Agrarische hulp voor Waterbeheer

Terug 31 januari 2013

Agrarische hulp voor Waterbeheer

Donderdag 31 januari zal de kick-off voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) van start gaan. In het DAW wordt beschreven hoe de land- en tuinbouw kan bijdragen aan het oplossen van water gerelateerde doelstellingen. Binnen het DAW zijn LTO Nederland, verschillende ministeries, provincies en waterbeheerders en drinkwaterbedrijven vertegenwoordigd. Deze partijen presenteren hun plannen over hoe zij aan deze wateropgaven kunnen bijdragen. Vewin is enthousiast over de inspanningen van de landbouwsector voor de waterkwaliteit.

Vewin vindt het van belang om emissies naar oppervlaktewater en - grondwater in een zo vroeg mogelijk stadium in de waterketen te voorkomen. Vewin ziet de oplossing in meer innovaties, milieuvriendelijkere technieken en een strikte handhaving om vervuiling van oppervlakte- en grondwater te voorkomen.

Kijk voor meer informatie over Vewins standpunten voor te behalen KRW doelen naar de Lobby Agenda

 

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht