30% Belasting op drinkwater: de maat is echt vol
Terug 13 november 2018

30% Belasting op drinkwater: de maat is echt vol

​​Afgelopen vrijdag debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Menno Snel (Financiën) over het Belastingplan. Daarbij kwam ook de btw-verhoging aan bod, en het bezwaar dat de drinkwatersector hiertegen heeft aangetekend. De staatssecretaris bleek niet gevoelig voor dit bezwaar. Vewin roept de Kamer nogmaals op de lastenverzwaring op drinkwater tegen te houden. Zowel 50Plus als de SP hebben een amendement ingediend met die strekking.

Steeds verder stijgende belastingen

Hans de Groene, directeur Vewin: 'De staatssecretaris heeft het standpunt van de drinkwatersector in zijn beantwoording terzijde geschoven. In feite heeft hij er een karikatuur van gemaakt door te stellen dat de btw-verhoging de consument drie cent per jaar kost en dus geen effect zal hebben op de consumptie. Los van het feit dat zijn sommetje niet klopt - een consument gebruikt per dag gemiddeld 120 liter drinkwater, veel meer dan om te drinken of voedsel te bereiden - is dit niet de kern van het standpunt van Vewin, dat gaat over de almaar stijgende belasting op drinkwater.'

De Groene vervolgt: 'Wij zijn de eerste om te zeggen dat de vraag naar drinkwater vrijwel inelastisch is. De vraag wordt dus nauwelijks beïnvloed door een geringe prijsverhoging. Waar het om gaat is dat de voordelen voor de consument van de voortdurende efficiencyverbeteringen van de drinkwaterbedrijven teniet worden gedaan door steeds verder stijgende belastingen. Twintig jaar geleden bestond de drinkwaterprijs voor bijna 15% uit belastingen, tien jaar geleden was dat bijna 25% en volgend jaar zal dat 30% zijn. De drinkwatersector vindt dat niet in overeenstemming met het karakter van eerste levensbehoefte als water en is van mening dat de prijs alleen moet worden bepaald door de kosten.'

Compenseer de btw-verhoging

Vewin doet daarom een dringend beroep op het kabinet de verhoging van de btw op drinkwater te compenseren door een navenante verlaging van de Belasting op Leidingwater (BoL). De Groene: 'De suggestie van de staatssecretaris dat de opbrengst van de BoL dient ter dekking van de kosten van de drinkwatervoorziening is niet juist. Consumenten betalen via de drinkwaterprijs de volledige kosten. De BoL is een generieke Rijksbelasting die de algemene middelen spekt.' Ook werkt deze belasting niet regulerend op het drinkwaterverbruik, zo bleek bij de verdubbeling van het belastingtarief in 2014.

Kraanwater is niet alleen een eerste levensbehoefte, het is ook de meest duurzame vorm van waterconsumptie. De Groene: 'Blijkbaar is het kabinet van plan de belasting op verpakt water te verlagen om de consumptie te stimuleren, terwijl het tegelijkertijd kraanwater dus duurder maakt. Dat is niet te rijmen met een kabinetsbeleid gericht op volksgezondheid en duurzaamheid. Uit het oogpunt van de (plastic) afvalproblematiek is het zelfs contraproductief.'

Tags by dit artikel
Delen via: