Direct naar content

Nationaal Programma Landelijk Gebied schiet tekort bij beschermen kwaliteit drinkwaterbronnen

30 november 2022 Nieuws
De voortgangsbrief over het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) die onlangs door het kabinet aan de Tweede Kamer is gestuurd stelt wat Vewin betreft teleur waar het gaat om de bescherming van de kwaliteit van drinkwaterbronnen. In de Kamerbrief en het bijbehorende NPLG ontwikkeldocument beschrijft het kabinet welke nationale, structurerende keuzes zijn gemaakt op het gebied van klimaat, water, bodem, stikstofreductie en natuur om de transitie van het landelijk gebied vorm te geven. Hierbij geeft het kabinet aan hoe deze keuzes moeten doorwerken in een gebiedsgerichte aanpak, die opgenomen zal worden in provinciale gebiedsprogramma’s. Een belangrijk doel van het NPLG is om de Europese verplichtingen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Nitraatrichtlijn te realiseren. In de brief is er vrijwel geen aandacht voor de specifieke doelstellingen die er bestaan voor het beschermen van de kwaliteit van drinkwaterbronnen.

Doelen voor drinkwaterbronnen verankeren in het NPLG

De brief maakt onderdeel uit van een pakket aan Kamerbrieven, over Water en Bodem Sturend, het toekomstperspectief van de landbouw en de stikstofaanpak. Met het NPLG werkt het kabinet aan een vitaal landelijk gebied met een gezonde natuur. Het kabinet wil via een gebiedsgerichte aanpak stikstofmaatregelen combineren met andere maatregelen om de natuur, de bodem en de waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te halen. Voor de drinkwatersector is het belangrijk dat de gebiedsgerichte aanpak van het NPLG bijdraagt aan het beperken van de emissie van nitraat en bestrijdingsmiddelen naar drinkwaterbronnen. Om dit te bereiken moet het Rijk aan de provincies meegeven dat het halen van de KRW-doelen bij drinkwaterbronnen een belangrijke randvoorwaarde is, die opgenomen moet worden in de provinciale gebiedsprogramma’s. Ook moeten de bestaande doelen voor drinkwaterbronnen op het gebied van nitraat (uit de Bestuursovereenkomst nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden) en bestrijdingsmiddelen (uit de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030) in het NPLG worden verankerd, zodat ze een goede plek in de gebiedsprogramma’s krijgen. Dat deze doelen nu niet terugkomen in de structurerende keuzes van het Rijk vindt Vewin teleurstellend.
Meer lezen
Lees hier de kamerbrief en het ontwikkeldocument:

Alexander van den Honert

Stuurgroepsecretaris Doelmatigheid, Transparantie & Waterketen

honert@vewin.nl

070 349 08 55

Contact

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Laat ons weten wat je bezighoudt. Heb je een vraag voor ons? Stel hem gerust.
*Verplicht veld

Abonneren Waterspiegel

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Adres*