Nieuws

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies
Overzicht 2023
Vewin presenteert dashboard voor inzicht prestaties drinkwaterbedrijven
18 december 2023

Vewin heeft, aanvullend op de wettelijke prestatievergelijking van ILT, een openbaar digitaal dashboard ontwikkeld. Dit dashboard geeft op een gebruikersvriendelijke manier toegang tot de resultaten van de prestatievergelijking. Alle klanten, studenten, bedrijven en andere geïnteresseerden kunnen de resultaten bekijken en desgewenst grafieken en tabellen van de resultaten uit het dashboard downloaden...

Lees verder
ILT-oordeel drinkwaterbedrijven 2022: goede prestaties, grote uitdagingen
1 december 2023

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 27 november 2023 het rapport Prestatievergelijking Drinkwaterbedrijven 2022 aan de beide Kamers der Staten-Generaal gestuurd. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) brengt daarin de prestaties van de drinkwaterbedrijven in 2022 in beeld op het gebied van kwaliteit van drinkwater, klantenservice, milieuaspecten, kostenefficiëntie en onderzoek...

Lees verder
Drinkwaterbedrijven verhogen drinkwatertarieven in 2024
1 december 2023

De drinkwaterbedrijven hebben hun tarieven voor 2024 bekendgemaakt; de tarieven stijgen in heel Nederland. Dit is de uitkomst van de aandeelhoudersvergaderingen van de tien drinkwaterbedrijven die kort geleden hebben plaatsgevonden. Gemiddeld gaat het tarief met 9 à 10% omhoog.

Lees verder
Onderzoek toont de voor- en nadelen van waterhergebruik in nieuwbouw
4 juli 2023

In juni presenteerde Witteveen+Bos, in opdracht van het Rijk, een rapport over de voor- en nadelen van het gebruik van hemelwater- en grijswater in huis. Dit in relatie met het mogelijk verplicht stellen van het gebruik van hemel- en/of grijswater bij nieuwbouw.

Lees verder
KRW, leveringszekerheid drinkwater en WACC belangrijke thema's in Commissiedebat Water
9 juni 2023

​Op 7 juni vond het Commissiedebat Water plaats in de Tweede Kamer met minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). In het debat gaven Tweede Kamerleden Fahid Minhas (VVD), Tjeerd de Groot (D66), Laura Bromet (GL) en Eva van Esch (PvdD) aan meer concreetheid te willen zien in de plannen van de minister wat betreft de KRW-impuls, om de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen....

Lees verder
Minister Harbers rapporteert aan Tweede Kamer over financierbaarheid drinkwatersector
12 april 2023

Minister Harbers van IenW heeft op 11 april de Tweede Kamer een rapport gestuurd over de financierbaarheid van de drinkwatersector. In het rapport ‘Financierbaarheid drinkwatersector’ staan aanbevelingen voor het verbeteren van de regelgeving over de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet (WACC).

Lees verder
Verkenning mogelijke drinkwaterbesparingsmaatregelen gepubliceerd; nationale aanpak noodzakelijk
10 februari 2023

Minister Harbers van IenW stuurde op 9 februari de verkenning effectief instrumentarium Bewust en zuinig drinkwatergebruik van adviesbureau Berenschot naar de Tweede Kamer. In de Kamerbrief haalt hij aan dat bewust en zuinig drinkwatergebruik een hoofddoel is in de Beleidsnota Drinkwater voor de periode 2021-2026.

Lees verder