Direct naar content

Europees Parlement stemt voor strenger beleid op vervuilende chemische stoffen

26 april 2024 Nieuws

Op 24 april stemde het Europees Parlement voor het herzien van de lijsten van verontreinigende stoffen, om vervuiling van grond- en oppervlaktewater tegen te gaan en Europese waterkwaliteitsstandaarden te verbeteren. In het voorstel van de Europese Commissie wordt onder andere PFAS toegevoegd aan de lijsten, evenals stoffen zoals medicijnresten en bestrijdingsmiddelen. Ook wordt voorgesteld de lijsten met vervuilende stoffen regelmatiger te actualiseren. Vewin is blij met de uitslag van de stemming en staat achter het herzien van de lijsten van verontreinigende stoffen. Dit is noodzakelijk om de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater beter te kunnen beschermen.

Risico voor drinkwaterbronnen

Vewin pleitte vóór het opnemen van nieuwe medicijnresten (hormoonverstoorders, pijnstillers en antibiotica), bestrijdingsmiddelen en PFAS op de lijsten van verontreinigende stoffen voor grond- en oppervlaktewater in de Grondwaterrichtlijn (GWR) en de KRW Richtlijn Prioritaire Stoffen. Deze stoffen vormen namelijk een groot risico voor de bronnen voor drinkwater. Drinkwaterbedrijven zijn genoodzaakt vanwege verontreinigingen hoge kosten te maken voor monitoring en zuivering. De lijsten geven handvatten om de emissies van deze stoffen naar het milieu en bronnen voor drinkwater te verminderen. Ook pleitte Vewin voor het driejaarlijks monitoren en rapporteren over de implementatie en resultaten van de prioritaire stoffenlijsten.

PFAS

Vewin hoopt dat er spoedig een Europees totaalverbod voor productie, gebruik en emissie van PFAS volgt en dat daarna snel alle noodzakelijke maatregelen genomen zijn om te voldoen aan deze nieuwe eisen van de Kaderrichtlijn Water. Hierover moeten concrete en ambitieuze afspraken worden gemaakt.

Vervolg

Vanwege de komende Europese verkiezingen van begin juni heeft deze stemming nu geen juridische gevolgen, maar wel een politiek bindende betekenis voor het volgende Europese Parlement.

De Raad van Ministers moet nog positie innemen voordat de Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie gaan onderhandelen en besluiten over het commissievoorstel. Pas daarna kan de wetgeving definitief doorgevoerd worden.

Lees het standpunt van Vewin over de Stoffenlijsten Grondwaterrichtlijn en Richtlijn prioritaire stoffen
Lees het verslag van de stemming in het Europees Parlement

Alexander van den Honert

Stuurgroepsecretaris Doelmatigheid, Transparantie & Waterketen

honert@vewin.nl

070 349 08 55

Contact

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Laat ons weten wat je bezighoudt. Heb je een vraag voor ons? Stel hem gerust.
*Verplicht veld

Abonneren Waterspiegel

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Adres*