Aandacht voor geneesmiddelen tijdens conferentie in Brussel
Terug 24 september 2015

Aandacht voor geneesmiddelen tijdens conferentie in Brussel

Het is belangrijk om te voorkomen dat er resten van geneesmiddelen in drinkwaterbronnen komen. Dat zei Arjen Frentz als voorzitter van de EurEau - european federation of national associations of water services. Schoon, veilig en betrouwbaar drinkwater is belangrijk voor de volksgezondheid en samen kunnen we ervoor zorgen dat er minder resten van geneesmiddelen in het water komen.

Geneesmiddelen in oppervlaktewater moeten in een internationale context bezien worden. Het is belangrijk om te komen tot een gezamenlijke aanpak in een internationale setting via de Europese wetgeving en via de internationale riviercommissies. Het is belangrijk dat voor geneesmiddelen milieukwaliteitsnormen gelden zodat de Lidstaten adequate maatregelen moeten nemen. Hiervoor is het belangrijk dat deze stoffen op de lijst prioritaire stoffen van de Richtlijn staan.

Bij gebruik van medicijnen komen resten daarvan via het toilet in het oppervlaktewater; een belangrijke waterbron waar drinkwaterbedrijven drinkwater van maken. In oppervlakte- en grondwater worden regelmatig concentraties medicijnresten gemeten. Drinkwaterbedrijven zuiveren dat water, zodat het drinkwater zonder risico kan worden gedronken. Door de ‘end of pipe’-benadering te wijzigen naar aanpak bij de bron, via een ketenbenadering: de farmaceutische industrie, ziekenhuizen, artsen, apothekers én gebruikers kunnen bij het produceren, het voorschrijven en gebruiken van medicijnen een bijdrage leveren om het water minder te vervuilen. En wat er niet in komt, hoeft er ook niet uitgehaald te worden.

EurEau is de Europese Federatie van nationale koepels van drinkwaterproducenten en waterzuiveringsbedrijven met leden uit 27 Europese landen. EurEau kent drie commissies die ieder op hun expertisegebied opkomen voor de gezamenlijke belangen en de positie van het Bestuur uitwerken.

Delen via: