Direct naar content

Onderzoek toont de voor- en nadelen van waterhergebruik in nieuwbouw

4 juli 2023 Nieuws
In juni presenteerde Witteveen+Bos, in opdracht van het Rijk, een rapport over de voor- en nadelen van het gebruik van hemelwater- en grijswater in huis. Dit in relatie met het mogelijk verplicht stellen van het gebruik van hemel- en/of grijswater bij nieuwbouw. Het rapport laat zien dat er een flinke besparing op drinkwater mogelijk is door het treffen van technische voorzieningen in woningen, maar dat deze gepaard gaan met risico’s voor de volksgezondheid. In het buitenland worden deze risico’s acceptabel gemaakt door voorwaarden te stellen aan het beheer en onderhoud van dergelijke technische voorzieningen. De onderzoekers concluderen dat vervolgonderzoek nodig is om een gewogen risicoafweging te kunnen maken.

Slimmer watergebruik in huis

Vewin pleit al langer voor waterbewust bouwen omdat dit bijdraagt aan het zekerstellen van de toekomstige drinkwatervoorziening. Enerzijds is een wijziging van het Besluit bouwen leefomgeving (Bbl) nodig zodat gemeenten via maatwerkregels de mogelijkheid krijgen tot het geven van aanwijzingen en verplichtingen kunnen opleggen tot waterbewust bouwen. Anderzijds is het van belang om het Drinkwaterbesluit aan te passen zodat niet alleen op het dak opgevangen regenwater als huishoudwater kan worden gebruikt. Ook vindt Vewin dat huishoudwater voor meer toepassingen dan toiletspoeling gebruikt kan worden zoals het wassen van de auto of gebruik van de wasmachine. De drinkwatersector vindt het daarbij belangrijk dat de volksgezondheid is geborgd.
Lees het standpunt van Vewin over waterbewust bouwen

Alexander van den Honert

Stuurgroepsecretaris Doelmatigheid, Transparantie & Waterketen

honert@vewin.nl

070 349 08 55

Contact

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Laat ons weten wat je bezighoudt. Heb je een vraag voor ons? Stel hem gerust.
*Verplicht veld

Abonneren Waterspiegel

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Adres*