Nieuws

 

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies
Overzicht 2015
Nederlands-Belgische samenwerking voor reststoffen waterleidingbedrijven van start
24 december 2015

De Watergroep, het grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen, treedt met ingang van 2016 toe als aandeelhouder van Reststoffenunie Waterleidingbedrijven B.V. in Nederland. Deze organisatie, opgericht in 1995 door de Nederlandse drinkwaterbedrijven, ontwikkelt duurzame markten voor reststoffen uit drinkwater.

Lees verder
Precariobelasting zal in 2016 met 27% fors stijgen
18 december 2015

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de opbrengst van gemeentelijke heffingen in kaart gebracht. Uit deze inventarisatie blijkt dat komend jaar de precariobelasting ten opzichte van 2015 met 27% zal stijgen.

Lees verder
Directeur WML Ria Doedel benoemd tot vice-voorzitter CEEP Water-Taskforce
17 december 2015

​Mevrouw H. (Ria) Doedel is tijdens de Algemene Vergadering van CEEP op dinsdag 15 december te Brussel benoemd als vice-voorzitter van de Water Taskforce. CEEP, het Centre of Employers and Enterprises providing Public Services is een brede Europese belangenorganisatie.

Lees verder
​Waterspiegel 5: ‘Inzet op verbetering waterkwaliteit’
14 december 2015

​Waterkwaliteit krijgt steeds meer aandacht in de politiek en bij de Rijksoverheid. “Tussen alle onderwerpen waar ik als minister verantwoordelijk voor ben, neemt water een speciaal plekje in. Ik vind het belangrijk dat iedereen weet hoe bijzonder het is dat er elke dag schoon water uit de kraan komt. Dat dat niet vanzelfsprekend is en dat daar degelijk heel hard aan gewerkt wordt”, aldus minister...

Lees verder
Nieuw Nationaal Waterplan: slimmer verbinden van water en ruimte
14 december 2015

Nederland heeft een nieuw Nationaal Waterplan. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) hebben voor de komende 6 jaar vastgelegd hoe Nederland zich verdedigt tegen het water, hoe het water schoner wordt en hoe Nederland klimaatbestendig en waterrobuust wordt ingericht.

Lees verder
Waterinnovatieprijs 2015: Wingsprayer wint Schoon Waterprijs
7 december 2015

De winnaars van de Waterinnovatieprijs 2015 zijn bekend gemaakt. Door een deskundige jury, waar Vewin directeur Renée Bergkamp deel van uitmaakt, zijn uit de 135 inzendingen vier winnaars uitgeroepen.

Lees verder
Tweede Kamer vraagt aandacht voor waterkwaliteit
4 december 2015

Deze week vond het wetgevingsoverleg Water plaats in de Tweede Kamer. Er was veel aandacht voor waterkwaliteit tijdens het debat. Zo uitten CDA en SP hun zorgen over de lozing van pyrazool en andere stoffen die de drinkwatervoorziening bedreigen.

Lees verder
Vanaf maart 2016 verbod op gebruik van chemische onkruidbestrijding buiten de landbouw
3 december 2015

Glyfosaat en andere chemische bestrijdingsmiddelen mogen vanaf maart volgend jaar niet meer gebruikt worden op verharde ondergronden zoals tegels en bestrating. Op 1 december heeft de Tweede Kamer ingestemd met een verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw.

Lees verder
Wijziging Mijnbouwwet stap in de goede richting, zorgen drinkwatervoorziening blijven
2 december 2015

​De regering heeft onlangs een voorstel voor aanpassing van de Mijnbouwwet aan de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel is een belangrijke stap in de goede richting, want het geeft de minister van Economische Zaken de mogelijkheid om gebieden op voorhand uit te sluiten van mijnbouwactiviteiten.

