Direct naar content

Eerste Kamerlid Barth bezoekt productielocatie drinkwater van Dunea

23 november 2016 Nieuws

Op 21 november was Marleen Barth, fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer, voor een werkbezoek te gast bij Dunea. Op de productielocatie in Scheveningen sprak zij met Wim Drossaert (algemeen directeur Dunea), Arjen Frentz (plaatsvervangend directeur Vewin) en Sabine Gielens (stuurgroepsecretaris Beveiliging en Crisismanagement Vewin).
Vewin gaf een toelichting op de drinkwatersector en de drinkwatervoorziening. Hierbij kwamen ook de zorgen van de drinkwatersector aan bod, want het drinkwater in Nederland is van hoge kwaliteit maar de kwaliteit van de bronnen staat onder druk.

Drinkwaterbronnen onder druk
Vewin en Dunea gingen in op de impact van verontreinigingen van oppervlaktewater op de bereiding van drinkwater. Dit deden zij aan de hand van het voorbeeld van de verontreiniging met pyrazool in de Maas die ervoor zorgde dat de inname van Maaswater voor de productie van drinkwater langere tijd stilgelegd moest worden in de zomer van 2015.
De kwaliteit van de bronnen staat ook onder druk als gevolg van klimaatverandering en medicijnresten. Voor het terugdringen van medicijnresten in oppervlakte- en grondwater zijn maatregelen in de hele keten nodig, van voorlichting (geen medicijnen in het riool maar inleveren bij de apotheek) tot onderzoek naar efficiënte zuiveringstechnieken.

Wet open overheid en meldplicht cybersecurity
Tijdens het werkbezoek kwamen ook actuele dossiers van de Eerste Kamer aan bod, zoals het initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid (Woo) en het wetsvoorstel Gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity. Bij de Woo pleit Vewin ervoor om op overkoepelend niveau de bescherming te borgen van gevoelige gegevens die vitale aanbieders, waaronder de drinkwaterbedrijven, in het kader van de nationale veiligheid met de overheid delen. Barth lichtte toe dat de behandeling van de Woo is uitgesteld i.v.m. een impactanalyse die momenteel door het ministerie van BZK wordt uitgevoerd. Naar verwachting vindt de behandeling plaats na de komende Tweede-Kamer verkiezingen.
Het wetsvoorstel Gegevensverwerking legt een ICT-meldplicht op aan een aantal vitale aanbieders, waaronder de drinkwaterbedrijven. Het gaat om ICT-inbreuken die (mogelijk) grote impact hebben op de continuïteit van de vitale dienst. Vewin heeft aangegeven dat zij zich kan vinden in het wetsvoorstel.

Het werkbezoek werd afgesloten met een rondleiding over het terrein van de drinkwaterproductielocatie, gelegen in de duinen van Scheveningen.

Lees hier het Vewin standpunt over initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid
Lees hier het Vewin standpunt over wetsvoorstel Gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity

​V.l.n.r.: Wim Drossaert (algemeen directeur Dunea), Jan Hoekema (burgemeester van Wassenaar), Marleen Barth (Fractievoorzitter PvdA Eerste Kamer), Arjen Frentz (plaatsvervangend directeur Vewin) en Sabine Gielens (stuurgroepsecretaris Beveiliging & Crisismanagement Vewin).

Alexander van den Honert

Stuurgroepsecretaris Doelmatigheid, Transparantie & Waterketen

honert@vewin.nl

070 349 08 55

Contact

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Laat ons weten wat je bezighoudt. Heb je een vraag voor ons? Stel hem gerust.
*Verplicht veld

Abonneren Waterspiegel

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Adres*