Direct naar content

Nieuwe uitgave Handboek Omgevingswet

29 maart 2023 Nieuws
Vewin heeft het ‘Handboek Omgevingswet voor een duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening’ opnieuw geactualiseerd. Dit handboek ondersteunt drinkwaterbedrijven (en overheden) bij het in de praktijk omgaan met de Omgevingswet die op 1-1-2024 in werking treedt. Nieuw in deze uitgave is de laatste informatie afkomstig uit gepubliceerde wetgevingsproducten en handreikingen, de samenhang met nieuwe beleidsontwikkelingen (zoals Programma Water en bodem sturend), extra toelichting en nieuwe voorbeelden.

Wettelijke zorgplicht duurzaam veiligstellen openbare drinkwatervoorziening

Drinkwaterbedrijven zorgen voor de openbare drinkwatervoorziening in hun distributiegebied. De levering van drinkwater is een publieke taak op grond van de wet. Overheden dragen op basis van de Drinkwaterwet, Kaderrichtlijn Water (KRW) en Omgevingswet zorg voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. Het Handboek Omgevingswet richt zich op het duurzaam veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening. Het is gericht op samenwerken aan de bescherming van de bronnen en infrastructuur voor de drinkwatervoorziening. Vier onderwerpen staan hierbij centraal:
  • voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit;
  • voldoende grondwater van goede kwaliteit;
  • bescherming van infrastructuur;
  • de relatie drinkwater – natuur.

Vroegtijdige afstemming cruciaal

Het nieuwe stelsel schept mogelijkheden voor integrale, samenhangende en gebiedsgerichte oplossingen. Of dit goed gaat werken hangt af van de manier waarop in de dagelijkse praktijk met de nieuwe wet- en regelgeving wordt omgegaan. Een integralere blik op het water- en bodemsysteem is van groot belang voor de bescherming van de drinkwaterbronnen en -infrastructuur. Water en bodem als basis nemen is ook het uitgangspunt van het programma Water en bodem sturend. Hierover stuurde de minister van IenW in november 2022 een brief naar de Tweede Kamer. Belangrijk doel van de Omgevingswet is bij ruimtelijke ontwikkelingen zo vroeg mogelijk te beginnen met afstemmen en samenwerken met betrokkenen om problemen later in het proces te voorkomen. Zo kunnen drinkwaterbedrijven al bij de start van belangrijke projecten de belangen van de drinkwatervoorziening onder de aandacht brengen. Aan de andere kant is het voor met name gemeenten, provincies en waterschappen van groot belang de drinkwaterbedrijven vroeg te betrekken bij hun beleidsvorming en uitvoeringsplannen. Zij moeten vanuit hun zorgplicht bijdragen aan de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening.
Dit is de derde uitgave sinds het handboek voor het eerst verscheen in 2017.

Alexander van den Honert

Stuurgroepsecretaris Doelmatigheid, Transparantie & Waterketen

honert@vewin.nl

070 349 08 55

Contact

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Laat ons weten wat je bezighoudt. Heb je een vraag voor ons? Stel hem gerust.
*Verplicht veld

Abonneren Waterspiegel

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Adres*