Lees verder
Wetgevingsoverleg Water: Schoon Water hoog op de agenda
27 november 2015

Op 30 november vindt het Wetgevingsoverleg Water plaats in de Tweede Kamer. Vewin vraagt in aanloop naar dit WGO bij de woordvoerders van de deelnemende Tweede Kamerfracties de aandacht voor een aantal onderwerpen. Schoon water is en blijft topprioriteit voor Vewin.

Lees verder
Tweede Kamer wil haast met afschaffen precariobelasting via energie- en waterrekening
27 november 2015

Via een breed gesteunde motie heeft de Tweede Kamer aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken gevraagd om zo snel als mogelijk een wetsvoorstel bij de Kamer in te dienen om de belasting op kabels en leidingen, de precariobelasting, te stoppen. Vewin is blij met dit signaal vanuit de Kamer dat na elf jaar nu eindelijk de moties, waarin de Kamer oproept tot afschaffen van de precariobelasting via...

Lees verder
Drinkwatersector is transparant over tarieven en heeft waterkwaliteit op orde
27 november 2015

De drinkwatersector heeft de totstandkoming van de tarieven 2014-2015 beter inzichtelijk gemaakt. Dat concludeert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) na onderzoek door de ACM in een brief van de minister van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer.

Lees verder
Belasting op drinkwater stijgt weer
24 november 2015

​De belastingen op drinkwater zijn de laatste jaren fors gestegen. Dat blijkt uit de publicatie Drinkwaterstatistieken 2015 van Vewin. De consument betaalt 46 cent belasting per kubieke meter. Dat is 25% van de totale prijs die consumenten betalen.

Lees verder
“Onschuldige” onkruidbestrijdingsmiddel Ultima risico voor drinkwatervoorziening
23 november 2015

Het onkruidbestrijdingsmiddel Ultima is een risico voor de drinkwatervoorziening. Dat blijkt uit een onderzoek van het kennis- en adviesbureau CLM. Ultima wordt gebruikt als alternatief voor glyfosaat en in de markt gezet als zogenaamd laag risico middel.

Lees verder
Consument betaalt steeds meer onzichtbare gemeentebelasting via energie- en waterrekening
16 november 2015

​Steeds meer gemeenten brengen aanzienlijke bedragen in rekening bij hun burgers via de nota’s van energie en drinkwater. Veel gemeenten heffen al precariobelasting en steeds meer gemeenten willen op korte termijn precariobelasting gaan heffen op energiekabels, energieleidingen en drinkwaterleidingen en dat is volgens Vewin, Netbeheer Nederland en Energie-Nederland zeer ongewenst.

Lees verder
Genomineerden Waterinnovatieprijs 2015
10 november 2015

Ook dit jaar wordt de Waterinnovatieprijs uitgereikt aan innovatieve projecten in de watersector. Uit de 135 inzendingen heeft de jury de genomineerden per categorie bekendgemaakt. De jury waaronder directeur Renee Bergkamp van Vewin wees genomineerden aan in de categorieën 'Waterveiligheid', 'Schoon water', 'Voldoende water' en 'Klaar voor de toekomst'.

Lees verder
Start innovatieproject Schone Maaswaterketen
30 oktober 2015

De Maas kan en moet schoner. Daarom zijn de drinkwaterbedrijven langs de Maas, waterschappen, STOWA en het ministerie van Infrastructuur en Milieu gestart met het innovatieproject Schone Maaswaterketen.

Lees verder
Motie aangenomen om fracking naar gas op te schorten
30 oktober 2015

De Tweede Kamer heeft deze week met brede steun een motie aangenomen die eist om alle fracking-activiteiten bij gaswinning op te schorten. Vewin vindt het een goede zaak dat deze motie is aangenomen.

Lees verder
Europees Parlement spreekt Commissie aan over vertraging  aanpak geneesmiddelen in water
28 oktober 2015

De Franse parlementariër Michèle Rivasi heeft de Europese Commissie onlangs aangesproken op het feit dat er in september 2015 een strategische aanpak omtrent geneesmiddelen had moeten liggen, maar dat deze nu minimaal één jaar vertraagd is.

Lees verder
Omgevingswet in de Eerste Kamer
27 oktober 2015

Op dit moment neemt het drinkwaterbedrijf in Limburg nog steeds geen Maaswater in voor de productie van drinkwater. Afgelopen zomer is er door een langdurige lozing van pyrozool in de Maas, de drinkwatervoorziening in belangrijke delen van het land ernstig onder druk komen te staan

Lees verder
Na ruim twee jaar praten te weinig concrete stappen gezet
22 oktober 2015

Vewin en Natuur en Milieufederaties ondertekenen Green Deal chemievrij beheer sportvelden niet.

Lees verder
Betere samenwerking door Kansenkaart Waterketen
15 oktober 2015

Meer en intensievere samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven via best practices. Dat is het doel van de Kansenkaart Waterketen die de VNG, Unie van Waterschappen en Vewin vandaag tijdens een bestuurlijke bijeenkomst hebben gepresenteerd.

Lees verder
Waterspiegel 4: Volop aandacht voor waterkwaliteit
13 oktober 2015

“Samenwerken is van eminent belang”, dat zegt DG Peter Heij van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de nieuwe Waterspiegel. Hij geeft aan dat stakeholders steeds vaker partner van elkaar worden.

Lees verder
International Best Practice Conference (Boedapest)
1 oktober 2015

Op 29 en 30 september heeft MaVíz (Hongaarse zustervereniging van Vewin) ter ere van hun 25 jarig bestaan een International Best Practice Conference rondom drinkwater georganiseerd. Vewin directeur Renée Bergkamp hield hier een toespraak.

Lees verder
Aandacht voor geneesmiddelen tijdens conferentie in Brussel
24 september 2015

Het is belangrijk om te voorkomen dat er resten van geneesmiddelen in drinkwaterbronnen komen. Dat zei Arjen Frentz als voorzitter van de EurEau - european federation of national associations of water services.

Lees verder
Motie aangenomen om verzilting tegen te gaan
22 september 2015

De Tweede Kamer heeft vandaag besloten dat de kwaliteit van drinkwaterbronnen niet door verzilting achteruit mag gaan. De kamer heeft een motie aangenomen die ervoor zorgt dat verzilting van innamepunten voor drinkwaterproductie niet boven de norm mag komen.

Lees verder
Europese Hof: geen vergunning voor project als waterkwaliteit naar beneden gaat
17 september 2015

Wanneer een gemeente, provincie of waterschap een vergunning voor een specifiek project wil verlenen, zoals het lozen van vervuilende stoffen door een bedrijf, moet de vergunning getoetst worden aan de waterkwaliteitseisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het Europese Hof heeft dit in een uitspraak van 1 juli 2015 bepaald.

Lees verder
Lobby Agenda 2015-2016
15 september 2015

​Op Prinsjesdag heeft Vewin haar jaarlijkse Lobby Agenda uitgebracht. Het is traditie geworden dat Vewin bij de opening van het parlementaire jaar de belangrijkste onderwerpen voor de drinkwatersector overzichtelijk op een rij zet.

Lees verder
Glyfosaat in Brussel op de agenda
14 september 2015

Op dinsdag 15 september wordt in de Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid van het Europees Parlement een ontwerpresolutie over het bezwaar Verlenging van de goedkeuringstermijn van de werkzame stof glyfosaat behandeld.

Lees verder
Grondwaterspecial: Grondwater een bijzonder product
10 september 2015

​Zo’n 60% van het Nederlandse drinkwater wordt bereid uit grondwater. De grondstof grondwater is alleen een kwetsbaar product en moet dan ook goed beschermd worden. Om dat belang te onderstrepen heeft Vewin een speciale editie van de Waterspiegel over grondwater uitgegeven.

Lees verder
Europarlementariërs: meer ambitie en actie nodig op het Right2Water dossier
9 september 2015

Het Europees Parlement heeft op 8 september in Straatsburg met een nipte meerderheid ingestemd met een resolutie over het burgerinitiatief Right2Water. Vewin vindt dat de resolutie en het initiatief aantonen dat water een onderwerp is dat leeft bij de Europese burger. We onderstrepen het feit dat toegang tot water en sanitaire voorzieningen een mensenrecht en een eerste levensbehoefte is.

Lees verder
Schaliegaswinning risico’s voor drinkwater
9 september 2015

Er zijn risico's van schaliegaswinning voor de drinkwatervoorziening. Dat blijkt uit onderzoek van KWR dat vandaag door Vewin is aangeboden aan Tweede Kamerleden.

Lees verder
D66 Tweede Kamerlid Wassila Hachchi brengt werkbezoek aan drinkwatersector
9 september 2015

​Op dinsdag 25 augustus bracht Tweede Kamerlid Wassila Hachchi van D66 een werkbezoek aan de drinkwatersector. Zij werd ontvangen op een productielocatie van Evides Waterbedrijf.

Lees verder
Afspraken voor voldoende zoetwater
8 september 2015

Nederland heeft dankzij zijn ligging relatief veel zoetwater, maar ook hier kunnen in droge perioden tekorten ontstaan. Vandaag ondertekenden minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), regionale bestuurders en onder andere de drinkwatersector concrete afspraken om samen de beschikbaarheid van zoetwater voor de lange termijn veilig te stellen.

Lees verder
2de Nationale WaterSpaarders Dag
4 september 2015

2de Nationale WaterSpaarders Dag op het Plein in Den Haag:
Energiebesparing? ‘Gewoon doen!’ zeggen kinderen ‘Niet te doen, 5 minuten lang springen!’ riep Humberto Tan tijdens de Nationale WaterSpaarders Dag. Om te ervaren hoe lang 5 minuten is, gingen honderden kinderen en volwassenen (o.a. Tweede Kamerleden, prinses Laurentien, Ruben Nicolai, Jamai Loman en Pieter van den Hoogenband) 5 minuten...

Lees verder
Inschrijving Waterinnovatieprijs geopend
3 september 2015

​In de drinkwatersector speelt innovatie een belangrijke rol. Zo worden de nieuwste technische middelen ingezet om waterkwaliteit te meten, water te zuiveren en bronnen te beschermen. Vewin roept haar leden daarom van harte op om drinkwatervindingen in te sturen naar de Waterinnovatieprijs. Een initiatief van de Unie van Waterschappen.

Lees verder
Reststoffenunie, waterbedrijven en partners winnen IWA-KWR Award
31 augustus 2015

Ketenpartners Reststoffenunie, Waternet, WML en Brabant Water, Ardagh Glass en Desso hebben de tweejaarlijkse prestigieuze IWA-KWR Award for Best Practices on Resource Recovery from Water in de wacht gesleept voor het inzetten van calcietkorrels.

Lees verder
2e Nationale WaterSpaarders Dag: 5 minuten in actie voor energiebesparing
26 augustus 2015

​Op donderdag 3 september a.s. vindt de 2e Nationale WaterSpaarders Dag plaats op en rond het Plein in Den Haag. Vewin is namens de drinkwaterbedrijven partner van WaterSpaarders en is aanwezig bij de 2e Nationale WaterSpaarders Dag.

Lees verder
Werkbezoek Henk Leenders waterproductiebedrijf Veghel
20 juli 2015

Henk Leenders (PvdA Tweede Kamer) is geïnformeerd over de huidige stand van de drinkwatersector in Nederland. Tijdens een werkbezoek bij het waterproductiebedrijf in Veghel van het drinkwaterbedrijf Brabant Water is hij bijgepraat over het sectorbeeld en specifiek natuurbeheer door drinkwaterbedrijven en de problemen waar de drinkwatersector tegenaan loopt.

Lees verder
Voorlopig geen opsporing en winning schaliegas, Onderzoek nodig
10 juli 2015

​De komende vijf jaar is commerciële opsporing en winning van schaliegas niet toegestaan in Nederland. Aan het eind van het jaar besluit het Kabinet of schaliegaswinning in Nederland als optie in beeld blijft. Minister Kamp vindt dat er risico’s zijn voor grondwatervoorraden en drinkwaterwinning en dat hier eerst meer onderzoek naar moet komen.

Lees verder
Europees Parlement stemt in met aanbevelingen over het handelsverdrag met de Verenigde Staten (TTIP)
9 juli 2015

Het Europees Parlement stemt in om de aanbevelingen voor aanpassing van het handelsverdrag met de Verenigde Staten (TTIP) naar de Europese Commissie te sturen. Hierin staat dat de drinkwatervoorziening buiten het handelsverdrag wordt gehouden.

Lees verder
Drinkwatervoorziening uitgelicht in Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing
8 juli 2015

Directeur Vewin Renée Bergkamp stelt in een column in het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing dat de drinkwatervoorziening in het Rijkbrede traject ‘Herijking vitaal’ terecht is aangemerkt als topvitaal.

Lees verder
Toekomstbestendige en duurzame financiering waterbeheer
6 juli 2015

Om het waterbeheer betaalbaar te houden, is het nodig om de financiering van het waterbeheer toekomstbestendig en duurzaam te maken.

Lees verder
​​Waterspiegel 2: ‘De tram stond stil, maar de kraan liep gewoon door’
3 juli 2015

Met Nederlands kraanwater zit je altijd goed, aldus Gerda Feunekes (directeur Voedingscentrum). Het voedingscentrum adviseert ons over gezonde, veilige en duurzame voeding. In een interview met de directeur geeft zij antwoord waarom het voedingscentrum kraanwater boven andere dranken verkiest.

Lees verder
Amendement omgevingswet betere bescherming drinkwatervoorziening aangenomen
1 juli 2015

Met het aannemen van het amendement De Vries/ Van Veldhoven door de Tweede Kamer vandaag is de drinkwatervoorziening beter duurzaam beschermd.

Lees verder
Hittegolf: drink voldoende kraanwater
29 juni 2015

Naar verwachting gaat dinsdag het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in. In het plan staan verschillende maatregelen en tips die helpen tijdens hoge temperaturen. Vewin: het is belangrijk om voldoende kraanwater te drinken.

Lees verder
Waterkwaliteit serieus op de agenda
22 juni 2015

Waterkwaliteit staat op de (politieke) agenda doordat verschillende partijen de Verklaring van Amersfoort hebben ondertekend. In die verklaring wordt erkend dat er een opgave ligt voor het verbeteren van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater.

Lees verder
Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s van start
22 juni 2015

De uitvoering van de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's kan van start. Dit heeft het Veiligheidsberaad onlangs besloten. Dit betekent dat de plannen zoals ze zijn vastgesteld, uitgevoerd kunnen worden.

Lees verder
Maatregelen voor verbetering waterkwaliteit blijven nodig
18 juni 2015

Uit waterschapsmetingen blijkt dat de helft van de meetlocaties in landbouw specifieke wateren niet voldoet aan de normen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor de meststoffen stikstof en fosfor.

Lees verder
Samenwerkingskansen in de waterketen; gemeente, waterschap & drinkwater
15 juni 2015

Op woensdag 17 juni vindt het symposium "Samenwerken aan Water" plaats in Breda. Het doel van deze bijeenkomst is om na te denken over de rol van de drinkwaterbedrijven bij het invullen van het Bestuursakkoord Water. Het thema van de bijeenkomst is waterkwaliteit.

Lees verder
Eindelijk verbod op chemische onkruidbestrijding buiten de landbouw
11 juni 2015

Met het verbod op chemische onkruidbestrijding is een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Voor de drinkwaterbedrijven komt hiermee een lang gekoesterde wens in vervulling.

Lees verder
Kamerfracties kritisch over laag ambitieniveau implementatie Kaderrichtlijn Water
10 juni 2015

De fracties van PvdA en GroenLinks hebben staatssecretaris Mansveld (IenM) aangesproken op het kritische oordeel van de Europese Commissie met betrekking tot het lage ambitieniveau van Nederland bij de implementatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Lees verder
Voorkom tekort drinkwater in 2040
8 juni 2015

Om te voorkomen dat er in 2040 niet voldoende drinkwater beschikbaar is moeten er nu grondwatervoorraden aangewezen worden. Bij het scenario met de maximale groei is er in 2040 een landelijk tekort van ongeveer 300 miljoen kubieke meter per jaar.

Lees verder
Nieuwe resultaten studie naar drugs in rioolwater
4 juni 2015

Uit Europees onderzoek blijkt dat in 50 Europese steden resten van drugs in het rioolwater worden gevonden.

Lees verder
European Innovation Partnership on Water (EIP Water) conferentie in Leeuwarden
4 juni 2015

Leeuwarden zal op 10 februari 2016 de gastheer zijn van de derde conferentie van het European Innovation Partnership on Water.

Lees verder
Amendement voor betere bescherming drinkwatervoorziening
29 mei 2015

Albert de Vries (PvdA) en Stientje van Veldhoven (D66) hebben bij het wetgevingsoverleg over de nieuwe omgevingswet invulling gegeven aan de wens van Vewin om de openbare drinkwatervoorziening als nationaal belang beter te beschermen.

Lees verder
Waterkwaliteit rivieren nog niet op orde, basismaatregelen te weinig effect
28 mei 2015

De bescherming van drinkwaterbronnen moet beter op orde, om niet alleen nu maar ook in de toekomst schoon en betaalbaar drinkwater te kunnen leveren. De Europese Commissie concludeert dat doelen voor een goede waterkwaliteit van de rivieren niet worden gehaald omdat de basismaatregelen in de vier stroomgebieden te weinig effect hebben.

Lees verder
Concrete maatregelen voor verbetering waterkwaliteit
27 mei 2015

De Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) heeft een lijst met 62 concrete extra maatregelen opgesteld om de waterkwaliteit te verbeteren. Deze lijst is vandaag aangeboden aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Uit onderzoek van het PBL (Planbureau voor de leefomgeving) blijkt dat de huidige maatregelen onvoldoende zijn om de doelen voor waterkwaliteit te halen.

Lees verder
Debat in de Tweede Kamer over verbod glyfosaat
27 mei 2015

De Tweede Kamer debatteert donderdagmiddag 28 mei over glyfosaat, de werkzame stof in onkruidbestrijdingsmiddelen zoals Round-Up.

Lees verder
Geneesmiddelenketen in kaart
27 mei 2015

Vewin ondersteunt de gezamenlijke aanpak om medicijnresten in oppervlakte- en grondwater te verminderen. Iedereen kan maatregelen nemen om geneesmiddelen in het milieu terug te dringen. Het RIVM heeft de geneesmiddelenketen in kaart gebracht en vastgesteld waar maatregelen mogelijk zijn.

Lees verder
Nederlandse waterkwaliteit nog niet in orde, vooral landbouw veroorzaker watervervuiling
20 mei 2015

De Europese Commissie heeft in een mededeling voor Nederland vastgesteld dat het de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) niet gehaald heeft. Watervervuiling komt uit huishoudens, industrie, maar vooral uit de landbouw.

Lees verder
Arjen Frentz (Vewin) gekozen tot voorzitter van EurEau Commission on Drinking Water
12 mei 2015

Afgelopen week zijn in Namen (België) een nieuwe president en voorzitters van de vaste commissies van EurEau gekozen. Vewin is er trots op dat plaatsvervangend directeur Arjen Frentz gekozen is tot voorzitter van EurEeau-commissie Drinking Water.

