Nieuws

 

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies

Overzicht 2011

23 december 2011
Vewin ontvangt delegatie van 'water-winnaars' uit Brazilië

Vewin ontving vorige week een delegatie van 40 watermanagers uit Brazilië in het kader van een studiereis.

Lees verder
22 december 2011
Risico’s schaliegasboringen voor drinkwaterwinning uitsluiten

De Tweede Kamer debatteert op donderdag 22 december over schaliegas. Vewin wil dat de risico’s van schaliegasboringen voor de drinkwaterwinning worden uitgesloten.

Lees verder
21 december 2011
Bescherm drinkwaterbronnen door afstemming mest- en waterbeleid

Op donderdag 22 december buigt de Tweede Kamer zich over het mestbeleid. Vewin pleit voor bescherming van drinkwaterbronnen door afstemming van mest- en waterbeleid.

Lees verder
19 december 2011
Verhoging retourtemperatuur in Besluit Bodemenergie voorlopig van de baan

Minister Schultz van I&M ziet vooralsnog af van een verhoging van de retourtemperatuur van water in het Besluit Bodemenergie. Vewin was hiervan geen voorstander en is verheugd met haar beslissing.

Lees verder
15 december 2011
Schoon water een belangrijke hulpbron

Vewin benadrukt het belang van voldoende schoon zoet water van een goede kwaliteit voor een gezonde groene economie en ondersteunt het EU-stappenplan voor een efficiënt hulpbronnengebruik.

Lees verder
13 december 2011
Motto Europese Commissie voor 2012: Elan voor concreet resultaat

Topprioriteit voor de Europese Commissie is het stimuleren van de groei én de werkgelegenheid: een duurzaam en vlot economisch herstel dat nieuwe banen oplevert.

Lees verder
13 december 2011
Meer aandacht voor water in het Europese landbouwbeleid

Vewin wil meer aandacht voor schoon water in het toekomstige Europese landbouwbeleid.

Lees verder
5 december 2011
Waarborg een duurzame drinkwatervoorziening

Vandaag bespreekt de Tweede Kamer het Deltaprogramma 2012. Vewin wil dat de drinkwatervoorziening duurzaam wordt gewaarborgd.

Lees verder
1 december 2011
Mestvisie kabinet moet KRW-doelen dichterbij brengen

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het mestbeleid. Vewin pleit voor bescherming van de drinkwaterbronnen door afstemming van mest- en waterbeleid.

Lees verder
28 november 2011
Richt zoetwaterstrategieën op duurzame drinkwatervoorziening

Deze week spreekt de Kamercommissie van I&M met de Deltacommissaris over het Deltaprogramma 2012. Vewin vindt dat zoetwaterstrategieën moeten worden gericht op een duurzame drinkwatervoorziening.

Lees verder
24 november 2011
'Blue Print' van het Europese waterbeleid

In Brussel wordt de ‘Blue Print’ van het Europese waterbeleid voorbereid. Vewin wil dat het principe ‘de vervuiler betaalt’ overeind blijft.

Lees verder
23 november 2011
Neem nationale kwaliteitsnormen voor oppervlaktewater, grondwater en bodem in nieuwe Omgevingswet op

Vandaag bespreekt de Kamer de plannen voor een nieuwe Omgevingswet van minister Schultz van Haegen (I&M). Vewin wil dat de drinkwaterfunctie en bescherming van bronnen ook in deze nieuwe wet gewaarborgd blijven.

Lees verder
21 november 2011
Vewin in de Tweede Kamer: begroting I en M

Deze week behandelt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van I&M. Vewin vraagt het kabinet de drinkwatervoorziening ook in 2012 duurzaam veilig te stellen.

Lees verder
9 november 2011
Drinkwatervoorziening geen ondergeschikte rol in SVIR geven

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) zijn de drinkwaterbelangen tot nu toe onvoldoende geadresseerd. Vewin hanteert vier kernpunten om dit te optimaliseren.

Lees verder
2 november 2011
Behoud nationale normen voor oppervlaktewater, grondwater en bodem in nieuwe Omgevingswet

Vandaag bespreekt de Kamercommissie voor I&M de plannen voor de nieuwe Omgevingswet. Vewin wil dat de drinkwaterfunctie en bescherming van bronnen ook in deze nieuwe wet gewaarborgd blijven.

Lees verder
1 november 2011
Gezuiverd grachtwater drinken tijdens de International Waterweek

Water drinken uit de Amsterdamse gracht. Dat doe je niet. Toch dronken honderden mensen op 30 oktober grachtwater aan de grachtwaterbar in Amsterdam.

Lees verder
29 oktober 2011
Bruisend kraanwater in de Tweede Kamer

Kamerleden kunnen weer gekoeld bruisend en plat kraanwater drinken. Vewin en Dunea bieden namens de drinkwatersector gekoelde watertappunten aan.

Lees verder
27 oktober 2011
Eerst duidelijkheid over risico's schaliegasboringen

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over (proef-) boringen naar schaliegas. Vewin wil dat er eerst onderzoek wordt gedaan naar de mogelijke risico’s van schaliegasboringen in de ondergrond van Nederland.

Lees verder
19 oktober 2011
Drinkwatersector sluit landelijk poolingcontract voor nooddrinkwatermateriaal

Drinkwaterbedrijven gaan intensief samenwerken op het gebied van nooddrinkwater. Reden hiervoor is efficiencyvoordeel én betere voorbereiding en respons op een eventuele verstoring of crises.

Lees verder
18 oktober 2011
GLB na 2013: meer aandacht voor milieu, nu het water nog

De gepresenteerde voorstellen voor een gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) na 2013 van EU Commissie zetten intensiever in op milieu. Vewin: zet ook in op water.

Lees verder
14 oktober 2011
Conferentie Drinkwaterwet: Nederland terecht trots op drinkwater

Dit zei Bernhard ter Haar, directeur-generaal Milieu van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, deze week tijdens de conferentie in Rotterdam over de nieuwe Drinkwaterwet.

Lees verder
3 oktober 2011
Vewin: geen warmte-koude opslag in grondwaterbeschermingsgebieden

De Tweede Kamer bespreekt woensdag het Besluit Bodemenergiesystemen. Dit maakt warmte-koude opslag (WKO) in de ondergrond onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Vewin vindt dat WKO in grondwaterbeschermingsgebieden in principe moet worden verboden.

Lees verder
28 september 2011
Waterspiegel 4, alle standpunten van de Nederlandse drinkwatersector op een rij

Lees verder
28 september 2011
Waterspiegel 3 verschenen: lees alles over de nieuwe Drinkwaterwet

Deze week verschijnen twee nieuwe nummers van Vewin’s Waterspiegel. Nummer 3 is een special over de Drinkwaterwet.

Lees verder
26 september 2011
Vewin in de Tweede Kamer: hoorzitting Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Op woensdagmiddag 28 september is Vewin aanwezig bij de hoorzitting over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) in de Tweede Kamer.

Lees verder
20 september 2011
Prinsjesdag: Vewin geeft lobbyagenda uit

Met het oog op het komend parlementaire jaar publiceert Vewin vandaag, Prinsjesdag, de Lobbyagenda 2011/2012. Hierin staan de belangen van de drinkwatersector.

Lees verder
16 september 2011
Tweede Kamer verbiedt glyfosaat voor onkruidbestrijding

Vannacht heeft de Tweede Kamer een motie van GroenLinks aangenomen waarin het gebruik van glyfosaat voor onkruidbestrijding wordt verboden.

Lees verder
14 september 2011
Brabant Water stelt aanvullende kwaliteitseisen schaliegasboringen

Brabant Water stelt aanvullende eisen aan de boringen naar schaliegas. Directeur van Nuland brengt dit standpunt vandaag in de Tweede Kamer naar voren tijdens een hoorzitting.

Lees verder
13 september 2011
Theo Schmitz in het Waterdebat 2011 in Nieuwspoort

Vanmiddag neemt Theo Schmitz, directeur Vewin, deel aan het Waterdebat 2011 in Nieuwspoort. Centraal in het debat staat de vraag: “Deltaprogramma: waardevolle bron of bodemloze put?”.

Lees verder
12 september 2011
Onduidelijkheden schaliegas moeten boven tafel

‘Eerst onderzoek doen naar de mogelijke risico’s van schaliegasboringen in de ondergrond van Nederland.’ Dit zei Rik van Terwisga, algemeen directeur Vitens, vandaag in een interview op Radio 1.

Lees verder
9 september 2011
Vewin in de Tweede Kamer: Hoorzitting schaliegas

Op 14 september spreekt Guïljo van Nuland, directeur Brabant Water, namens Vewin tijdens de hoorzitting over schaliegas.

Lees verder
8 september 2011
Consultatie Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

Het ministerie van I&M houdt op 13 september een consultatie over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Vewin levert hiervoor inbreng.

Lees verder
7 september 2011
Vewin-activiteiten deze week: biodiversiteit

Vandaag vindt in de Tweede Kamer een debat plaats over biodiversiteit.

Lees verder
6 september 2011
Vewin-activiteiten deze week: gewasbescherming

Morgen debatteert de Tweede Kamer over gewasbeschermingsmiddelen.

Lees verder
29 augustus 2011
VN: Investering in water brengt Millenniumdoel dichterbij

Met een jaarlijkse investering van 137 miljard euro kan in 2015 het percentage mensen zonder toegang tot veilig drinkwater worden gehalveerd volgens UNEP, de milieuorganisatie van de VN.

Lees verder
18 augustus 2011
EU Commissie: 10 miljoen voor kennisprojecten Nederlandse drinkwaterbedrijven

De EU Commissie stelt tien miljoen beschikbaar voor projecten van Nederlandse drinkwaterbedrijven in ontwikkelingslanden. Doel projecten: duurzame samenwerking.

Lees verder
8 augustus 2011
Editie NL: kraanwater net zo goed, vaak zelfs beter dan water uit de fles

Editie NL besteedt aandacht aan een artikel in de Consumentengids waarin staat dat kraanwater net zo goed en vaak zelfs beter is dan flessenwater.

Lees verder
1 augustus 2011
Theo Schmitz in De Telegraaf over vergroening drinkwatersector

In een interview met De Telegraaf licht Theo Schmitz, directeur Vewin, de vergroening in de Nederlandse drinkwatersector toe.

Lees verder
29 juli 2011
Oasen benoemt nanodeeltjes in rapportage grondwaterkwaliteit

Oasen heeft de nanodeeltjes als aandachtspunt genoemd bij de rapportage over de bewaking van grondwaterkwaliteit aan het ministerie van VROM. Oasen: ‘Er is nog weinig bekend'

Lees verder
22 juli 2011
Vitens bezorgd om proefboringen steenkoolgas

Waterbedrijf Vitens maakt zich zorgen om de voorgenomen proefboringen naar steenkoolgas in de Achterhoek.

Lees verder
20 juli 2011
PWN start innovatieve pilot e-Court

PWN is een pilot met e-Court gestart. E-Court is een nieuwe virtuele vorm van alternatieve rechtspraak en biedt een unieke klantvriendelijke procesgang.

Lees verder
16 juli 2011
Karl Falkenberg: EU droogtesituatie en waterschaarste flink verslechterd

Karl Falkenberg, Directeur General van DG Milieu van de EU Commissie, geeft aan dat de droogtesituatie en waterschaarste in de EU flink is verslechterd.

Lees verder
15 juli 2011
EU Commissie: “efficiënt omgaan met natuurlijke bronnen als water van groot belang”

Dit zei Martin Scheele, vertegenwoordiger van DG Landbouw van de Europese Commissie tijdens de bijeenkomst ‘Shaping the future of water for agriculture’

Lees verder
13 juli 2011
Brabant Water in VPRO’s Goudzoekers over schaliegas

In Goudzoekers (VPRO) laat Brabant Water weten over te weinig informatie te beschikken voor een goede risico-analyse rondom Schaliegas. Vewin: eerst meer duidelijkheid.

Lees verder
12 juli 2011
Vewin aanwezig op EU bijeenkomst ‘Shaping the future of water for agriculture’

Vewin volgt de ontwikkelingen omtrent het onderwerp droogte op de voet. Vewin bezoekt de bijeenkomst ‘Shaping the future of water for agriculture’ om daarover in EU verband te praten.

Lees verder
6 juli 2011
Vewin optimistisch over brief Donner: einde aan precarioheffing

Vewin is optimistisch over de brief van minister Donner (BZK) waarin hij aangeeft een wetvoorstel op te stellen dat een einde maakt aan precarioheffing.

Lees verder
1 juli 2011
Drinkwaterwet bevestigt belang van betrouwbaar water

Drinkwaterbedrijven content met invoering van de Drinkwaterwet op 1 juli 2011.Centraal staan de klant en de kwaliteit van het water.

Lees verder
30 juni 2011
Vewin jaarverslag 2010 en gids ‘Waterwandelingen & WaterWeetjes’ uitgekomen

Het jaarverslag van Vewin over 2010 is uitgekomen. Het thema van het jaarverslag 2010 is Waterwingebieden, waar ‘Water Wandelingen’ als uitgebreide gids voor een verkenning van deze gebieden geldt.

Lees verder
28 juni 2011
Alleen kraanwater in Tweede Kamer: motie Verburg aangenomen

De motie van Verburg, waarin zij oproept alleen kraanwater in de Tweede Kamer ter beschikking te stellen, is aangenomen. Vewin feliciteert mevrouw Verburg met dit resultaat.

Lees verder
28 juni 2011
Gerda Verburg neemt eerste kraanwater bidon in ontvangst

Vewin heeft samen met Dunea de eerste bidon overhandigd aan vertrekkend Tweede Kamerlid Verburg. In haar motie roept ze op alleen kraanwater te serveren in het Tweede Kamer gebouw.

Lees verder
27 juni 2011
Vewin ondersteunt Motie Verburg: Kraanwater voor Tweede Kamer

Kraanwater drinken in de Tweede Kamer. Dat vraagt het vertrekkende Kamerlid Gerda Verburg (CDA) in een motie.De Nederlandse drinkwatersector juicht dit initiatief toe.

Lees verder
27 juni 2011
Vewin over debat Activiteitenbesluit: stel meten verplicht

Doel van het ‘Activiteitenbesluit’ is administratieve lastenverlichting voor landbouwbedrijven. Vewin stelt dat hierin waterkwaliteitsmetingen verplicht moeten worden.

Lees verder
24 juni 2011
Theo Schmitz bij radio 1: ‘economisch beter presteren door schoon water drinken’

In KRO Waterwerk is Theo Schmitz, directeur Vewin, vandaag geïnterviewd over de waterkwaliteit van Nederland. Luister het fragment hier.

Lees verder
21 juni 2011
41% EU burgers ziet waterverontreiniging als probleem

Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat in elke lidstaat het milieu een belangrijke persoonlijke zorg is. 41% van de ondervraagden ziet waterverontreiniging als groot probleem.

Lees verder
20 juni 2011
Vewin-activiteiten deze week: aandacht voor het ‘agrarische activiteitenbesluit’

Vewin zet zich deze week in voor de lobby rondom het ‘agrarische activiteitenbesluit’. Tevens loopt een KRO reportagereeks over waterbedrijven.

Lees verder