50Plus wil afschaffing van Belasting op Leidingwater
6 november 2018

50Plus wil afschaffing van Belasting op Leidingwater

Op maandag 5 november debatteerde de Tweede Kamer over het Belastingplan 2019, onder meer over de verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9%. Deze verhoging zorgt ervoor dat de prijs van drinkwater per 1 januari voor bijna een derde uit belastingen bestaat. Dat past volgens de drinkwaterbedrijven niet bij een eerste levensbehoefte en bij het kabinetsbeleid gericht op stimulering van duurzaamheid en een gezonde leefstijl. 50Plus diende een amendement in voor de afschaffing van de Belasting op Leidingwater (BoL).

 

Amendement afschaffing Belasting op Leidingwater

Martin van Rooijen (50Plus) gaf aan dat het amendement regelt dat de Belasting op Leidingwater geheel komt te vervallen. Hiermee wordt bereikt dat de belastingdruk op leidingwater volgend jaar niet toeneemt als gevolg van de btw-verhoging maar juist afneemt.
Het standpunt van de drinkwatersector kreeg ook bijval van andere Kamerleden. Zo stelde Renske Leijten (SP) de ‘tegengestelde maatregelen’ aan de kaak: flesjes water minder belasten en kraanwater zwaarder belasten. Henk Nijboer (PvdA) sloot zich daarbij aan: hij betoogde dat als je als kabinet zegt dat je het groenste ooit bent niemand snapt dat je flesjes water goedkoper maakt en drinkwater duurder.
Chris Stoffer (SGP) prees de campagne van de drinkwaterbedrijven en gaf aan dat het de SGP net als anderen dwars zit dat de beste variant die er is, kraanwater, duurder wordt. Dat is ook uit oogpunt van duurzaamheid niet goed. Stoffer vroeg concreet aan staatssecretaris van Financiën Menno Snel of deze mogelijkheden ziet de belastingen op kraanwater te verlagen.
D66 nam als enige partij expliciet afstand van het standpunt van de drinkwatersector. ​

 

Steeds meer belasting

Twintig jaar geleden bestond de consumentenprijs van kraanwater nog voor 15% uit belasting maar dat percentage bleef maar stijgen en binnenkort wordt dat 30%. De inspanningen die drinkwaterbedrijven leveren om de tarieven van deze eerste levensbehoefte zo laag mogelijk te houden worden hierdoor teniet gedaan. Nu lijkt het er bovendien op dat in het Nationaal Preventieakkoord dat binnenkort wordt afgesloten de belasting op flessenwater verlaagd wordt om gezonde keuzes voor consumenten te stimuleren. Het is volgens de drinkwaterbedrijven onbegrijpelijk en principieel onjuist dat kraanwater duurder wordt gemaakt en tegelijkertijd flessenwater goedkoper.
Drinkwater is niet alleen gezond, maar ook duurzaam. Het wordt op milieuvriendelijke manier geproduceerd en zonder (plastic) verpakking of vrachtwagenkilometers bij iedereen thuisbezorgd.

Oproep drinkwatersector

De drinkwatersector riep het kabinet herhaaldelijk op de belasting op drinkwater niet te verhogen; onder meer via de media, met brieven aan de staatssecretarissen van VWS, Financiën en IenW en onlangs nog met een advertentie in landelijke dagbladen onder de kop ‘De maat is vol’. Vewin heeft ervoor gepleit de btw-verhoging, als deze onafwendbaar is, te compenseren door een verlaging van de Belasting op Leidingwater (BoL).

Update 7 november:
Na het debat, bij de behandeling van de IenW-begroting op 7 november, diende de SP een amendement in dat beoogt het btw-tarief voor drinkwater op 6% te houden.


Op 9 november debatteert de Kamer verder over het Belastingplan, op 12 november volgen de stemmingen.

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht