Direct naar content

Drinkwater centraal in Wetgevingsoverleg Water

30 januari 2024 Nieuws

Op 29 januari vond in de Tweede Kamer het Wetgevingsoverleg Water plaats. Acht fracties namen deel aan het debat. De aanwezige Kamerleden ruimden een prominente plaats in voor het verzekeren van een toekomstbestendige drinkwatervoorziening.

Waarborgen van de beschikbaarheid drinkwaterbronnen

Meerdere partijen hebben aangegeven dat de beschikbaarheid van bronnen voor de drinkwatervoorziening gegarandeerd moet worden. Olger van Dijk (NSC) vergeleek de problematiek met de netcongestie elektriciteit en vroeg de minister welke urgentie hij onderkent en of de minister zijn systeemverantwoordelijkheid neemt. Geert Gabriëls (GroenLinks-PvdA) gaf aan dat het Actieprogramma beschikbaarheid drinkwaterbronnen 2023-2030 niet te ‘slap en vrijblijvend’ moet zijn en vroeg de minister waarom hij zijn bevoegdheid tot het geven van een aanwijzing meteen weggeeft. Peter de Groot (VVD) verwees naar de onlangs uitgekomen signaalrapportage van de ILT en vroeg de minister naar de mogelijkheden van waterbesparing bij grote bedrijven. Ines Kostić (PvdD) vroeg de minister waarom Rijkswaterstaat niet ingrijpt bij lozingen om de productie van drinkwater te borgen. De minister gaf aan dat hij samen met de provincies en de drinkwaterbedrijven drinkwater als dwingende reden van groot openbaar belang nader uitwerkt en op welke wijze dit meegewogen kan worden bij de toepassing van nieuwe bronnen voor drinkwater. Ook heeft de minister de mede bestuurders in het BO Water gevraagd in het komende BO Water van april met een nader beeld te komen. De minister deelt het beeld dat de drinkwatervoorziening niet in gevaar mag komen.

Meer duidelijkheid rondom WACC

De Tweede Kamer heeft de minister gevraagd duidelijkheid te verschaffen op korte termijn over het proces rondom de WACC (Weighted Average Cost of Capital, vermogenskostenvoet). De ChristenUnie diende een motie in over de WACC, mede ondersteund door de VVD, D66 en NSC. In de motie word de regering gevraagd zo snel mogelijk dit jaar aan de drinkwaterbedrijven duidelijkheid te geven over de financieringsruimte met ingang van 2025. Daarbij moet verzekerd worden dat deze financieringsruimte de drinkwaterbedrijven in staat stelt de noodzakelijke investeringen te kunnen doen, zodat zij kunnen blijven voldoen aan hun wettelijke taak. Het verzoek aan de Tweede Kamer is om voor het einde van het eerste kwartaal hierover te rapporteren. De minister gaf de motie aan het oordeel van de Tweede Kamer.

Zorgplicht voor bedrijven

Door Olger van Dijk (NSC) werd aan de minister gevraagd via de Drinkwaterwet duidelijk te maken dat de leveringsplicht en zorgplicht ook gelden voor bedrijven die water van drinkwaterkwaliteit nodig hebben. NSC wil dat bedrijven die drinkwater nodig hebben dat ook kunnen krijgen, terwijl de minister aangeeft dat de leveringsplicht en zorgplicht alleen gelden voor huishoudens. De minister gaf aan dat hij voor het Commissiedebat Water in juni de zorgplicht drinkwater goed in kaart zal brengen en dat zijn intentie is dat ook bedrijven die water van drinkwaterkwaliteit nodig hebben onder de wettelijke leveringsplicht en zorgplicht vallen. Daarbij moet nader worden uitgewerkt om welke bedrijven het gaat.

Veiligstellen drinkwatervoorziening

Om de waterveiligheid rondom pompstation Bergambacht te garanderen heeft de VVD een motie ingediend, mede ondersteund door de ChristenUnie. Zij vragen de regering de versterking van het dijktraject 15-2 bij het drinkwaterpompstation van Dunea te Bergambacht te prioriteren, zodat de kans op overstroming teruggebracht wordt naar een kans van 1 op 3000. De minister gaf de motie aan het oordeel van de Tweede Kamer als hij de gevraagde actie als een inspanningsverplichting mag zien. Hij zal samen met het waterschap en Dunea in overleg gaan.

Ines Kostić (PvdD) vroeg de minister bij de herijking van de Nationale klimaatadaptatiestrategie hittestress op verhardingen mee te nemen, omdat dit kan leiden tot ongewenste opwarming van drinkwater. De minister was het met dit verzoek eens. De opwarming van drinkwater zal daarom worden betrokken bij de Nationale klimaatadaptatiestrategie.

Alexander van den Honert

Stuurgroepsecretaris Doelmatigheid, Transparantie & Waterketen

honert@vewin.nl

070 349 08 55

Contact

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Laat ons weten wat je bezighoudt. Heb je een vraag voor ons? Stel hem gerust.
*Verplicht veld

Abonneren Waterspiegel

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Adres*