spreken we met Marieke Koekkoek, Tweede Kamerlid voor Volt.

Lees verder
Rondje Malieveld met Tjeerd de Groot
8 november 2023

In aanloop naar de verkiezingen wandelt Vewin met verschillende Kamerleden een rondje over het Malieveld. Wat is hun visie met betrekking tot de huidige uitdagingen binnen de drinkwatersector? Dit keer spreken we met Tjeerd de Groot, Tweede Kamerlid voorD66.

Lees verder
Verkiezingsdebat Water: Kamerleden in debat over waterkwaliteit
7 november 2023

Op 6 november vond in Nieuwspoort het Verkiezingsdebat Water plaats, georganiseerd door de Unie van Waterschappen en Vewin. Onder grote belangstelling discussieerden diverse (kandidaat) Kamerleden met elkaar over waterkwaliteit.

Lees verder
Agenda Natuurinclusief: sleutelrol water krijgt vorm
3 november 2023

Op 2 november heeft het Ministerie van LNV, samen met de trekkers van de diverse domeinen, ingestemd met de Agenda Natuurinclusief 2.0, die voortaan verdergaat onder de naam Collectief Natuurinclusief.

Lees verder
Rondje Malieveld met Eline Vedder
1 november 2023

In aanloop naar de verkiezingen wandelt Vewin met verschillende Kamerleden een rondje over het Malieveld. Wat is hun visie met betrekking tot de huidige uitdagingen binnen de drinkwatersector? Dit keer spreken we met Eline Vedder, Tweede Kamerlid voor het CDA.

Lees verder
‘Levering drinkwater voor veel bedrijven van levensbelang’
27 oktober 2023

Capaciteitsgebrek maakt het honoreren van aanvragen van zakelijke klanten voor het leveren van drinkwater in bepaalde delen van het land steeds moeilijker – en soms zelfs onmogelijk. Hoe belangrijk is drinkwater voor bedrijven? Gertjan Lankhorst van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) geeft het antwoord.

Lees verder
Eerste richtingen voor nieuwe Nota Ruimte in contourennotitie
19 oktober 2023

Op 6 oktober heeft demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) de contourennotitie van de nieuwe Nota Ruimte naar de Tweede Kamer gestuurd. De Nota Ruimte moet als nieuwe nationale omgevingsvisie de NOVI uit 2020 gaan vervangen.

Lees verder
Onderzoek naar particulier gebruik van bestrijdingsmiddelen en effect op waterkwaliteit
11 oktober 2023

Bestrijdingsmiddelen worden niet alleen ingezet in de landbouw, ook particulieren gebruiken ze om bijvoorbeeld hun tuin onkruidvrij te houden. Een onderzoek van CLM Onderzoek en Advies in opdracht van de provincies Drenthe en Overijssel laat zien hoeveel bestrijdingsmiddelen particulieren gebruiken en wat de risico’s daarvan zijn.

Lees verder
Meer ambitie nodig in Bodemmonitoring richtlijn voor bescherming grondwater
10 oktober 2023

Op 6 oktober kwam het kabinet via een BNC-Fiche met een eerste beoordeling van de door de Europese Commissie voorgestelde Directive on Soil Monitoring and Resilience (Richtlijn bodemmonitoring en veerkracht). Deze Bodemmonitoring richtlijn beoogt overal in Europa toe te werken naar een gezonde bodem.

Lees verder
Kamer dringt per motie aan de KRW doelen te halen door gerichte regulering vervuilingsbronnen
5 oktober 2023

De Tweede Kamer onderstreept het belang van het voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) door het aannemen van de motie Bromet-Van Esch op 3 oktober. De Kamer verzoekt de regering met deze motie om vóór 2025 alle relevante onttrekkingen van water en alle relevante vervuilingsbronnen van water in kaart te brengen.

Lees verder
‘Urgentie om waterkwaliteit aan te pakken is enorm: nu doorpakken!’
4 oktober 2023

Directeur Natuur & Milieu Marjolein Demmers over het recente Rli-rapport en het belang van het tijdig halen van de KRW-doelen.

