AO Waterkwaliteit: normering voor grondwater

Terug 27 juni 2013

AO Waterkwaliteit: normering voor grondwater

Stel normen op om de grondwaterkwaliteit te verbeteren, normeer geneesmiddelresten in drinkwaterbronnen en bescherm het Nederlandse duingebied. Dit is de inzet van Vewin voor het Algemeen Overleg Waterkwaliteit, dat vanavond in de Tweede Kamer plaatsvindt.

Grondwaterkwaliteit
Uit de RIVM rapportage “Bescherming drinkwaterbronnen in het nationaal beleid” blijkt dat meer dan de helft van alle grondwaterwinningen is verontreinigd. Vewin pleit voor normering van probleemstoffen, waaronder bromaat, cadmium, nikkel, nitriet en meer. Vewin pleit voor een normenkader in de regelgeving voor grondwater, het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (BKMW).

Geneesmiddelen
Geneesmiddelen vormen door de concentraties in drinkwaterbronnen een urgent probleem. De drinkwatersector wijst de volgende geneesmiddelen aan, waarvoor normering/streefwaarden moeten gaan gelden: carbamazepine, metformin, sotalol, lincomycine, metoprolol, fenazon, pentoxifylline, sulfamethoxazool, oestrogene activiteit, diclofenac en het röntgencontrastmiddel amidotrizoïnezuur (0,1 μg/l). De noodzaak van aanpak bij de bron, de vervuiler, moet centraal blijven. Vewin stelt een pilot voor in een regio bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) met hoge concentraties geneesmiddelen.

Deltaprogramma Kust
Drinkwaterbedrijven beheren als natuurbeheerder ongeveer 60% van de duinen, circa 15.000 hectare. Voor de Nederlandse kust heeft de synergie van waterwinning en natuur grote meerwaarde. De duinen zijn een belangrijk filter voor een groot deel van het Nederlandse drinkwater en een strategische zoetwaterbuffer voor West-Nederland. In het Deltaprogramma Kust is de bescherming van de drinkwatervoorziening in de kuststreek onvoldoende vastgelegd. Vewin stelt voor om de drinkwatergebieden in de duinen ruimtelijk vast te stellen in de Nationale Visie Kust.

 

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht