Nieuws

 

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies

Overzicht 2011

22 december 2011
Risico’s schaliegasboringen voor drinkwaterwinning uitsluiten

De Tweede Kamer debatteert op donderdag 22 december over schaliegas. Vewin wil dat de risico’s van schaliegasboringen voor de drinkwaterwinning worden uitgesloten.

Lees verder
21 december 2011
Bescherm drinkwaterbronnen door afstemming mest- en waterbeleid

Op donderdag 22 december buigt de Tweede Kamer zich over het mestbeleid. Vewin pleit voor bescherming van drinkwaterbronnen door afstemming van mest- en waterbeleid.

Lees verder
15 december 2011
Schoon water een belangrijke hulpbron

Vewin benadrukt het belang van voldoende schoon zoet water van een goede kwaliteit voor een gezonde groene economie en ondersteunt het EU-stappenplan voor een efficiënt hulpbronnengebruik.

Lees verder
5 december 2011
Waarborg een duurzame drinkwatervoorziening

Vandaag bespreekt de Tweede Kamer het Deltaprogramma 2012. Vewin wil dat de drinkwatervoorziening duurzaam wordt gewaarborgd.

Lees verder
1 december 2011
Mestvisie kabinet moet KRW-doelen dichterbij brengen

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het mestbeleid. Vewin pleit voor bescherming van de drinkwaterbronnen door afstemming van mest- en waterbeleid.

Lees verder
28 november 2011
Richt zoetwaterstrategieën op duurzame drinkwatervoorziening

Deze week spreekt de Kamercommissie van I&M met de Deltacommissaris over het Deltaprogramma 2012. Vewin vindt dat zoetwaterstrategieën moeten worden gericht op een duurzame drinkwatervoorziening.

Lees verder
23 november 2011
Neem nationale kwaliteitsnormen voor oppervlaktewater, grondwater en bodem in nieuwe Omgevingswet op

Vandaag bespreekt de Kamer de plannen voor een nieuwe Omgevingswet van minister Schultz van Haegen (I&M). Vewin wil dat de drinkwaterfunctie en bescherming van bronnen ook in deze nieuwe wet gewaarborgd blijven.

Lees verder
21 november 2011
Vewin in de Tweede Kamer: begroting I en M

Deze week behandelt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van I&M. Vewin vraagt het kabinet de drinkwatervoorziening ook in 2012 duurzaam veilig te stellen.

Lees verder
2 november 2011
Behoud nationale normen voor oppervlaktewater, grondwater en bodem in nieuwe Omgevingswet

Vandaag bespreekt de Kamercommissie voor I&M de plannen voor de nieuwe Omgevingswet. Vewin wil dat de drinkwaterfunctie en bescherming van bronnen ook in deze nieuwe wet gewaarborgd blijven.

Lees verder
3 oktober 2011
Vewin: geen warmte-koude opslag in grondwaterbeschermingsgebieden

De Tweede Kamer bespreekt woensdag het Besluit Bodemenergiesystemen. Dit maakt warmte-koude opslag (WKO) in de ondergrond onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Vewin vindt dat WKO in grondwaterbeschermingsgebieden in principe moet worden verboden.

Lees verder
26 september 2011
Vewin in de Tweede Kamer: hoorzitting Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Op woensdagmiddag 28 september is Vewin aanwezig bij de hoorzitting over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) in de Tweede Kamer.

Lees verder
16 september 2011
Tweede Kamer verbiedt glyfosaat voor onkruidbestrijding

Vannacht heeft de Tweede Kamer een motie van GroenLinks aangenomen waarin het gebruik van glyfosaat voor onkruidbestrijding wordt verboden.

Lees verder
14 september 2011
Brabant Water stelt aanvullende kwaliteitseisen schaliegasboringen

Brabant Water stelt aanvullende eisen aan de boringen naar schaliegas. Directeur van Nuland brengt dit standpunt vandaag in de Tweede Kamer naar voren tijdens een hoorzitting.

Lees verder
13 september 2011
Theo Schmitz in het Waterdebat 2011 in Nieuwspoort

Vanmiddag neemt Theo Schmitz, directeur Vewin, deel aan het Waterdebat 2011 in Nieuwspoort. Centraal in het debat staat de vraag: “Deltaprogramma: waardevolle bron of bodemloze put?”.

Lees verder
12 september 2011
Onduidelijkheden schaliegas moeten boven tafel

‘Eerst onderzoek doen naar de mogelijke risico’s van schaliegasboringen in de ondergrond van Nederland.’ Dit zei Rik van Terwisga, algemeen directeur Vitens, vandaag in een interview op Radio 1.

Lees verder
9 september 2011
Vewin in de Tweede Kamer: Hoorzitting schaliegas

Op 14 september spreekt Guïljo van Nuland, directeur Brabant Water, namens Vewin tijdens de hoorzitting over schaliegas.

Lees verder
29 juli 2011
Oasen benoemt nanodeeltjes in rapportage grondwaterkwaliteit

Oasen heeft de nanodeeltjes als aandachtspunt genoemd bij de rapportage over de bewaking van grondwaterkwaliteit aan het ministerie van VROM. Oasen: ‘Er is nog weinig bekend'

Lees verder