Direct naar content

Hoofdlijnendebat LNV: prioriteit voor de bescherming drinkwaterbronnen in het NPLG

5 april 2022 Nieuws

​​Een opvallende kop boven het NRC-interview op 1 april jl. met de minister voor Natuur en Stikstof: “Minister Van der Wal over stikstofprobleem: ‘Straks kunnen we geen schoon water meer uit de kraan drinken’”. De minister sprak in dit interview over de kabinetsplannen om de stikstofuitstoot in Nederland sneller terug te dringen en de beleidsbrief die ze eerder die dag aan de Tweede Kamer stuurde. In deze beleidsbrief staan de hoofdlijnen van de gecombineerde aanpak natuur, water en klimaat in het landelijk gebied en het bredere stikstofbeleid. Ondanks de kop in het NRC-interview over drinkwater en de mooie woorden van de minister, stond er in haar uitgebreide beleidsbrief aan de Tweede Kamer geen woord over de bescherming van drinkwaterbronnen. Vewin vindt dit een gemiste kans. Vanuit de drinkwatersector zien we de unieke mogelijkheid die het NPLG biedt om concreet meerdere waterkwaliteitsproblemen uit de KRW in één keer integraal op te lossen, de zoetwaterbeschikbaarheid te verzekeren en zo duurzame drinkwaterbronnen te garanderen. Aanstaande woensdag 6 april is in de Tweede Kamer het Hoofdlijnendebat LNV, hier zal ook het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) worden besproken.

Nu het moment om meerdere waterkwaliteitsproblemen integraal op te lossen

Wat Vewin betreft is het belangrijk om in de regionale uitwerking, naast de aanpak van stikstof/nitraat en bestrijdingsmiddelen, ook andere probleemstoffen zoals medicijnresten en opkomende stoffen mee te nemen. Het NPLG is een brede strategie op hoofdlijnen, die richting geeft aan toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied en de ruimtelijke ontwikkeling van de agrarische sector, verbetering van leefbaarheid, luchtkwaliteit en andere onderdelen van milieu, natuur en leefomgevingskwaliteit. Behalve het stikstofdossier, de klimaatopgave en natuurherstel moet het NPLG er ook voor zorgen dat de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Nitraatrichtlijn in 2027 worden gehaald. Een belangrijk en structurerend doel van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is om deze Europese verplichtingen op het gebied van water, inclusief de ambities op natuur, klimaat en drinkwater, via een gebiedsgericht programma aan te pakken, waarbij zoveel mogelijk belangen gekoppeld worden. Het Rijk heeft hier de regierol, waarbij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een systeemverantwoordelijkheid heeft voor het watersysteem en de waterkwaliteit.

Zes concrete kansen vanuit het NPLG om nu aan te pakken

Samengevat ziet Vewin nu zes concrete kansen in het NPLG om de grote opgaven op watergebied aan te pakken:

  1. In het NPLG verankeren van de bestaande doelstellingen voor het terugdringen van de belasting van drinkwaterbronnen met nitraat en gewasbeschermingsmiddelen;
  2. Benutten van het NPLG om de bescherming van drinkwaterbronnen te verbeteren, de zoetwaterbeschikbaarheid te verzekeren en de doelen uit de Nitraatrichtlijn en de KRW te bereiken;
  3. Slim combineren van oplossingen en daarmee naast nitraat en bestrijdingsmiddelen ook andere KRW-opgaves, zoals rond opkomende stoffen en medicijnresten meenemen in de aanpak en daarmee synergie bewerkstelligen;
  4. De beschermingsgebieden voor drinkwater een prioritaire status geven in het NPLG;
  5. Instellen van bufferzones rond grondwaterbeschermingsgebieden en via gebiedsgerichte maatregelen in-en rond deze gebieden de doelstellingen realiseren op het vlak van waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid;
  6. Betrekken van de drinkwaterbedrijven bij de uitwerking van de gebiedsgerichte aanpak binnen het NPLG.

Lees hier ons standpunt over het NPLG: Hoofdlijnendebat LNV – Standpunten Vewin

Lees hier de beleidsbrief aan de Tweede Kamer van 1 april 2022 over stikstof:

Lees hier het interview met minister van der Wal: Minister Van der Wal over stikstofprobleem: ‘Straks kunnen we geen schoon water meer uit de kraan drinken’ – NRC

Alexander van den Honert

Stuurgroepsecretaris Doelmatigheid, Transparantie & Waterketen

honert@vewin.nl

070 349 08 55

Contact

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Laat ons weten wat je bezighoudt. Heb je een vraag voor ons? Stel hem gerust.
*Verplicht veld

Abonneren Waterspiegel

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Adres*