Alles over de drinkwatersector: Vewin publiceert Drinkwaterstatistieken 2017
Terug 17 april 2018

Alles over de drinkwatersector: Vewin publiceert Drinkwaterstatistieken 2017

​​​Klanten waarderen Nederlands drinkwater zeer hoog, de klanttevredenheid over de dienstverleging is ook hoog en de Nederlandse drinkwaternota is relatief laag ten opzichte van ons omringende landen. Dat blijkt onder meer uit de ‘Drinkwaterstatistieken 2017, van bron tot kraan’ . Deze publicatie vormt een up-to-date en uitgebreid statistisch overzicht van de Nederlandse drinkwatersector. Vewin wil hiermee bijdragen aan een transparante informatievoorziening over de drinkwatersector, van bron tot kraan. Het rapport bevat een schat aan basisgegevens voor beleid.

Hoge waardering voor service en kwaliteit

De belangrijkste doelstelling van de drinkwaterbedrijven is het 24/7 leveren van schoon en veilig drinkwater. Daarbij streven zij naar een optimale dienstverlening aan de klant en een hoge mate van duurzaamheid. Aan deze onderwerpen is een speciaal hoofdstuk gewijd. Hieruit blijkt dat een klant in Nederland bijna onafgebroken over drinkwater beschikt. Gedurende een jaar is de drinkwaterlevering 15:34 minuten onderbroken, waarvan 6:33 als gevolg van storingen. Daarnaast blijkt uit de meting van de waterkwaliteitsindex dat het drinkwater een bijna optimale kwaliteit heeft. De klant waardeert de service met een rapportcijfer 7,9 en de kwaliteit van het drinkwater met een 8,5.

Beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen

Naast gegevens over de drinkwatersector bevat het rapport een statistische beschrijving van de waterketen en informatie over de drinkwaterbronnen, bodem, natuur en ondergrond. De beschikbaarheid en kwaliteit van de bronnen zijn van groot belang voor drinkwaterbedrijven. Kaarten geven inzicht in de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen en opkomende stoffen in bronnen voor drinkwater. Ook zijn handzame nieuwe kaartjes opgenomen over de ligging van voor drinkwater gebruikte oppervlaktewater- en grondwatergebieden ten opzichte van gebieden in gebruik voor andere doelen zoals voor natuur en voor mijnbouwactiviteiten. De kaartjes geven inzicht in bedreigingen en in kansen voor de drinkwaterwinning, zoals bijvoorbeeld tussen drinkwaterwinning en natuur.

Nota relatief laag

De Nederlandse drinkwatersector wordt ook in internationaal perspectief geplaatst. Uit de vergelijking tussen Europese landen blijkt onder meer dat de drinkwaternota (2015) van een Nederlands gezin laag is t.o.v. de ons omringende landen. De jaarnota, exclusief verbruiksbelastingen, varieert tussen de € 72 in Roemenië en € 264 in Denemarken. In Nederland bedroeg deze € 138.
De drinkwatergegevens zijn grotendeels ontleend aan data die Vewin jaarlijks inzamelt ten behoeve van de drinkwaterbenchmark. Daarnaast is gebruikt gemaakt van publicaties van derden. De kerngegevens van de drinkwatersector zijn ook beknopt weergegeven in een handzame brochure.

Lees Drinkwaterstatistieken 2017, van bron tot kraan
Lees ook Kerngegevens

Tags by dit artikel
Delen via: