Alles over mest in de nieuwe Waterspiegel

Terug 20 april 2017

Alles over mest in de nieuwe Waterspiegel

Onze nieuwe, goed gevulde editie van Waterspiegel gaat in op een van de aanhoudende bedreigingen, nu en in de toekomst, van ons grondwater; mest.  Aan bod komen het (Europese) landbouwbeleid, praktische gevolgen van mest voor de drinkwaterbedrijven en mogelijke oplossingen voor de mestproblematiek.  

Afscheidsinterview minister Schultz

We openen Waterspiegel echter met een interview met vertrekkend minister Schultz waarin zij terugblikt op de waterdossiers tijdens haar regeerperiode. Ze geeft aan dat we trots mogen zijn op de kwaliteit van het Nederlandse drinkwater. Als uitdaging voor haar opvolger noemt ze onder meer de waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater, die nog verder moet verbeteren.

Landbouwbeleid

Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks, zegt dat landbouwbeleid moet bijdragen aan milieudoelen. Ook geeft hij aan dat er behoefte is aan een nieuw, integraal en circulair landbouwbeleid.
Ook Ben Hermans, projectleider Landbouw bij Natuur & Milieu, wil de mestproblematiek te lijf gaan met circulaire landbouw. Hij geeft echter ook aan dat mestverwerking niet de enige oplossing is. Hans Huijbers van LTO zoekt naar een oplossingsgerichte benadering en wil terug naar een cyclische en duurzame landbouw. Zijn motto is 'Verbeter de grond, begin bij jezelf'.
Onze oosterburen zijn door de Europese Commissie aangeklaagd bij het Europese Hof van Justitie, omdat het land de nitraatrichtlijn niet voldoende naleeft. Claudia Castell-Exner, adjunct directeur bij de Duitse Vereniging voor Gas en Water vertelt hierover en breekt een lans voor een integraal Europees landbouw- en milieubeleid.
Onderzoeker Arnaut van Loon van KWR Watercycle Research vertelt over zijn nieuwe rapport waarin hij oplossingsrichtingen voor het mestdossier heeft geïnventariseerd.

Mestproblematiek in de praktijk en meer

Hoe gaan waterbedrijven Brabant Water en Vitens om met de mestproblematiek? Deze bedrijven, die grondwater gebruiken als bron voor het produceren van drinkwater, vertellen waar zij in de praktijk mee te maken hebben. 'Het is een veelomvattend vraagstuk, je redt het niet met één oplossing.' In Waterspiegel verder aandacht voor het Nationaal Watertraineeship, tien jaar Waternet en educatieprogramma de Watermakers van Limburg. Harry Römgens van RIWA-Maas tenslotte pleit in zijn column voor een schonere Maas.

Lees Waterspiegel

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht