Direct naar content

Europees Parlement: milieucommissie benadrukt prioriteit grondwaterbeschermingsgebieden in Bodemrichtlijn

14 maart 2024 Nieuws

​Deze week heeft de milieucommissie (ENVI) van het Europees Parlement gestemd over (compromis) amendementen op de Richtlijn bodemmonitoring en veerkracht. Vewin is blij met de aangenomen amendementen. De amendementen benadrukken de prioriteit van grondwaterbeschermingsgebieden in de richtlijn, wat van essentieel belang is voor de drinkwatersector. De amendementen zijn nog niet definitief, het Europees Parlement moet er plenair nog een standpunt over innemen.

Vewin beschouwt de richtlijn als een positieve stap richting gezondere bodems en betere waterkwaliteit voor drinkwater. Vewin heeft herhaaldelijk opgeroepen tot meer ambitie, meer aandacht voor de link met grondwater en pleit voor een strengere richtlijn.

Amendementen belangrijk voor toekomstige drinkwatervoorziening

De aangenomen amendementen vormen een positieve eerste stap die directe invloed kan hebben op de bodemgezondheid van de grondwaterbeschermingsgebieden. Bestaande maatregelen, zowel van de overheid als particuliere maatregelen, zijn in Nederland niet voldoende voor het verbeteren van de bodemgezondheid, met name in grondwaterbeschermingsgebieden. Daarom is het essentieel dat deze amendementen zijn aangenomen om de toekomstige drinkwatervoorziening veilig te stellen en de (grond)waterkwaliteit te verbeteren.

Standpunt Vewin

Vewin heeft in de afgelopen tijd opgeroepen tot meer ambitie en pleit voor een strengere richtlijn. Het is voor de drinkwatersector van belang dat grondwater en de relatie tussen bodem en grondwater duidelijker worden geïntegreerd in de doelstelling, reikwijdte en definities van de Bodemrichtlijn. Vewin heeft ook het belang benadrukt dat gebieden die bestemd zijn voor de winning van drinkwater prioriteit moeten krijgen bij een risicogebaseerde aanpak voor bodemsanering bij bodemverontreiniging.

De aangenomen amendementen zijn van grote betekenis omdat ze een verbreding betekenen van de definitie van vervuiling. Hierdoor valt een breder scala aan verontreinigingen onder de richtlijn. Dit zou betekenen dat lidstaten meer verantwoordelijkheid gaan dragen om vervuiling aan te pakken. Dit is cruciaal voor het behoud van de grondwaterkwaliteit, vooral in gebieden bestemd voor de drinkwatervoorziening.

Verhoogde status voor drinkwatergebieden

Bovendien wil de ENVI-commissie met de amendementen de gebieden voor de drinkwatervoorziening een verhoogde status geven in de richtlijn. Dit vertaalt zich naar gerichtere aandacht en de mogelijkheid maatregelen te treffen ter bescherming van de waterkwaliteit in de gebieden voor de drinkwatervoorziening.

De amendementen hebben tevens een doorslaggevende invloed op de Richtlijn wat betreft bodemverontreiniging, wat van vitaal belang is voor de drinkwatersector. Het vaststellen van strengere beleidsmaatregelen en regelgeving met betrekking tot bodemmonitoring en veerkracht zal een positieve impact hebben op de drinkwatervoorziening en -kwaliteit in Nederland.

Lees het standpunt van Vewin over de EU Richtlijn Bodemmonitoring en veerkracht

Lees het nieuwsbericht van Vewin over de EU Richtlijn Bodemmonitoring en veerkracht

Alexander van den Honert

Stuurgroepsecretaris Doelmatigheid, Transparantie & Waterketen

honert@vewin.nl

070 349 08 55

Contact

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Laat ons weten wat je bezighoudt. Heb je een vraag voor ons? Stel hem gerust.
*Verplicht veld

Abonneren Waterspiegel

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Adres*