Direct naar content

Droogte: gevolgen merkbaar, vooralsnog geen knelpunten drinkwatervoorziening

11 juni 2020 Nieuws

De drinkwatersector heeft in het warme Pinksterweekend te maken gehad met lokaal zeer hoge waterafzetten. Dit heeft op een paar plaatsen geleid tot drukverlaging. De watervraag is na het Pinksterweekend gestabiliseerd.
De drinkwatersector heeft geen knelpunten met de drinkwaterproductie. Wel roept de sector gebruikers op bewust om te gaan met drinkwater. Omdat door de corona-maatregelen veel mensen naar verwachting niet of in eigen land op vakantie gaan en een droge, warme zomer wordt verwacht, bereiden de drinkwaterbedrijven zich voor op een zeer hoge drinkwatervraag.

Op 10 juni verscheen de nieuwe droogtemonitor van de Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW). De LCW blijft opgeschaald naar de fase ‘dreigende watertekorten’. De neerslag van afgelopen week heeft weliswaar gezorgd voor een stabilisatie van de situatie, maar is onvoldoende om een einde te maken aan de droogte. Hierdoor is nog steeds sprake van het hoogst gemeten neerslagtekort voor deze tijd van het jaar, wat resulteert in lage grondwaterstanden. Met name in Oost-, en Zuid-Nederland zijn de effecten van de droogte merkbaar. In deze gebieden kan geen water worden aangevoerd.

De droogte en de gevolgen daarvan zijn merkbaar, maar er zijn momenteel geen knelpunten in de bronnen (grond- en oppervlaktewater) voor de bereiding van drinkwater. De afvoeren van de Rijn en Maas zijn lager dan normaal maar nog voldoende voor de drinkwatervoorziening. Het IJsselmeer is op peil en het chloridegehalte is goed. Het chloridegehalte op het Haringvliet is hoger dan normaal maar dit heeft geen impact op de inname van ruwwater. De afvoer van de Drentsche Aa is fors gedaald waardoor de drinkwatersector op lange termijn rekening houdt met minder inname uit de Drentsche Aa en meer inzet vanuit grondwater. De waterpeilen in de bekkens, duinen en plassen zijn op orde.

De droge zomers van 2018 en 2019 hebben eens te meer duidelijk gemaakt dat de toekomstige beschikbaarheid van voldoende, kwalitatief goed zoet water in alle delen van het land geen vanzelfsprekendheid is. De Beleidstafel Droogte, waar de drinkwatersector aan deel nam, leverde een reeks van aanbevelingen op gericht op een meer klimaatrobuuste inrichting van het watersysteem. Water als uitgangspunt kiezen bij de ruimtelijke inrichting, water beter vasthouden en zuinig omgaan met water zijn essentiële elementen daarvan.
De drinkwaterbedrijven zetten daarom in op waterbewustwording, participeren bijvoorbeeld in decentrale wijkinitiatieven (o.a. waterketenbeheer) en denken mee bij innovatie van waterverbruikende apparaten. Ook het ontmoedigen van laagwaardig gebruik van drinkwater door grootverbruikers hoort daarbij. Weersomstandigheden en verschillen in drinkwaterbronnen, zoals het gebruik van grondwater en/of oppervlaktewater zorgen ervoor dat de situatie per regio kan verschillen. Drinkwaterbedrijven voorzien hun klanten daarom altijd van informatie op maat, binnen hun eigen voorzieningsgebied. Drinkwaterbedrijven voelen zich verantwoordelijk bij te dragen aan een duurzame samenleving; minder water gebruiken is altijd beter, het hele jaar door.

Wanneer er sprake is van een (dreigend) watertekort of droogte, stelt de LCW een droogtemonitor op. In een periode van droogte gebeurt dit elke 2 weken, of vaker als dat nodig is. Hierin worden de huidige situatie en de toekomstige verwachtingen voor watertekort of droogte beschreven. Deze informatie is gebaseerd op gegevens van de waterschappen, KNMI, Rijkswaterstaat en Vewin. Deze partijen komen tijdens dreigende crisissituaties bijeen in de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW), samen met andere crisispartners als het ministerie van IenW, provincies, veiligheidsregio’s, gemeenten en de drinkwatersector. De taken van de crisispartners zijn vastgelegd in het Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte (LDWD).

Meer informatie over de drinkwatervoorziening staat in onze publicatie Continu betrouwbaar drinkwater maken hoe doen we dat?​

Alexander van den Honert

Stuurgroepsecretaris Doelmatigheid, Transparantie & Waterketen

honert@vewin.nl

070 349 08 55

Contact

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Laat ons weten wat je bezighoudt. Heb je een vraag voor ons? Stel hem gerust.
*Verplicht veld

Abonneren Waterspiegel

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Adres*