Direct naar content

Afwegingskader voor locatiekeuze woningbouw maakt beschikbaarheid drinkwater sturend

10 april 2024 Nieuws

Op 9 april stuurde minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat het Ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving naar de Tweede Kamer. Het ruimtelijk afwegingskader beantwoordt de vraag waar, gezien de risico’s vanuit het water- en bodemsysteem, het beste gebouwd kan worden. Het kan provincies, gemeenten en waterschappen helpen bij de keuze voor de locatie van bouwprojecten. Het afwegingskader is een uitwerking van de volgende structurerende keuze uit Water en bodem sturend: ‘We maken de risico’s van overstromingen, wateroverlast, bodemdaling en drinkwaterbeschikbaarheid sturend bij de locatiekeuze en inrichting van woningbouw.’ Vewin is blij met het afwegingskader.

Drinkwatersector positief over afwegingskader

Gezien de problematiek rondom waterbeschikbaarheid is er een reële kans dat nieuwbouwwoningen niet tijdig op het drinkwaternet kunnen worden aangesloten. Het afwegingskader bevat daarom onder meer een sturingskaart drinkwater waarop te zien is in welke regio’s in Nederland het zekerstellen van de drinkwatervoorziening vanwege onvoldoende beschikbare en benutbare drinkwaterbronnen onder druk staat. De drinkwatersector is blij met het afwegingskader, omdat het de decentrale overheden oproept tijdig in gesprek te gaan met drinkwaterbedrijven om mogelijke knelpunten op te lossen. Zo kan voorkomen worden dat de beschikbaarheid van drinkwater de woningbouwopgave belemmert.

Niet vrijblijvend

Het is voor de drinkwaterbedrijven belangrijk dat de decentrale overheden ook commitment uitspreken om het ruimtelijk afwegingskader toe te passen. De drinkwatersector ziet graag dat het voor decentrale overheden bindend wordt om in gebieden met (dreigende) tekorten vroegtijdig in gesprek te gaan met drinkwaterbedrijven om knelpunten op te lossen.

Lees het standpunt van Vewin over Water en bodem sturend

Bekijk het Ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving

Alexander van den Honert

Stuurgroepsecretaris Doelmatigheid, Transparantie & Waterketen

honert@vewin.nl

070 349 08 55

Contact

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Laat ons weten wat je bezighoudt. Heb je een vraag voor ons? Stel hem gerust.
*Verplicht veld

Abonneren Waterspiegel

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Adres*