Lees verder
Waterspiegel 3: kwaliteit water en bodem en drinkwater voor bedrijven
28 september 2023

De derde editie van de Waterspiegel van 2023 is uit. In dit nummer aandacht voor de noodzaak van het verbeteren van de waterkwaliteit, het belang van een gezonde bodem en het leveren van drinkwater aan bedrijven. In de serie over de beschikbaarheid van drinkwaterbronnen leest u over de situatie in Drenthe en Zeeland.

Lees verder
Staalkaart voor gemeenten: Drinkwater in het Omgevingsplan
27 september 2023

Vewin heeft de staalkaart Drinkwater in het Omgevingsplan gepubliceerd. Deze staalkaart is een hulpmiddel voor gemeenten om drinkwaterbelangen goed te kunnen borgen in het omgevingsplan.

Lees verder
Prinsjesdag 2023: meer ambitie nodig voor veiligstellen drinkwatervoorziening
20 september 2023

De plannen van het demissionaire kabinet die gepresenteerd werden op Prinsjesdag 2023 bevatten geen nieuwe ambities of plannen rondom beschikbaarheid, benutbaarheid of kwaliteit van drinkwaterbronnen. Om de drinkwatervoorziening veilig te stellen en te zorgen voor voldoende en goed water voor het maken van drinkwater, is echter snel actie nodig van overheden.

Lees verder
Lobby-agenda 2023-2024: zekerstellen drinkwatervoorziening duldt geen uitstel!
19 september 2023

Jaarlijks publiceert Vewin bij de start van het parlementaire jaar op Prinsjesdag de Lobby-agenda. Nu het kabinet demissionair is moet met volle kracht worden doorgewerkt aan de toekomst van ons drinkwater. Er is geen tijd te verliezen. Daarom vraagt Vewin deze keer bij de publicatie van de Lobby-agenda vandaag op Prinsjesdag extra aandacht voor de punten die niet mogen ontbreken in de verkiezingsprogramma...

Lees verder
 Kamerleden stellen bezorgd vragen over halen doelen Kaderrichtlijn Water
15 september 2023

De Tweede Kamer heeft meer dan 70 vragen gesteld aan de minister van IenW over de Kaderrichtlijn Water (KRW). De Kamervragen gaan specifiek over de kabinetsreactie op het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) over de KRW en over de nadere invulling van het KRW Impulsprogramma.

Lees verder
Europees Parlement steunt herziening lijsten van verontreinigende stoffen
14 september 2023

Op 12 september is in het Europees Parlement steun uitgesproken voor de herziening van de lijsten van verontreinigende stoffen voor grond- en oppervlaktewater. Voorgesteld is om een selectie van PFAS stoffen, pesticiden en nieuwe medicijnresten op te nemen in deze stoffenlijsten.

Lees verder
Kabinetsreactie Rli-advies over KRW en invulling van KRW-impulsprogramma: niet controversieel
8 september 2023

Het kabinet Rutte IV is sinds de val op 7 juli demissionair. Dossiers die de Tweede Kamer 'controversieel' verklaart, schuiven daarom door naar een volgende regering. De vaste Commissie Infrastructuur en Waterstaat heeft op 7 september de kabinetsreactie op het Rli-advies over de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de nadere invulling van het KRW-impulsprogramma niet-controversieel verklaard.

Lees verder
Watersector steunt Nederlands voorstel totaalverbod PFAS
29 augustus 2023

Stoffen als PFAS horen in het geheel niet thuis in grond- en oppervlaktewater en in de bronnen voor drinkwater. Daarom steunen Vewin en de waterschappen het eerdere Nederlandse voorstel van februari 2023 om de productie en het gebruik van PFAS Europees volledig te verbieden.

Lees verder
‘Activiteiten aan het maaiveld hebben groot effect op grondwater’
17 augustus 2023

Ecohydrologie-specialisten Gijsbert Cirkel en Ruud Bartholomeus van KWR Water Research Institute over de relatie tussen een gezonde bodem en grondwater.

Lees verder
Water vasthouden is essentieel voor klimaatrobuust watersysteem
8 augustus 2023

De Unie van Waterschappen en Vewin presenteerden in 2021 hun gezamenlijke visie 'Water verbindt', voor een klimaatrobuust watersysteem. Kern van dit pleidooi voor een watertransitie is: water sturend laten zijn voor de ruimtelijke inrichting, water beter vasthouden en verdelen, de waterkwaliteit verbeteren en vervuiling voorkomen, en zuinig omgaan met water.

Lees verder
Erik Liefting, adviseur stedelijk water, Partners4UrbanWater: ‘Sla meer water op in bodem en oppervlaktewateren.’
2 augustus 2023

Het Nederlandse watersysteem is uit balans; de beschikbaarheid van drinkwaterbronnenstaat onder druk. Het beleid tot nu toe bestaat onder andere uit het sturend maken van water en bodem bij de ruimtelijke inrichting en vermindering van het drinkwaterverbruik met 20% in 2035. Maar is dat voldoende? Hoe ziet Erik Liefting, adviseur stedelijk water bij Partners4UrbanWater, deze problematiek?

Lees verder
Strategisch adviseur Anneke de Groot (PWN) 'Dringend nieuwe bronnen nodig door groeiende vraag naar water.'
27 juli 2023

Uit onderzoek blijkt dat alle drinkwaterbedrijven de komende jaren meer productiecapaciteit nodig hebben. Bij Waterbedrijf Groningen, Dunea en Vitens is dit zelfs per direct het geval. Maar ook bij de andere bedrijven zijn er knelpunten, zoals bij WML in Limburg en PWN in Noord-Holland. Als er nu geen maatregelen worden genomen, krijgen op termijn alle drinkwaterbedrijven te maken met problemen bij...

Lees verder
‘Overheid heeft zorgplicht voor voldoende drinkwater voor bedrijven’
20 juli 2023

Voorzitter VNO-NCW Ingrid Thijssen over de veranderende interpretatie van de leveringsplicht aan zakelijke klanten en het tijdig halen van de KRW-doelen.

Lees verder
Val kabinet: zekerstellen toekomst drinkwatervoorziening duldt geen uitstel
14 juli 2023

Nu het kabinet demissionair is moet met volle kracht wordt doorgewerkt aan het veiligstellen van de toekomst van ons drinkwater. Dit stelt Peter van der Velden, voorzitter van Vewin.

Lees verder
Tweeminutendebat Water
7 juli 2023

Op 6 juli vond het Tweeminutendebat Water plaats. De Tweede Kamerleden vroegen daarbij ook aandacht voor (drink)water en dienden diverse moties in met een relatie met drinkwater.

Lees verder
Relatie tussen (grond)water en bodem moet duidelijker in nieuwe Bodem Monitoringswet
6 juli 2023

Op 5 juli heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend voor de Soil Monitoring Law (Bodem Monitoringswet). Het doel van deze Bodemrichtlijn is een ‘monitoring framework’ voor alle bodems in Europa op te zetten en de kwaliteit van de bodem te verbeteren.

Lees verder
Onderzoek toont de voor- en nadelen van waterhergebruik in nieuwbouw
4 juli 2023

In juni presenteerde Witteveen+Bos, in opdracht van het Rijk, een rapport over de voor- en nadelen van het gebruik van hemelwater- en grijswater in huis. Dit in relatie met het mogelijk verplicht stellen van het gebruik van hemel- en/of grijswater bij nieuwbouw.

Lees verder
Zomereditie Waterspiegel: Waterbeschikbaarheid, waterkwaliteit en drinkwater voor bedrijven
29 juni 2023

De zomereditie van de Waterspiegel is uit! In het hoofdartikel staat de waterbehoefte van bedrijven in Nederland centraal, met een interview met Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW. Ook leest u over waterbeschikbaarheid in Nederland.

Lees verder
Droogte: vooralsnog geen impact op de drinkwatervoorziening
14 juni 2023

Sinds half mei is in Nederland geen neerslag gevallen. Het neerslagtekort is opgelopen tot ruim boven de mediaan. Ook voor de komende periode wordt geen neerslag verwacht en blijven de temperaturen hoog. Daardoor neemt het neerslagtekort verder toe tot waarden boven die van de 5% droogste jaren.

Lees verder
KRW, leveringszekerheid drinkwater en WACC belangrijke thema's in Commissiedebat Water
9 juni 2023

​Op 7 juni vond het Commissiedebat Water plaats in de Tweede Kamer met minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). In het debat gaven Tweede Kamerleden Fahid Minhas (VVD), Tjeerd de Groot (D66), Laura Bromet (GL) en Eva van Esch (PvdD) aan meer concreetheid te willen zien in de plannen van de minister wat betreft de KRW-impuls, om de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen....

Lees verder
Rondetafelgesprek Kaderrichtlijn Water; de tijd dringt
7 juni 2023

Op 1 juni gingen de Vaste Kamercommissies van IenW en LNV (deels) in gesprek met experts, overheden en maatschappelijke organisaties over de stand van zaken wat betreft de Kaderrichtlijn Water. De opkomst van de Kamerleden bij dit rondetafelgesprek was hoog.

Lees verder
Factsheet Kaderrichtlijn Water en opkomende stoffen: de tijd dringt, Nederland dreigt deadline te missen
6 juni 2023

Opkomende stoffen vormen steeds vaker een probleem voor de kwaliteit van drinkwaterbronnen. Opkomende stoffen zijn onbekende, niet (wettelijk) genormeerde stoffen waarvan de schadelijkheid nog niet (volledig) is vastgesteld (zoals GenX). De factsheet is de tweede in een serie over stofgroepen die in verband met de KRW-doelen voor drinkwaterbronnen met urgentie moeten worden aangepakt.

Lees verder
‘Ketenaanpak Medicijnresten uit Water’: basis is goed, nu verder versterken en verbeteren
24 mei 2023

In de ‘Ketenaanpak Medicijnresten uit Water’ werken overheden, de zorgsector, de farmaceutische industrie en de watersector samen aan het terugdringen van medicijnresten in water. Uit de evaluatie van de Ketenaanpak die minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat op 8 mei jl. aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat de Ketenaanpak succesvol is, maar dat meer duidelijkheid over doelen en...

Lees verder
Waterpoort Grondwater, blik op de toekomst
23 mei 2023

Op 22 mei vond de Waterpoort ‘Grondwater, blik op de toekomst’ plaats. De Unie van Waterschappen en Vewin organiseerden deze bijeenkomst gezamenlijk in perscentrum Nieuwspoort. Onder leiding van gespreksleider Maarten Bouwhuis gingen deskundigen uit de waterketen, wetenschappers en politici met elkaar in gesprek over grondwater in Nederland.

Lees verder
Bestrijdingsmiddelen blijvend probleem voor drinkwaterwinningen, toolbox biedt hulp
16 mei 2023

Op het Compendium voor de Leefomgeving zijn onlangs cijfers gepubliceerd over het aantal overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen voor bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater. Het Compendium voor de Leefomgeving is een website van CBS, PBL, RIVM en WUR. Uit de recent gepubliceerde cijfers blijkt dat het aantal normoverschrijdingen de laatste jaren nauwelijks meer afneemt.

Lees verder
Bezoek Kamerleden aan drinkwatersector in teken van zekerstellen toekomst drinkwater
15 mei 2023

Op 12 mei hebben Kamerleden van de Vaste Kamercommissies van Infrastructuur en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken een werkbezoek gebracht aan de Nederlandse drinkwatersector, op een productielocatie in Scheveningen. Peter van der Velden (voorzitter Vewin) en Wim Drossaert (directeur Dunea) hebben de Tweede Kamerleden welkom geheten. Bij dit bezoek stond ‘de toekomst van ons drinkwater’ centraal....

Lees verder
RLI: KRW-doelen niet binnen bereik, overheid moet intensiveren, zeker óók voor drinkwaterbronnen
11 mei 2023

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) heeft vandaag een rapport gepubliceerd waarin staat dat met het huidige Nederlandse beleid de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027 redelijkerwijs niet meer gehaald kunnen worden. Sterker nog, volgens de raad zijn de KRW-doelen ook na 2027 waarschijnlijk niet te realiseren zonder aangescherpte beleidsaanpak.

Lees verder
Jaarverslag Vewin 2022: Beschikbaarheid en kwaliteit drinkwaterbronnen onder druk
8 mei 2023

Vewin heeft haar jaarverslag gepubliceerd. 2022 was een jaar waarin Vewin de urgente concrete boodschap bracht dat de beschikbaarheid van goed drinkwater niet zonder meer blijvend gegarandeerd is.

Lees verder
‘Regionale ruimtelijke puzzels samen met stakeholders leggen’
2 mei 2023

Voorzitter IPO, Jaap Smit, over wat de provincies nodig hebben om de uitvoering van Rijksprogramma’s zoals NOVEX en NPLG in goede banen te leiden.

De rijksoverheid legt bij de provincies een grote verantwoordelijkheid neer voor de uitwerking en implementatie van rijksbeleid, zoals de woningbouwplannen, de Nationale Omgevingsvisie Extra (NOVEX) en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG...

Lees verder
Factsheet Kaderrichtlijn Water en nitraat: de tijd dringt, Nederland dreigt deadline te missen
24 april 2023

De aanwezigheid van nitraat in grondwaterwinningen voor drinkwaterproductie is een langjarig en hardnekkig probleem dat nog steeds niet is opgelost. Dit komt duidelijk naar voren in de factsheet ‘De tijd dringt’ over de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en nitraat, dat onderzoeksinstituut KWR in opdracht van Vewin heeft gemaakt.

Lees verder
Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid bevestigt noodzakelijke verbetering vergunningstelsel
21 april 2023

Onlangs presenteerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) een rapport waaruit blijkt dat de overheid te passief is bij het beschermen van inwoners tegen vervuilende industrie. De OVV stelt dat staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat lokale overheden moet helpen door te zorgen voor meer kennis, capaciteit en uitvoerbare, eenduidige wetgeving.

Lees verder
Minister Harbers brengt werkbezoek aan drinkwatersector
18 april 2023

Op 17 april heeft Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat een werkbezoek gebracht aan de drinkwatersector. De minister sprak met Peter van der Velden (voorzitter Vewin), Hans de Groene (directeur van Vewin), Jasper Verberk (sectordirecteur productie Brabant Water) en Hanneke van de Ven (sectordirecteur distributie Brabant Water).

Lees verder
Minister Harbers rapporteert aan Tweede Kamer over financierbaarheid drinkwatersector
12 april 2023

Minister Harbers van IenW heeft op 11 april de Tweede Kamer een rapport gestuurd over de financierbaarheid van de drinkwatersector. In het rapport ‘Financierbaarheid drinkwatersector’ staan aanbevelingen voor het verbeteren van de regelgeving over de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet (WACC).

Lees verder
Tweede Kamer vraagt kabinet om scherpere aanpak PFAS-vervuiling bij de bron
5 april 2023

De Tweede Kamer heeft afgelopen dinsdag meerdere moties aangenomen die het kabinet vragen om versteviging van het beleid om PFAS-vervuiling aan de bron al aan te pakken. Vewin is blij met deze brede steun vanuit de Tweede Kamer voor het steviger indammen van PFAS-vervuiling.

Lees verder
Meerderheid Tweede Kamer vraagt om duidelijk plan voor borgen voldoende drinkwaterbronnen
5 april 2023

De Tweede Kamer heeft tijdens de stemmingen afgelopen dinsdag voor een motie gestemd die minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) vraagt om met een strategie en uitvoeringsprogramma te komen voor het aanwijzen van, ruimte bieden aan en bescherming van nieuwe drinkwaterbronnen. De motie is vorige week bij het Nota overleg ‘Water en Bodem Sturend’ ingediend door de Kamerleden Harmen...

Lees verder
Vewin: RIVM-rapport onderstreept noodzaak snelle actie om drinkwatertekort in 2030 te voorkomen
3 april 2023

Uit recent onderzoek van het RIVM blijkt dat de drinkwaterbedrijven zonder snelle actie van overheden niet aan de tot 2030 stijgende vraag naar drinkwater kunnen voldoen. Het RIVM heeft in het onderzoek de knelpunten én mogelijke oplossingen voor de drinkwatervoorziening tot 2030 nader onderzocht.

Lees verder
Vewin ziet steun in Tweede Kamer voor versnelling bronbeleid PFAS
31 maart 2023

In het Tweeminutendebat PFAS en gezondheidseffecten van donderdag 30 maart zijn elf moties ingediend, waarvan vijf direct een relatie hebben met water. De moties illustreren de zorg van de Tweede Kamer over deze stofgroep en de gevoelde noodzaak om in de aanpak versnelling aan te brengen. Vewin ziet dit als steun voor het standpunt van de drinkwatersector om PFAS actiever en ambitieuzer bij de bron...

Lees verder
Waterspiegel 1 2023: ruimtelijke provinciale puzzels, water vasthouden en grondwaterkwaliteit
30 maart 2023

Het eerste nummer van de Waterspiegel van 2023 is uit. In dit nummer allereerst aandacht voor de ruimtelijke puzzels in de provincies. Daarnaast wordt onder meer uitgebreid ingegaan op water beter vasthouden en de bodem in relatie tot grondwaterkwaliteit. In de serie over waterbeschikbaarheid en de knelpunten die drinkwaterbedrijven op dit punt tegenkomen deze keer de situatie bij Brabant Water en...

Lees verder
Nieuwe uitgave Handboek Omgevingswet
29 maart 2023

Vewin heeft het 'Handboek Omgevingswet voor een duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening' opnieuw geactualiseerd. Dit handboek ondersteunt drinkwaterbedrijven (en overheden) bij het in de praktijk omgaan met de Omgevingswet die op 1-1-2024 in werking treedt.

Lees verder
Tweede Kamer vraagt minister Harbers om strategie en uitvoeringsprogramma voor leveringszekerheid drinkwater
28 maart 2023

Op 27 maart vond in de Tweede Kamer het Nota-overleg Water en bodem sturend plaats, waarbij diverse thema’s die belangrijk zijn voor de drinkwatersector aan bod kwamen. De Tweede amer vroeg het kabinet een strategie en uitvoeringsprogramma uit te werken voor het tijdig en in voldoende mate aanwijzen van drinkwaterbronnen. Ook het beschermen van deze bronnen en het ruimte bieden aan nieuwe drinkwaterbronnen...

Lees verder
Vewin doet beroep op nieuwe provinciebesturen: stel de toekomst van ons drinkwater veilig!
27 maart 2023

Nu verkenners in de 12 provincies aan de slag zijn gegaan om de basis te leggen voor de provinciale besturen in de komende vier jaar, heeft de drinkwatersector hen per brief opgeroepen ook aandacht te schenken aan het veilig stellen van de toekomst van ons drinkwater. Provincies vervullen daarbij een sleutelrol, die actief en ambitieus moet worden ingevuld. Drinkwaterbedrijven werken intensief en constructief...

Lees verder
Vewin in actie op Wereld Water Dag voor meer waterbewustzijn
22 maart 2023

​Het is vandaag Wereld Water Dag en daarom komt Vewin in actie voor het drinkwater van morgen. Goed drinkwater, 24x7 uit de kraan, het lijkt zo vanzelfsprekend maar dat is het niet. Om hier aandacht voor te vragen werden met een speciale Vewin-bakfiets herbruikbare waterflesjes uitgedeeld op een aantal plekken in Den Haag, waaronder bij de Tweede Kamer.

Lees verder
Kamer neemt motie aan om drinkwaterbronnen beter te beschermen tegen nitraat en bestrijdingsmiddelen
8 maart 2023

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft dinsdag 7 maart voor de motie gestemd die oproept om de bestaande doelen voor het verminderen van verontreiniging van drinkwaterbronnen met nitraat en bestrijdingsmiddelen als randvoorwaarden mee te nemen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) diende deze motie samen met Thom van Campen (VVD) in tijdens...

Lees verder
Drinkwaterpoort: Drinkwater sturend in de provincie
8 maart 2023

Op 7 maart organiseerde Vewin een speciale 'Drinkwaterpoort' in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag, voorafgaand aan de Provinciale- en Waterschapsverkiezingen. Het thema was 'Drinkwater sturend in de provincie'. Hierbij stond de vraag centraal wat er nodig is om de uitgangspunten water en bodem sturend te laten doorwerken in de regio.

Lees verder
Vewin blij met Kamermotie om drinkwaterbronnen beter te beschermen tegen nitraat en bestrijdingsmiddelen
24 februari 2023

​Op 23 februari vond het Kamerdebat over het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en de stikstofproblematiek plaats. Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) diende mede namens Thom van Campen (VVD) een motie in die de regering oproept de bestaande doelen voor het verminderen van verontreiniging van drinkwaterbronnen met nitraat en bestrijdingsmiddelen als randvoorwaarden mee te nemen in het NPLG...

Lees verder
In Handreiking gebiedsprogramma’s meer aandacht nodig voor waterdoelen
17 februari 2023

Begin februari heeft de Ecologische Autoriteit een advies uitgebracht over de concept handreiking voor provinciale gebiedsprogramma’s NPLG. Deze handreiking is opgesteld door de ministeries van LNV, BZK en IenW samen met de provincies. De Ecologische Autoriteit concludeert onder andere dat het nodig is de handreiking aan te vullen en concreter te maken voor de waterdoelen. Dit moet wat Vewin betreft...

Lees verder
Verkenning mogelijke drinkwaterbesparingsmaatregelen gepubliceerd; nationale aanpak noodzakelijk
10 februari 2023

Minister Harbers van IenW stuurde op 9 februari de verkenning effectief instrumentarium Bewust en zuinig drinkwatergebruik van adviesbureau Berenschot naar de Tweede Kamer. In de Kamerbrief haalt hij aan dat bewust en zuinig drinkwatergebruik een hoofddoel is in de Beleidsnota Drinkwater voor de periode 2021-2026.

Lees verder
Goede eerste stap: Europees chemicaliën-agentschap publiceert vergaande PFAS-restrictie
7 februari 2023

Op 7 februari publiceerde ECHA, het Europees chemicaliën-agentschap, een restrictievoorstel voor een vergaand verbod van PFAS. Eerder diende Nederland samen met Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen dit voorstel in. Het voorstel is een belangrijke stap in het proces naar een Europees verbod op PFAS.

Lees verder
Commissiedebat PFAS en gezondheid: Tweede Kamer vraagt naar overzicht PFAS-lozingen
3 februari 2023

Op 2 februari debatteerde de Tweede Kamer over PFAS en de gezondheidseffecten, een stofgroep die internationaal problemen veroorzaakt in het milieu. Vanuit het kabinet waren aanwezig minister Mark Harbers, staatssecretaris Vivianne Heijnen (beiden IenW) en minister Ernst Kuipers (VWS). Alle aanwezige fracties vroegen naar een overzicht van PFAS-lozingen.

Lees verder
Onderzoek onderstreept noodzaak strengere aanpak PFAS-lozingen in Nederland
31 januari 2023

Een nieuwe analyse van KWR Water Research Institute van PFAS-concentraties in de Maas toont volgens Vewin de noodzaak aan om juist ook binnen Nederland PFAS-lozingen drastisch terug te dringen. Zo kan de blootstelling aan PFAS via voedsel en drinkwater verminderd worden. Vewin pleit al jaren voor een verbod op uitstoot van PFAS, omdat dit het hele milieu inclusief drinkwaterbronnen vervuilt en de stoffen...

Lees verder
Nieuwe regelgeving drinkwater vanaf 12 januari 2023 van kracht
11 januari 2023

Op 12 januari wordt nieuwe Nederlandse wet- en regelgeving voor drinkwater van kracht. De aanpassingen vloeien voort uit de herziene Europese Drinkwaterrichtlijn, die in december 2020 door het Europees Parlement werd aangenomen. Op veel punten voldoet Nederland al aan de verplichtingen van de richtlijn. Het Nederlandse drinkwater is bijvoorbeeld van zeer goede kwaliteit en goed toegankelijk.

Lees verder
‘We hebben geen andere keus dan onze samenlevingen te veranderen’
6 januari 2023

Oliver Loebel is secretaris-generaal van de Europese Federatie van Nationale Verenigingen
op het gebied van Drinkwatervoorziening en Afvalwaterbehandeling (EurEau), waarvan Vewin lid is. EurEau, een vereniging zonder winstoogmerk, heeft een drievoudige missie: het bieden van een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring, het informeren van haar leden over de gang van zaken in Europa...

Lees verder
‘Bij de inrichting van ons landschap meer rekening houden met water en bodem’
4 januari 2023

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat over de rol van water in de ruimtelijke ordening en het halen van de KRW-doelen.

Lees verder