Lees verder
Grondwater- en drinkwaterkwaliteit beter beschermd door uitbreiding weigeringsgronden mijnbouwwet
1 mei 2015

De grondwater- en drinkwaterkwaliteit is beter beschermd door de uitbreiding van een aantal weigeringsgronden in de mijnbouwwet. De Tweede Kamer heeft op 28 april 2014 een amendement van Jan Vos (PvdA) en Liesbeth van Tongeren (GL) aangenomen.

Lees verder
Lasten van burgers kunnen omlaag: schaf precariobelasting af
28 april 2015

Vewin verzoekt minister Plasterk (BZK) om in het kader van herziening van het lokale belastinggebied eindelijk te voldoen aan de al 10 jaar door de Tweede Kamer geuite wens om wettelijke maatregelen te treffen die precariobelasting op nutsnetwerken onmogelijk maken.

Lees verder
Waterketen kan duurzamer
24 april 2015

Om de waterketen in de toekomst verder te verduurzamen en betaalbaar te houden, is versterking van het innovatieklimaat en beter samenwerken nodig. Dat staat in het advies van Adviescommissie Water (AcW).

Lees verder
​Prijsniveau Nederlandse drinkwater laag en kostendekkend
21 april 2015

De prijs van het Nederlandse drinkwater is laag en kostendekkend. Nederlanders betaalden in 2013 gemiddeld 71 euro per jaar aan drinkwater. Dit staat in een rapport van BDEW, de brancheorganisatie van de Duitse water- en energiebedrijven.

Lees verder
Grondwater- en drinkwaterkwaliteit beter beschermd door uitbreiding weigeringsgronden mijnbouwwet
21 april 2015

Via een amendement dat afgelopen donderdag in de Tweede Kamer is ingediend door Jan Vos (PvdA) en Liesbeth van Tongeren (GL), wordt het aantal weigeringsgronden voor een vergunning voor mijnbouwexploratie en winningsvergunningen, zoals gas boren of winning van schaliegas uitgebreid.

Lees verder
ILT sluit convenant met PWN
10 april 2015

PWN en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben donderdag 2 april een convenant gesloten. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de naleving en toezicht op het gebied van regelgeving voor de drinkwaterwet en de daarop gebaseerde regelingen.

Lees verder
WHO: Glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend
7 april 2015

Glyfosaat, het werkzame bestanddeel van het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschijnlijk kankerverwekkend.

Lees verder
Waterspiegel 1: Provincies: beschermers van het grondwater en Staatssecretaris EZ steunt Vewin
7 april 2015

Steeds vaker trekken IPO en Vewin samen op. Bijvoorbeeld op het gebied van schaliegas, de Omgevingswet of het bodemconvenant. IPO-voorzitter Johan Remkes schetst enkele van de gedeelde belangen in de nieuwe Waterspiegel 1.

Lees verder
Ons Water genomineerd voor de Galjaardprijs
3 april 2015

Ons Water is genomineerd voor de Galjaardprijs als onderscheidend project op het gebied van overheidscommunicatie. Vewin, als een van de samenwerkende waterpartners, vindt het een eer dat Ons Water is geselecteerd.

Lees verder
Raad voor financiële verhoudingen (Rfv) pleit voor afschaffen precariobelasting
27 maart 2015

​De precariobelasting op ondergrondse waterleidingen is al 10 jaar onderwerp van discussie. De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) pleit in zijn advies “Uitbreiding lokaal belastinggebied” nu ook om deze vorm van belasting af te schaffen.

Lees verder
Lieve Declercq benoemd als lid Adviescommissie Water
27 maart 2015

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft met ingang van 1 april 2015 mevrouw Lieve Declercq voor een periode van vier jaar benoemd als lid van de Adviescommissie Water.

Lees verder
Mindmap drinkwaterincidenten op netvlies bij  burgemeesters
25 maart 2015

In de nieuwste editie van Het Burgemeestersblad staat een artikel over de mindmap drinkwaterincidenten. Vewin heeft samen met het Instituut voor Fysieke Veiligheid, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en het CrisisSupportTeam de mindmap Drinkwater ontwikkeld.

Lees verder