Nieuws

 

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies
Overzicht 2014
Precariopetitie Vewin: Precariobelasting nutsbedrijven is ondoorzichtige lastenverzwaring
16 december 2014
Precariopetitie Vewin: Precariobelasting nutsbedrijven is ondoorzichtige lastenverzwaring

Vewin, Netbeheer Nederland en Energie-Nederland hebben de leden van de Vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken op 16 december een petitie aangeboden. Doel: afschaffing van precariobelasting op nutsbedrijven.

Lees verder
Petitie stoppen precario op nutsleidingen aan Tweede Kamer
15 december 2014
Petitie stoppen precario op nutsleidingen aan Tweede Kamer

Vewin, Netbeheer Nederland en Energie-Nederland willen dat de Tweede Kamer de minister van Binnenlandse Zaken vraagt, om nu, na 10 jaar moties, met een wetsvoorstel te komen dat precarioheffing op nutsleidingen zo spoedig mogelijk stopt.

Lees verder
Vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen: voorkom administratieve lasten
15 december 2014
Vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen: voorkom administratieve lasten

Op 15 december wordt het wetsvoorstel Vennootschapsbelasting-plicht overheidsondernemingen in de Tweede Kamer behandeld. Vewin: Voorkom de administratieve last voor drinkwaterbedrijven, als gevolg van deze wet.

Lees verder
Bezuinigingen in de waterketen worden gehaald
10 december 2014
Bezuinigingen in de waterketen worden gehaald

​De VNG, Vewin en de Unie van Waterschappen zijn het eens met de conclusie van de visitatiecommissie onder leiding van Karla Peijs dat de doelstellingen van het Bestuursakkoord Water in 2020 haalbaar zijn.

Lees verder
Vewin stelt lijst hinderlijke EU wetgeving op
10 december 2014
Vewin stelt lijst hinderlijke EU wetgeving op

Vewin en de Unie van Waterschappen hebben aan de Europese Commissie een lijst met 5 wetten aangereikt die bij de uitvoering van de taken van de drinkwaterbedrijven en waterschappen hinderlijk zijn.

Lees verder
16 september 2014
Miljoenennota: Belasting op Leidingwater nog niet afgeschaft

In de begroting voor 2015 is geen lastenverlichting op drinkwater opgenomen. Het tarief van de Belasting op Leidingwater is begin 2014 voor kleine gebruikers verdubbeld. Vewin vraagt de Tweede Kamer om het kabinet tijdens het begrotingsdebat op te roepen om dit alsnog af te schaffen.

Lees verder
Begroting 2015: schaf Belasting op Leidingwater nu af
21 augustus 2014
Begroting 2015: schaf Belasting op Leidingwater nu af

​​In aanloop naar Prinsjesdag vraagt Vewin in een brief aan de fractievoorzitters en de waterwoordvoerders van de Tweede Kamer om de Belasting op Leidingwater (BoL) nu volledig af te schaffen.

Lees verder
4 juni 2014
Eerste stap volledige afschaffing Belasting op Leidingwater

De recent ingevoerde wijziging van de Belasting op Leidingwater wordt gelukkig weer herzien. Vewin: schaf BoL ook af voor consumenten

Lees verder
26 mei 2014
Werkbezoek Tweede Kamerlid Barbara Visser (VVD) aan PWN

Barbara Visser (VVD) heeft mede op uitnodiging van Vewin een werkbezoek gebracht aan PWN zuiveringslocatie Andijk.

Lees verder
9 mei 2014
Watergebruik thuis daalt al 2 decennia

Uit het rapport Watergebruik Thuis 2013 blijkt, dat de Nederlander de afgelopen 2 decennia steeds minder drinkwater gebruikt. Van 135 liter (persoon/dag) in 1992 naar 119 liter nu.

Lees verder
4 april 2014
Drinkwatersector roept op tot lastenverlichting

Nu in Den Haag de besprekingen over de Rijksbegroting van 2015 van start zijn gegaan, roept Vewin op om de Belasting op Leidingwater (BoL) af te schaffen.

Lees verder
17 maart 2014
OESO-rapport: niet achterover leunen

OESO heeft de Nederlandse water governance geanalyseerd. Vewin vindt dat OESO vooral op het punt van watervervuiling een scherper advies had moeten bieden.

Lees verder
7 maart 2014
Belasting op Leidingwater: impact groter dan voorzien

De wijzigingen in de Belasting op Leidingwater hebben een grotere, negatieve impact dan betrokken partijen voorzagen. Het gaat vooral om de negatieve impact op het milieu.

Lees verder
23 januari 2014
Drinkwatersector op koers bij Bestuursakkoord Water

De drinkwatersector heeft koplopers, geen achterblijvers en haalt de bijdrage van Euro 70 mln. in de bezuinigingstaakstelling. Dit staat in de voortgangsrapportage van de Visitatiecommissie Waterketen.

Lees verder